Zwrot opłat za wpis hipoteki do księgi wieczystej. Sejm za poprawkami Senatu do ustawy o kredycie hipotecznym

2022-08-05 12:27
Zwrot opłat związanych z wpisem do ksiąg wieczystych
Autor: GettyImages Zwrot opłat za wpis hipoteki do księgi wieczystej. Do Sejmu trafiła ustawa

Sejm przyjął poprawki Senatu do ustawy o kredycie hipotecznym. Projekt ten ma na celu zapobieganie przez banki pobierania opłat w okresie oczekiwania na wpis do księgi wieczystej. Banki miałyby bezpośrednio zwracać kredytobiorcom środki z tego tytułu lub zaliczać je na poczet innych opłat.

Projekt ustawy o zmianie ustawy o kredycie hipotecznym oraz nadzorze nad pośrednikami kredytu hipotecznego i agentami przygotowany został przez przez Ministerstwo Sprawiedliwości. Resort zakłada, że ustawa wejdzie w życie jeszcze w tym roku

Wiceminister sprawiedliwości Marcin Warchoł pytany o główny cel nowelizacji Prawa bankowego odpowiedział: - Podstawowym celem jest zapewnienie, aby banki zwracały wszystkie dodatkowe koszty, które ponoszą kredytobiorcy w okresie oczekiwania na wpis hipoteki do księgi wieczystej. To różnego rodzaju marże, prowizje, opłaty dodatkowe, ubezpieczenia pomostowe. Dzisiaj ten okres wynosi w dużych miastach wojewódzkich ponad rok. Niesprawiedliwe jest to, że całe koszty ponosi kredytobiorca, a ochroną objęty jest wyłącznie bank. To powinna być swoista kaucja, depozyt, który wpłaca kredytobiorca czekając na wpis hipoteki do księgi wieczystej, a później jest on mu zwracany. 

Przeczytaj też: Jak sprawdzić księgę wieczystą przez internet

Ustawa o kredycie hipotecznym z poprawkami Senatu

5 sierpnia Sejm opowiedział się za poprawkami Senatu, który wprowadził do regulacji poprawki poszerzające katalog osób, które mogą skorzystać z tego rozwiązania. Zmiany zakładają, że również koszty ponoszone przez osoby, które podpisały umowę kredytową i już oczekują na wpis hipoteki do księgi wieczystej, mogły być beneficjentami wprowadzanego rozwiązania.

Dodatkowo poprawka zakłada również, że zwrot dodatkowych kosztów będzie następował w terminie 60 dni od dnia wpisu hipoteki do księgi wieczystej.

Koniec bankowych opłat za oczekiwanie na wpis do hipoteki

W aktualnym stanie prawnym, w związku z długotrwałym oczekiwaniem na wpis do księgi wieczystej hipoteki zabezpieczającej kredyt zaciągany na zakup nieruchomości, banki obciążają z tego powodu dodatkowymi kosztami kredytobiorców.

Celem projektu jest wprowadzenie zmiany, która zapobiegnie pobieraniu przez banki wygórowanych opłat w okresie oczekiwania na wpis do księgi wieczystej hipoteki zabezpieczającej kredyt zaciągany na zakup nieruchomości, wówczas gdy wniosek o wpis był zasadny.

Cel ten ma być zrealizowany przez wprowadzenie zasady, że w przypadku naliczenia przez bank dodatkowego kosztu kredytu, związanego z oczekiwaniem na wpis do księgi wieczystej hipoteki zabezpieczającej spłatę udzielonego kredytu, ustanawianej na rzecz tego banku, po dokonaniu wpisu opłata lub prowizja podlega zwrotowi lub zaliczeniu na poczet innych należności obciążających kredytobiorcę

Przeczytaj też: Jak założyć księgę wieczystą? Wniosek o założenie księgi wieczystej

Wyrównanie pozycji banku i kredytobiorcy

W ocenie banków ich działanie jest uzasadniane faktem, że do czasu wpisu hipoteki do księgi wieczystej ponoszą zwiększone ryzyko związane z brakiem dostatecznego zabezpieczenia spłaty kredytu.

W praktyce jednak, niemal w każdym przypadku, wpis hipoteki jest dokonywany zgodnie z wnioskiem i zakładane przez banki zdarzenie, które miało uzasadniać pobranie opłaty o charakterze nadzwyczajnego ubezpieczenia ryzyka kredytowego, nie zachodzi.

Notariusze dokonają wpisów do ksiąg wieczystych

Ta reforma ma również drugi element - resort sprawiedliwości chce, aby notariusze mogli dokonywać wpisów hipotek do ksiąg wieczystych. Ta propozycja jest obecnie na etapie uzgodnień, niebawem trafi pod obrady Rady Ministrów. 

- Będzie szybciej, taniej i przede wszystkim prościej. Nie trzeba będzie czekać ponad rok na wpis hipoteki do księgi wieczystej, kiedy w tym czasie kredytobiorca jest obciążany wszystkimi dodatkowymi kosztami - zapowiedział wiceminister sprawiedliwości.