Banki oddają pieniądze kredytobiorcom! Kto może liczyć na zwrot środków? Sprawdź, czy Tobie też się należą

2022-09-22 15:39
Zwrot opłat związanych z wpisem do ksiąg wieczystych
Autor: GettyImages Zwrot opłat za wpis hipoteki do księgi wieczystej. Do Sejmu trafiła ustawa

17 września weszły w życie zmiany w przepisach o kredycie hipotecznym. Ustawa zakłada, że banki będą zwracały dodatkowe opłaty, które kredytobiorca ponosi w okresie oczekiwania na wpis hipoteki do księgi wieczystej. Chodzi np. o wyższe oprocentowanie lub wyższą marżę, co w efekcie znacząco wpływa na wzrost miesięcznej raty kredytu. Przepisy będą miały zastosowanie nie tylko do nowych umów o kredyt hipoteczny, ale także obejmą umowy kredytowe podpisane przed wejściem ustawy, jeżeli kredytobiorca wciąż oczekuje na wpis do hipoteki. Wyjaśniamy, na czym dokładnie polega zmiana.

Banki, które przy zaciąganiu kredytu hipotecznego pobierają opłaty za oczekiwanie na wpis do księgi wieczystej, będą musiały je zwracać. To efekt nowelizacji ustawy o kredycie hipotecznym oraz nadzorze nad pośrednikami kredytu hipotecznego i agentami przygotowany został przez przez Ministerstwo Sprawiedliwości, która 17 września 2022 roku weszła w życie.

Podczas starania się o kredyt hipoteczny kredytobiorca czeka wiele miesięcy na wpis hipoteki, a przez cały ten okres bank nalicza dodatkowe opłaty podnosząc dodatkowo oprocentowanie. Jest to rodzaj ubezpieczenia dla banku na wypadek sytuacji, gdyby do wpisania hipoteki jednak nie doszło. Klient traci nawet kilka tysięcy złotych za sprawą wydłużonej pracy sądów, którym długo zajmuje wpisanie banku do księgi wieczystej. 

Banki oddadzą opłaty pobrane przy kredycie hipotecznym

Wiceminister sprawiedliwości Marcin Warchoł pytany o główny cel nowelizacji Prawa bankowego odpowiedział: - Podstawowym celem jest zapewnienie, aby banki zwracały wszystkie dodatkowe koszty, które ponoszą kredytobiorcy w okresie oczekiwania na wpis hipoteki do księgi wieczystej. To różnego rodzaju marże, prowizje, opłaty dodatkowe, ubezpieczenia pomostowe. Dzisiaj ten okres wynosi w dużych miastach wojewódzkich ponad rok. Niesprawiedliwe jest to, że całe koszty ponosi kredytobiorca, a ochroną objęty jest wyłącznie bank. To powinna być swoista kaucja, depozyt, który wpłaca kredytobiorca czekając na wpis hipoteki do księgi wieczystej, a później jest on mu zwracany. 

Przeczytaj też: Jak sprawdzić księgę wieczystą przez internet

Celem nowelizacji jest wprowadzenie zmiany, która zapobiegnie pobieraniu przez banki wygórowanych opłat w okresie oczekiwania na wpis do księgi wieczystej hipoteki zabezpieczającej kredyt zaciągany na zakup nieruchomości, wówczas gdy wniosek o wpis był zasadny.

W przypadku naliczenia przez bank dodatkowego kosztu kredytu, związanego z oczekiwaniem na wpis do księgi wieczystej hipoteki zabezpieczającej spłatę udzielonego kredytu, ustanawianej na rzecz tego banku, po dokonaniu wpisu opłata lub prowizja podlega zwrotowi lub zaliczeniu na poczet innych należności obciążających kredytobiorcę

Przeczytaj też: Jak założyć księgę wieczystą? Wniosek o założenie księgi wieczystej

Wyrównanie pozycji banku i kredytobiorcy

Dotychczas w związku z długotrwałym oczekiwaniem na wpis do księgi wieczystej hipoteki zabezpieczającej kredyt zaciągany na zakup nieruchomości, banki obciążały z tego powodu dodatkowymi kosztami kredytobiorców.

W ocenie banków ich działanie jest uzasadniane faktem, że do czasu wpisu hipoteki do księgi wieczystej ponoszą zwiększone ryzyko związane z brakiem dostatecznego zabezpieczenia spłaty kredytu.

W praktyce jednak, niemal w każdym przypadku, wpis hipoteki jest dokonywany zgodnie z wnioskiem i zakładane przez banki zdarzenie, które miało uzasadniać pobranie opłaty o charakterze nadzwyczajnego ubezpieczenia ryzyka kredytowego, nie zachodzi.

Kto może liczyć na zwrot pieniędzy?

Przepisy mają zastosowanie do umów o kredyt hipoteczny zawartych od dnia wejścia w życie niniejszej ustawy, czyli 17 września br., a także umów o kredyt hipoteczny zawartych przed dniem wejścia w życie ustawy, jeżeli do tego czasu nie dokonano wpisu hipoteki stanowiącej zabezpieczenie kredytu hipotecznego do księgi wieczystej. 

Kiedy bank zwróci pieniądze?

Banki będą miały na zwrot pieniędzy 60 dni od dnia dokonania wpisu hipoteki stanowiącej zabezpieczenie kredytu hipotecznego do księgi wieczystej.

Notariusze dokonają wpisów do ksiąg wieczystych

Ta reforma ma również drugi element - resort sprawiedliwości chce, aby notariusze mogli dokonywać wpisów hipotek do ksiąg wieczystych. Ta propozycja jest obecnie na etapie uzgodnień, niebawem trafi pod obrady Rady Ministrów. 

- Będzie szybciej, taniej i przede wszystkim prościej. Nie trzeba będzie czekać ponad rok na wpis hipoteki do księgi wieczystej, kiedy w tym czasie kredytobiorca jest obciążany wszystkimi dodatkowymi kosztami - zapowiedział wiceminister sprawiedliwości.