Elektroniczne księgi wieczyste. Jak sprawdzić księgę wieczystą przez internet

2018-08-23 12:45
Sprawdź w internecie
Autor: Radosław Wojnar Elektroniczne księgi wieczyste można przeglądać bezpłatnie. Opłata jest natomiast konieczna, gdy chcemy pobrać z systemu odpis księgi wieczystej

Księgę wieczystą nieruchomości możemy sprawdzić przez internet. Elektroniczne księgi wieczyste umożliwiają wgląd do ich treści w każdej chwili z własnego domu. Potrzebny nam tylko komputer, dostęp do sieci i numer księgi wieczystej. Nie trzeba wcale jechać do sądu wieczystoksięgowego.

Każdy z nas ma prawo bezpłatnie przeglądać księgi wieczyste prowadzone w postaci elektronicznej. System elektronicznych ksiąg wieczystych w istotny sposób zwiększa więc bezpieczeństwo obrotu nieruchomościami. Księgę wieczystą możemy sprawdzić przez internet nawet w chwili podpisywania umowy zakupu nieruchomości.

Elektroniczne księgi wieczyste - jak je przeglądać?

Przeglądanie elektronicznych ksiąg wieczystych jest możliwe poprzez stronę główną Ministerstwa Sprawiedliwości www.ms.gov.pl (wybieramy znajdującą się po prawej stronie zakładkę ELEKTRONICZNA KSIĘGA WIECZYSTA) bądź bezpośrednio pod adresem http://ekw.ms.gov.pl.

Żeby przeglądać księgę wieczystą online, nie trzeba podawać na powyższych stronach swoich danych osobowych ani uiszczać żadnych opłat. Trzeba natomiast znać pełen numer księgi wieczystej, który składa się czteroznakowego kodu wydziału ksiąg wieczystch sądu rejonowego, w którym księga została założona, numeru repertorium księgi i cyfry kontrolnej.

Przeglądane dane można też wydrukować (wybierając po prostu komendę drukuj), ale - uwaga! - uzyskany w ten sposób wydruk treści księgi nie będzie uznawany na równi z dokumentem wydanym przez sąd. Taki dokument (na przykład odpis zwykły z księgi wieczystej) można jednak uzyskać po złożeniu w systemie odpowiedniego wniosku i uiszczeniu opłaty.

Sprawdź też:

Elektroniczne księgi wieczyste: co sprawdzić przez zakupem mieszkania, domu lub działki

Jak kupić nieruchomość bez żadnych obciążeń i ryzyka? Przed kupnem trzeba koniecznie sprawdzić prowadzoną dla nieruchomości księgę wieczystą. Sprzedający powinien okazać ci odpis księgi wieczystej albo podać jej pełen numer. Nie można jednak poprzestać na sprawdzeniu, czy faktycznie jest właścicielem działki. Trzeba sprawdzić wszystkie cztery działy księgi wieczystej, żeby mieć pewność:

  • kto jest właścicielem sprzedawanego mieszkania, domu lub działki albo użytkownikiem wieczystym gruntu i czy ta nieruchomość nie należy do kilku osób (wówczas wszyscy muszą wyrazić zgodę na sprzedaż);
  • czy nieruchomość nie jest obciążona hipoteką (czyli zadłużona z tytułu kredytu zaciągniętego przez właściciela), służebnością drogi koniecznej (czyli prawem sąsiadów do przejeżdżania i przechodzenia przez grunt), prawem pierwokupu lub jakimś innym roszczeniem (na przykład o przeniesienie własności).

Odpis z księgi wieczystej powinien wystarczyć na pierwszym etapie śledztwa. Zanim zdecydujemy się na kupno nieruchomości, obejrzyjmy elektroniczną księgę wieczystą przez internet. Jeśli nie mamy dostępu do sieci, powinniśmy wybrać się do wydziału ksiąg wieczystych w sądzie rejonowym właściwym dla miejsca położenia nieruchomości.

Oprócz wpisów znajdujących się w księdze wieczystej ważne są też wzmianki o złożonych wnioskach o dokonanie nowego wpisu. Ponieważ taki wniosek będzie dopiero rozpatrywany, to interesujące nas fakty mogą ulec zmianie. Każdą wzmiankę należy więc wyjaśnić przed podpisaniem aktu notarialnego.

Sonda
Co dla Ciebie jest najważniejsze przy wyborze działki?

Co, gdy sprzedający jest użytkownikiem wieczystym?

Musimy wówczas wiedzieć, że jeżeli chcemy kupić niezabudowaną działkę budowlaną, to gminie przysługuje prawo jej pierwokupu. Nie jest więc pewne, czy kupno dojdzie do skutku. Lepiej więc, gdy sprzedający jest właścicielem.

Ponadto trzeba przyjrzeć się umowie ustanawiającej użytkowanie wieczyste – ile lat zostało do jego wygaśnięcia (w momencie wygaśnięcia użytkowania własność budynku może przejść na właściciela gruntu, to jest gminę lub Skarb Państwa) i jakie określono w niej obowiązki użytkownika (przejdą bowiem na nabywcę gruntu; może to być na przykład obowiązek wybudowania domu we wskazanym terminie).

W tym momencie warto też wiedzieć, że z dniem 1 stycznia 2019 r. prawo użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe przekształci się w prawo własności tych gruntów (a opłaty roczne będą trzeba wnosić jeszcze przez 20 lat lub uiścić je jednorazowo). Jeżeli budynek mieszkalny wielo- lub jednorodzinny zostanie wybudowany już po 1 stycznia 2019 r., prawo użytkowania wieczystego przekształci się w prawo własności z dniem oddania tego budynku do użytkowania.

Bocianki z Forum Muratora!
Czy artykuł był przydatny?
Przykro nam, że artykuł nie spełnił twoich oczekiwań.