| muratordom.pl » Prawo » Formalności budowlane » Wycinka drzew i krzewów na własnej posesji. Jak uzyskać pozwolenie, ile zapłacić za ich usunięcie?

Wycinka drzew i krzewów na własnej posesji. Jak uzyskać pozwolenie, ile zapłacić za ich usunięcie?

Za samowolną wycinkę drzew i krzewów na własnej posesji grożą wysokie kary. Warto więc wiedzieć, jak uniknąć problemów i usunąć niechciane rośliny zgodnie z przepisami. Dowiedz się, kiedy pozwolenie na wycinkę jest wymagane. Jak uzyskać odowiednią zgodę - gdzie złożyć wniosek, ile zapłacić za wydanie pozwolenia? Sprawdź, jakie są opłaty za usunięcie drzewa. Poniżej aktualny cennik na rok 2014.

Kiedy zezwolenie na wycinkę drzew i krzewów nie jest potrzebne

Bez zezwolenia wolno wycinać na własnej działce tylko drzewa i krzewy, których wiek nie przekracza dziesięciu lat, oraz zwykłe owocowe (pod warunkiem że nie rosną na terenie objętym ochroną przyrodniczą albo konserwatora zabytków). Na wycięcie wszystkich pozostałych drzew i krzewów trzeba uzyskać w gminie zezwolenie, nawet gdy roślina choruje albo wręcz uschła.

Opłaty za wydanie zezwolenia

Za wydanie zezwolenia płaci się tylko wtedy, gdy wycięcie ma związek z prowadzeniem działalności gospodarczej (na przykład drzewo koliduje z budową sklepu lub biura). Opłaty można uniknąć, zobowiązując się do przesadzenia drzewa albo zastąpienia go innym. Warto to zrobić, bo opłaty mogą być wysokie, zwłaszcza w przypadku mniej pospolitych gatunków.

Im drzewo jest starsze, tym opłata wyższa, bo nalicza się ją za każdy centymetr obwodu pnia. Jednak gdy drzewo trzeba usunąć, bo zagraża bezpieczeństwu albo usycha bez winy właściciela, nie nakłada się opłaty. W wypadku drzew rosnących na działce budowlanej, na której stoi lub ma stanąć dom jednorodzinny przeznaczony wyłącznie na cele mieszkalne, nie pobiera się opłat za zgodę na wycinkę.

WAŻNE

Wycinka drzew cennik - opłaty w 2014 roku

W 2014 r. stawka opłaty za usunięcie jednego metra kwadratowego powierzchni pokrytej krzewami wynosi 249,79 zł . Opłatę za wycięcie drzewa ustala się – zgodnie z art. 85 ustawy o ochronie przyrody i obwieszczeniem ministra środowiska z 24 października 2013 r. – mnożąc obwód pnia na wysokości 130 cm przez stawkę za 1 cm właściwą dla danego gatunku (pogrupowano je w czterech kategoriach) oraz tak zwany współczynnik różnicujący stawki w zależności od obwodu pnia (wynosi on od 1 dla pnia o obwodzie do 25 cm do prawie 13 dla obwodu powyżej 7 m).

W wypadku najcenniejszych drzew (jak jodła, magnolia, cis) za zezwolenie na wycięcie trzeba zapłacić – zależnie od grubości pnia – od 337,21 zł/cm do 4371,42 zł/cm. Opłaty dla drzew pospolitych (jak topola czy wierzba) mogą wynieść od 13,52 zł/cm do 175,22 zł/cm obwodu.

Gdzie złożyć wniosek

Wniosek składa się w urzędzie gminy, w wydziale zajmującym się ochroną środowiska i adresuje do wójta, burmistrza lub prezydenta miasta (gdy działka leży na obszarze chronionym, zgodę wydaje dyrektor parku narodowego, regionalny dyrektor ochrony środowiska albo wojewódzki konserwator zabytków

Jakie dane podać we wniosku

We wniosku należy podać:

  • dane właściciela nieruchomości;
  • tytuł prawny do nieruchomości (numer księgi wieczystej lub aktu notarialnego) i jej przeznaczenie;
  • nazwę gatunku drzewa lub krzewu przeznaczonego do wycięcia;
  • obwód pnia drzewa na wysokości 130 cm lub powierzchnię zajmowaną przez krzew;
  • przyczynę i termin planowanej wycinki;
  • rysunek lub mapę z zaznaczeniem usytuowania drzewa lub krzewu w stosunku do granic działki i obiektów budowlanych na niej położonych.

Ani za wniosek, ani za zezwolenie nie wnosi się opłaty skarbowej. Przed wydaniem decyzji w sprawie wycinki pracownik urzędu dokona oględzin drzewa w obecności właściciela. W decyzji – nawet pozytywnej dla wnioskodawcy – może być nałożony na niego obowiązek przesadzenia roślin we wskazane miejsce bądź zastąpienie ich innymi. Poza tym zostanie w niej określony termin, w którym można usunąć drzewo czy krzew (na przykład po 15 października i przed 1 marca, ze względu na ochronę miejsc lęgowych ptaków). Od decyzji odmownej można się odwołać w ciągu 14 dni (od jej doręczenia) do samorządowego kolegium odwoławczego.

Kary za samowolne wycięcie roślin

Trzeba jednak pamiętać, że za samowolne wycięcie roślin bez wymaganego zezwolenia wymierza się kary pieniężne. Są one bardzo wysokie, wynoszą aż trzykrotność opłaty za zezwolenie. Kara może być nałożona nie tylko na przedsiębiorcę, ale także na osobę nieprowadzącą żadnej działalności gospodarczej.

Autor: Andrzej Szandomirski

Za samowolne wycięcie roślin na własnej posesji bez wymaganego zezwolenia wymierzane są kary pieniężne

Planowane zmiany w przepisach dotyczących charakterystyki energetycznej budynków. Sprawdź, co przewiduje projekt ustawy

Rząd przyjął projekt ustawy o charakterystyce energetycznej budynków. Jego celem jest...

zobacz więcej
zamknij
Przeczytaj dodatkowo:
Budowa garażu i wiaty garażowej - formalności....

W czerwcu 2015 roku zmieniły się przepisy ustawy Prawo budowlane, między innymi w zakresie budowy garażu i...

Budowa szamba – formalności przed budową i normy,...

Gdy budynku nie można podłączyć do kanalizacji, wówczas jednym możliwym rozwiązaniem jest budowa...

Budowa domu. Formalności przed budową KROK PO...

Budowa własnego domu to marzenie wielu osób. Aby je spełnić trzeba przejść długą drogę związaną między...

Czy możliwa jest budowa na działce rolnej? Jakie...

Budowa na działce rolnej jest możliwa. Przekształcenie gruntu rolnego w działkę budowlaną odbywa się w...

Podtopienia nieruchomości. Jak sobie poradzić z...

Podtopienia domów i działek występują dość często, szczególnie po zimie i w czasie intensywnych...

Przebudowa domu bez formalności, na zgłoszenie...

Jakich formalności powinien dopełnić inwestor, który chce przebudować budynek w oparciu o zgłoszenie?...

Żaden utwór zamieszczony w serwisie nie może być powielany i rozpowszechniany lub dalej rozpowszechniany w jakikolwiek sposób (w tym także elektroniczny lub mechaniczny) na jakimkolwiek polu eksploatacji w jakiejkolwiek formie, włącznie z umieszczaniem w Internecie - bez pisemnej zgody ZPR Media S.A.. Jakiekolwiek użycie lub wykorzystanie utworów w całości lub w części z naruszeniem prawa tzn. bez zgody ZPR Media S.A. jest zabronione pod groźbą kary i może być ścigane prawnie.