| muratordom.pl » Prawo » Formalności budowlane » Pozwolenie na budowę konieczne na połączenie 2 mieszkań w bloku

Pozwolenie na budowę konieczne na połączenie 2 mieszkań w bloku

Prawo budowlane stanowi, że na połączenie 2 mieszkań w bloku konieczne jest uzyskanie decyzji o pozwoleniu na budowę. Prace, które trzeba przeprowadzić są kwalifikowane jako przebudowa, a na tę już potrzebujesz zezwolenia.

W celu zgodnego z prawem połączenia sąsiadujących ze sobą mieszkań niezbędne jest uzyskanie decyzji o pozwoleniu na budowę. Wynika to z tego, że podejmowane przez nas prace będą stanowiły tzw. przebudowę.

Połączenie obu mieszkań wiąże się z przebudową

Zgodnie z definicją zawartą w ustawie prawo budowlane (art. 3 pkt 7 PrBud) przez przebudowę należy rozumieć wykonywanie robót budowlanych, w wyniku których następuje zmiana parametrów użytkowych lub technicznych istniejącego obiektu budowlanego, z wyjątkiem charakterystycznych parametrów, jak: kubatura, powierzchnia zabudowy, wysokość, długość, szerokość bądź liczba kondygnacji.

Twoje przyszłe działania czyli: wyburzenie części ściany nośnej, wykucie dodatkowych drzwi wejściowych czy zamurowanie obecnych, spowoduje m.in. zmianę parametrów użytkowych i technicznych.

Co do wniosku o pozwolenie na budowę

Wraz z wnioskiem o wydanie decyzji o pozwoleniu na budowę, oczywiście poza kompletem innych wymaganych dokumentów, należy także złożyć m.in. odpowiednią ilość egzemplarzy projektu budowlanego oraz oświadczenie o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane.

Należy pamiętać, aby już wraz z wnioskiem o pozwolenie na budowę przedłożyć organowi zgodę wspólnoty na połączenie dwóch mieszkań w jedno. Unikniesz wtedy braków i zbędnego przedłużania postępowania. Bez okazania zgody wspólnoty, zgody na przebudowę nie uzyskamy.

Polecamy: Zgoda wspólnoty na połączenie 2 mieszkań

Dysponując ostateczną decyzją o pozwoleniu na budowę i następnie po zgłoszeniu zamiaru prowadzenia robót budowlanych, możemy rozpocząć inwestycję.

Zaświadczenie o samodzielności utworzonego mieszkania

Bardzo ważne jest, aby po ukończonej przebudowie pozyskać zaświadczenie o samodzielności utworzonego lokalu mieszkalnego. Z zaświadczenia będzie wynikać, że nowo utworzone mieszkanie jest samodzielne i w pełni odpowiada przepisom ustawy o własności lokali (art.2).

W celu uzyskania takiego zaświadczenia należy złożyć stosowny wniosek w starostwie. Opłata od wniosku wynosi 17 zł. Uzyskanie zaświadczenia będzie potrzebne do sprawnego założenia nowej księgi wieczystej.

Czy potrzebna zgoda wspólnoty mieszkaniowej na połączenie 2 mieszkań w bloku?

Kupiłeś 2 sąsiadujące mieszkania w bloku i planujesz je połączyć w jedno. Zanim zabierzesz się za...

zobacz więcej
zamknij
Przeczytaj dodatkowo:
Jaki zbiornik wodny zablokuje naszą budowę?

W sąsiedztwie jakich zbiorników wodnych obowiązywać będzie zakaz lokalizowania nowych obiektów...

Pozwolenie na wycinkę drzew na własnej działce...

Od 1 stycznia 2017 roku nie potrzebujesz już pozwolenia na wycinkę drzew i krzewów na własnej działce....

Znalezisko archeologiczne na budowie domu. Czy...

Co zrobić, gdy na budowie naszego domu trafimy na znalezisko archeologiczne? Czy zabytek, skarb lub kopalina...

Budowa szamba – formalności przed budową i normy,...

Gdy budynku nie można podłączyć do kanalizacji, wówczas jednym możliwym rozwiązaniem jest budowa...

Zakończenie budowy domu. Dodatkowe formalności...

Wszelkie formalności związane z zakończeniem budowy domu należy dopełnić u powiatowego inspektora nadzoru...

Warunki techniczne, jakim powinny odpowiadać...

Zmiany w warunkach technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie dotyczą między innymi...