| muratordom.pl » Prawo » Formalności budowlane » Pozwolenie na budowę konieczne na połączenie 2 mieszkań w bloku

Pozwolenie na budowę konieczne na połączenie 2 mieszkań w bloku

Prawo budowlane stanowi, że na połączenie 2 mieszkań w bloku konieczne jest uzyskanie decyzji o pozwoleniu na budowę. Prace, które trzeba przeprowadzić są kwalifikowane jako przebudowa, a na tę już potrzebujesz zezwolenia.

W celu zgodnego z prawem połączenia sąsiadujących ze sobą mieszkań niezbędne jest uzyskanie decyzji o pozwoleniu na budowę. Wynika to z tego, że podejmowane przez nas prace będą stanowiły tzw. przebudowę.

Połączenie obu mieszkań wiąże się z przebudową

Zgodnie z definicją zawartą w ustawie prawo budowlane (art. 3 pkt 7 PrBud) przez przebudowę należy rozumieć wykonywanie robót budowlanych, w wyniku których następuje zmiana parametrów użytkowych lub technicznych istniejącego obiektu budowlanego, z wyjątkiem charakterystycznych parametrów, jak: kubatura, powierzchnia zabudowy, wysokość, długość, szerokość bądź liczba kondygnacji.

Twoje przyszłe działania czyli: wyburzenie części ściany nośnej, wykucie dodatkowych drzwi wejściowych czy zamurowanie obecnych, spowoduje m.in. zmianę parametrów użytkowych i technicznych.

Co do wniosku o pozwolenie na budowę

Wraz z wnioskiem o wydanie decyzji o pozwoleniu na budowę, oczywiście poza kompletem innych wymaganych dokumentów, należy także złożyć m.in. odpowiednią ilość egzemplarzy projektu budowlanego oraz oświadczenie o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane.

Należy pamiętać, aby już wraz z wnioskiem o pozwolenie na budowę przedłożyć organowi zgodę wspólnoty na połączenie dwóch mieszkań w jedno. Unikniesz wtedy braków i zbędnego przedłużania postępowania. Bez okazania zgody wspólnoty, zgody na przebudowę nie uzyskamy.

Polecamy: Zgoda wspólnoty na połączenie 2 mieszkań

Dysponując ostateczną decyzją o pozwoleniu na budowę i następnie po zgłoszeniu zamiaru prowadzenia robót budowlanych, możemy rozpocząć inwestycję.

Zaświadczenie o samodzielności utworzonego mieszkania

Bardzo ważne jest, aby po ukończonej przebudowie pozyskać zaświadczenie o samodzielności utworzonego lokalu mieszkalnego. Z zaświadczenia będzie wynikać, że nowo utworzone mieszkanie jest samodzielne i w pełni odpowiada przepisom ustawy o własności lokali (art.2).

W celu uzyskania takiego zaświadczenia należy złożyć stosowny wniosek w starostwie. Opłata od wniosku wynosi 17 zł. Uzyskanie zaświadczenia będzie potrzebne do sprawnego założenia nowej księgi wieczystej.

Czy potrzebna zgoda wspólnoty mieszkaniowej na połączenie 2 mieszkań w bloku?

Kupiłeś 2 sąsiadujące mieszkania w bloku i planujesz je połączyć w jedno. Zanim zabierzesz się za...

zobacz więcej
zamknij
Przeczytaj dodatkowo:
Czym jest projekt budowlany zamienny? Co powinien...

Projekt budowlany zamienny należy sporządzić gdy zaszło odstąpienie od warunków określonych w...

Co to jest elektrownia wiatrowa i gdzie można ją...

Od 16 lipca 2016 r. obowiązuje ustawa, która określa warunki i tryb lokalizacji elektrowni wiatrowych,...

Prawo budowlane po zmianach wprowadzonych w...

Ustawa prawo budowlane reguluje wszelkie kwestie związane ze wszystkimi etapami budowy domu. Sprawdź, jak...

Dom z paczki, dom mobilny i minidom - alternatywa...

Domy z paczki, których samodzielny montaż zajmuje 8-12 godzin, domy mobilne wygodne do przenoszenia i...

Umowy budowlane: umowa z wykonawcą wzór. Co...

Umowa z wykonawcą: pobierz gotowy wzór umowy. Co powinna zawierać umowa o roboty budowlane? Przed...