| muratordom.pl » Prawo » Formalności budowlane » Nowelizacja ustawy Prawo budowlane: czy właściciel budynku będzie mógł odciąć wodę mieszkańcom?

Nowelizacja ustawy Prawo budowlane: czy właściciel budynku będzie mógł odciąć wodę mieszkańcom?

Szykuje się nowelizacja ustawy Prawo budowlane. Zgodnie z nią nadzór budowlany i prokurator otrzymają uprawnienia, które pozwolą im na szybkie przywrócenie wody w budynku, w sytuacji gdy właściciel odetnie jej dopływ mieszkańcom. Projekt nowelizacji został już złożony w Sejmie.

Poselski projekt nowelizacji ustawy - Prawo budowlane oraz ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków został skierowany do prac w sejmowych komisjach: Infrastruktury oraz Samorządu Terytorialnego i Polityki Regionalnej.

Nowelizacja ustawy Prawo budowlane – jakim sytuacjom zapobiegnie?

Projekt ustawy Prawo budowlane ma na celu zapobieżenie występującym od dłuższego czasu zjawiskom, które polegają na próbach pozbycia się lokatorów w budynkach mieszkalnych. Chodzi tu na przykład o sytuację, gdy lokatorzy nie godzą się na podwyżkę czynszu. Działania takie polegają najczęściej na celowym pogarszaniu, zwykle przez właścicieli (współwłaścicieli) lub ich pełnomocników, stanu technicznego budynków, w sposób powodujący jak największe uciążliwości dla mieszkańców. W praktyce dochodzi do pozornego prowadzenia bieżącej konserwacji budynku, przede wszystkim demontażu okien klatek schodowych, drzwi wejściowych, balustrad i innych elementów, a także całych poddaszy. Działania takie, nawet najbardziej uciążliwe dla mieszkańców, w obecnym stanie prawnym nie pozwalają na ingerencję ze strony służb odpowiedzialnych za nadzór budowlany. Nie są one bowiem uznawane za remont ani przebudowę wymagającą odpowiedniego zgłoszenia albo uzyskania pozwolenia na budowę. Szczególnie dotkliwą praktyką jest pozbawianie mieszkańców bieżącej wody, kanalizacji oraz energii elektrycznej najczęściej poprzez uszkodzenie lub demontowanie odcinków rur i przewodów elektrycznych.

Kto będzie mógł odciąć wodę w budynku według nowego Prawa budowlanego?

Organy nadzoru budowlanego, które najczęściej jako pierwsze stykają się z tego rodzaju sytuacjami nie mają – w aktualnym stanie prawnym – możliwości skutecznego działania, bowiem ich kompetencje ograniczone są wyłącznie do aspektów technicznych, bez prawa do skutecznego wydania decyzji w zakresie przywrócenia zaopatrzenia w wodę, czy energię elektryczną. Kwestia zaś respektowania przez właściciela budynku warunków zaopatrywania w wodę i odprowadzania ścieków leży więc poza zakresem kompetencji organu nadzoru budowlanego, co dla lokatorów oznacza możliwość wystąpienia jedynie na długotrwałą drogę procesu cywilnego.

Jakie zmiany przewiduje projekt nowej ustawy Prawo budowlane?

Projekt zmian w ustawie – Prawo budowlane przewiduje obowiązkowe zawiadomienie prokuratora przez organ nadzoru budowlanego, w przypadku, gdy organ ten poweźmie uzasadnione podejrzenie, że dokonano celowego pozbawienia zaopatrzenia w wodę budynków. Jeżeli organ nadzoru budowlanego poweźmie podejrzenie, że zagrożenie zdrowia lub życia mieszkańców jest spowodowane zamierzonym działaniem, będzie miał obowiązek niezwłocznie zawiadomić o tym prokuraturę lub Policję oraz podjąć niezbędne czynności do czasu przybycia Policji lub prokuratora. Ze względu na wiedzę i doświadczenie pracowników organu nadzoru budowlanego w praktyce nie będzie trudne ustalenie, czy w danej sprawie właściciel budynku dokonał celowego pozbawienia zaopatrzenia w wodę, czy też czy wynika to z uzasadnionych powodów.

Ponadto projekt przewiduje zmianę w ustawie o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków i wprowadzenie obowiązku skierowania przez prokuratora pozwu na rzecz mieszkańców danego budynku o przywrócenie zaopatrzenia w wodę i to jeszcze przed wszczęciem postępowania przygotowawczego, co jest podyktowane potrzebą podjęcia działań niezwłocznie.

Przeczytaj dodatkowo:
Budowa szamba – formalności przed budową i normy,...

Gdy budynku nie można podłączyć do kanalizacji, wówczas jednym możliwym rozwiązaniem jest budowa...

Formalności prawne przy budowie ogrodzenia. Czy...

Obecnie formalności związane z budową ogrodzenia zależą jedynie od jego wysokości. Jeżeli ogrodzenie nie...

Formalności po zakończeniu budowy - zawiadomienie...

Zakończenie budowy domu wiąże się z dopełnieniem ważnych formalności. Sprawdź, czym jest zawiadomienie o...

Przebudowa domu na zgłoszenie, a zakres obszaru...

W jakich okolicznościach możemy przeprowadzić przebudowę domu jednorodzinnego w oparciu o zgłoszenie? Jakie...

Znalezisko archeologiczne na budowie domu. Czy...

Co zrobić, gdy na budowie naszego domu trafimy na znalezisko archeologiczne? Czy zabytek, skarb lub kopalina...

Prawo budowlane po zmianach wprowadzonych w...

Ustawa prawo budowlane reguluje wszelkie kwestie związane ze wszystkimi etapami budowy domu. Sprawdź, jak...