| muratordom.pl » Prawo » Formalności budowlane » Nowelizacja Prawa budowlanego: Prezydent podpisał ustawę, która zniesie obowiązek uzyskania pozwolenia na budowę domu

Nowelizacja Prawa budowlanego: Prezydent podpisał ustawę, która zniesie obowiązek uzyskania pozwolenia na budowę domu

W nocnym głosowaniu 15 stycznia 2015 roku, Sejm przegłosował Nowelizację ustawy Prawo budowlane. Teraz ustawę podpisał również Prezydent. Oznacza to skrócenie procesu inwestycyjnego, a przede wszystkim zniesienie pozwoleń na budowę domu. Jakie dokładnie zmiany już niedługo wejdą w życie?

Na nowelizację Prawa Budowlanego inwestorzy czekają już od dłuższego czasu. Wygląda na to, że w końcu się doczekali. W nocy, 15 stycznia 2015 roku, Sejm zagłosował za wprowadzeniem w życie nowego Prawa Budowlanego. Senat także przyjął ustawę, a Prezydent w określonym czasie podpisał nowelizację ustawy. Teraz wyczekiwana długo nowelizacja zostanie umieszczona w Dzienniku Ustaw. Dokładna data wejścia przepisów w życie nie jest znana, gdyż trzeba poczekać na ich publikację w Dzienniku Ustaw. Wiadomo jedynie tyle, że przepisy zaczną obowiązywać 3 miesiące po publikacji w Dzienniku. Niektóre z przepisów mają vacatio legis do 1 stycznia 2016 roku.

Budowanie bez pozwolenia na budowę – zmiany w formalnościach budowlanych

Inwestorów, przede wszystkim tych planujących budowę domów jednorodzinnych, najbardziej cieszy fakt, że znaczenie skróci się czas budowy. Wcześniej długość procesu inwestycyjnego wydłużał między innymi czas oczekiwania na decyzję o pozwoleniu na budowę – teraz takiej decyzji uzyskiwać nie trzeba. Dotyczy to jednak tylko tych budynków, których obszar oddziaływania nie wykracza poza granice działki objętej inwestycją, czyli w sytuacji, w której dom nie jest uciążliwy dla sąsiadów. Wtedy wystarczy jedynie zgłoszenie budowy. Starosta będzie miał 30 dni na ewentualny sprzeciw.

Zgodnie z nowymi przepisami Prawa budowlanego, więcej obiektów może być realizowanych bez uzyskiwania pozwolenia na budowę. Do objętych tych udogodnieniem obiektów doszły:

 • budynki wolnostojące parterowe
 • budynki rekreacji indywidualnej o powierzchni do 35 m2 (jednak liczba tych obiektów na działce nie może przekraczać 1 na każde 500 m2 powierzchni działki),
 • parterowe budynki handlowe lub usługowe o powierzchni do 35 m2 - liczba obiektów nie może być większa niż 1 na 1000 m2.

Skrócony został również czas oczekiwania na „milczącą zgodę na użytkowanie” z 21 na 14 dni. Dotyczy to obiektów oddanych do użytkowania na podstawie zgłoszenia.

Projekt budowlany bez oświadczeń od dostawcami mediów

To kolejne udogodnienie, które ułatwi załatwianie formalności budowlanych. Znowelizowane Prawo budowlane znosi obowiązek załączania do projektu budowlanego oświadczeń o zapewnieniu: dostaw energii, wody, ciepła i gazu oraz o warunkach przyłączenia do sieci wodociągowych, kanalizacyjnych, cieplnych, gazowych, elektroenergetycznych, telekomunikacyjnych oraz oświadczenia zarządcy drogi o możliwości dostępu do drogi publicznej.

Z momentem wejścia w życie nowelizacji, zniesiony zostanie obowiązek zgłoszenia o zamierzonym terminie rozpoczęcia robót budowlanych. Wcześniejsze przepisy nakazywały powiadomić nadzór budowlany o zamiarze rozpoczęcia robót budowlanych na 7 dni przed ich rozpoczęciem.

Nowelizacja Prawa Budowlanego – zawiadomienie o zakończeniu budowy

Zwiększył się również katalog obiektów, które można użytkować na podstawie zawiadomienia o zakończeniu budowy. Poszerzono go między innymi o:

 • warsztaty rzemieślnicze,
 • stacje obsługi pojazdów,
 • myjnie samochodowe,
 • garaże do 5 stanowisk włącznie,
 • obiekty magazynowe takie jak: chłodnie, hangary, wiaty,
 • budynki kolejowe takie jak: nastawnie, podstacje trakcyjne, lokomotywownie, wagonownie, strażnice przejazdowe, myjnie taboru kolejowego,
 • place składowe, postojowe,
 • parkingi,
 • stawy rybne.

Obecnie rozpoczęcie użytkowania tych obiektów wymaga decyzji o pozwoleniu na użytkowanie.

16.01.2015

Tuznajdziesz
Porównaj
Przeczytaj dodatkowo:
Wycinka drzew. Kto może wyciąć drzewa i krzewy...

Wycinka drzew i krzewów przez osoby fizyczne jest możliwa bez konieczności uzyskiwania pozwolenia....

Samowola budowlana, czyli dom wybudowany...

Pojęcie samowola budowlana nie istnieje w ustawie Prawo budowlane. Jeśli jednak dom został zbudowany...

Budowa szamba – formalności przed budową i normy,...

Gdy budynku nie można podłączyć do kanalizacji, wówczas jednym możliwym rozwiązaniem jest budowa...

Prawo budowlane po zmianach wprowadzonych w...

Ustawa prawo budowlane reguluje wszelkie kwestie związane ze wszystkimi etapami budowy domu. Sprawdź, jak...

Umowa budowlana, czyli co i z kim podpisać przy...

Umowa budowlana przede wszystkim powinna być sporządzona na piśmie. Zawarcie ustnej umowy nie powoduje jej...

Działka: usytuowanie budynku - odległość od...

Działka - jej wielkość i kształt - warunkują możliwość postawienia na niej zabudowań. Jak powinna być...