| muratordom.pl » Prawo » Formalności budowlane » Nowe Prawo budowlane 2013. Koniec z pozwoleniami na budowę?

Nowe Prawo budowlane 2013. Koniec z pozwoleniami na budowę?

Likwidacja pozwolenia na budowę domu jednorodzinnego oraz zawiadomienia o terminie rozpoczęcia robót budowlanych to tylko niektóre z proponowanych przez Ministerstwo Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej zmian w Prawie budowlanym. Zobacz, jak zmieni się Prawo budowlane, być może już w 2013 roku.

Być może już wkrótce czeka nas znacząca nowelizacja ustawy Prawo budowlane. Projekt zmian przewiduje przede wszystkim uproszczenie dokumentacji projektowej dla domów jednorodzinnych. Ministerstwo Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej zapowiada wprowadzenie zmian już w III lub IV kwartale 2013 roku. Co się wówczas zmieni w Prawie budowlanym?

Budowa domu jednorodzinnego - bez pozwolenia na budowę

Najpoważniejsza zmiana będzie dotyczyć rezygnacji z uzyskania pozwolenia na budowę domu jednorodzinnego. Zamiast tego zostanie wprowadzony obowiązek złożenia zgłoszenia z projektem budowlanym. Organ otrzymujący zgłoszenie będzie miał trzydzieści dni na wniesienie sprzeciwu w drodze decyzji. Po upływie tego czasu domniemywa się uzyskanie przez inwestora tak zwanej milczącej zgody. 

W przypadku stwierdzenia nieprawidłowości organ będzie zobowiązany wnieść sprzeciw w drodze decyzji.

Mniej procedur związanych z budową, szybciej

Dla inwestorów projektowane zmiany oznaczają między innymi oszczędności czasowe oraz finansowe. Według szacunków liczba procedur związana z procesem budowlanym zmniejszy się o 4, a całe postępowanie skróci się średnio o 45 dni (w dużych miastach nawet o 74 dni). Obecnie procedury związane z budową domu w dużych miastach trwają blisko 160 dni.

Kiedy pozwolenie na budowę domu jednak konieczne

Według projektu zmian pozwolenie na budowę będzie jednak konieczne w sytuacji, gdy obszar oddziaływania domu będzie wykraczał poza zakres projektu zagospodarowania działki lub terenu, np. w przypadku budowy domu bezpośrednio w granicy działki. Projektant będzie też miał obowiązek wyznaczenia w projekcie budowlanym obszaru oddziaływania budynku.

Szacuje się, że obowiązek uzyskania pozwolenia na budowę będzie dotyczył około 50 proc. prowadzonych budów.

Uproszczenie projektu budowlanego

Zgodnie z projektem zmian do Prawa budowlanego zostanie również znacznie uproszczony projekt budowlany. W jaki sposób? Nie trzeba już będzie dołączać do niego oświadczeń dostawców mediów oraz zarządcy drogi. Ponadto organ będzie związany terminem czternastu dni na wezwanie do uzupełnienia braków formalnych we wniosku.

14 dni na wezwanie do uzupełnienia dokumentów

Po złożeniu dokumentów inwestor szybciej dowie się, czy jego wniosek jest kompletny i czy nie ma braków formalnych. Urząd po otrzymaniu zgłoszenia lub wniosku o pozwolenie na budowę będzie miał 14 dni na sprawdzenie, czy dokumenty są kompletne i poinformowanie inwestora o konieczności uzupełnienia braków formalnych. Obecnie nie ma takiego terminu.

Bez zgłoszenia terminu rozpoczęcia robót budowlanych

Projekt Ministerstwa zakłada również zlikwidowanie procedury zawiadomienia organu administracji architektoniczno-budowlanej o zamierzonym terminie rozpoczęcia robót budowlanych.

Ponadto zapowiada on między innymi skrócenie czasu na uzyskanie milczącej zgody na użytkowanie. Wymóg uzyskania decyzji o pozwoleniu na użytkowanie domu zostanie zastąpiony zgłoszeniem zakończenia robót, od którego organ będzie mógł złożyć sprzeciw w ciągu czternastu dni.

Więcej obiektów bez pozwolenia na użytkowanie

Projekt zmian zakłada także, że na przykład wiaty oraz garaże do pięciu stanowisk włącznie nie będą już wymagać pozwolenia na użytkowanie – w jego miejsce zostanie zastosowana tak zwana milcząca zgoda.

Decyzja podlegająca wykonaniu zamiast decyzji ostatecznej

W miejsce decyzji ostatecznej jako uprawniajacej do rozpoczęcia robót budowlanych wprowadzona zostanie decyzja podlegająca wykonaniu. Oznacza to, że w momencie kiedy budowany dom nie oddziałuje na sąsiednie działki i budujący jest jedyną stroną w postępowaniu, a decyzja jest zgodna z jego wnioskiem, nie trzeba będzie czekać, aż decyzja stanie się ostateczna.

Obecnie pozwolenie na budowę staje się ostateczne, gdy żadna ze stron nie odwołała się od decyzji w ciągu 14 dni od jej doręczenia. Jeżeli wpłynie odwołanie, rozpoczęcie budowy będzie możliwe dopiero po orzeczeniu podtrzymującym wydaną decyzję przez organ drugiej instancji (wojewodę).

Pobierz Projekt założeń zmian do Prawa budowlanego

Dołącz do nas i bądź na bieżąco

WARTO WIEDZIEĆ

W 2011 roku wydano 96 186 pozwoleń na budowę domów jednorodzinnych, domów oddanych do użytkowania było zaś 75 075. Podobnie wyglądała sytuacja w roku 2010 (97847 pozwoleń na budowę domów jednorodzinnnych, 73 255 budynków oddanych do użytkowania), ale jeszcze w roku 2008 były to liczby znacznie wyższe: wydano wówczas 109119 pozwoleń na budowę, a 87 609 domów jednorodzinnych oddano do użytkowania.

Tuznajdziesz
Porównaj
Przeczytaj dodatkowo:
Samowola budowlana, czyli dom wybudowany...

Pojęcie samowola budowlana nie istnieje w ustawie Prawo budowlane. Jeśli jednak dom został zbudowany...

Działka: usytuowanie budynku - odległość od...

Działka - jej wielkość i kształt - warunkują możliwość postawienia na niej zabudowań. Jak powinna być...

Umowy budowlane: umowa z wykonawcą wzór. Co...

Umowa z wykonawcą: pobierz gotowy wzór umowy. Co powinna zawierać umowa o roboty budowlane? Przed...

Prawo budowlane po zmianach wprowadzonych w...

Ustawa prawo budowlane reguluje wszelkie kwestie związane ze wszystkimi etapami budowy domu. Sprawdź, jak...

Przegląd kominiarski i czyszczenie komina....

Kontrole kominiarskie są konieczne z wielu względów. Służą one m.in. ocenie stanu komina oraz jego...