| muratordom.pl » Prawo » Formalności budowlane » Budowa domu na działce z ograniczeniami: leśnej, rolnej, rekreacyjnej

Budowa domu na działce z ograniczeniami: leśnej, rolnej, rekreacyjnej

Przed zakupem działki warto sprawdzić, jakie jest jej przeznaczenie w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego. Można się w nim natknąć na liczne niespodzianki... Swoimi prawami rządzi się działka leśne, rolna, usługowo-mieszkaniowa, rekreacyjna oraz działki na terenach chronionych.

Działka rolna

 • Zakup działki rolnej z nadzieją, że za jakiś czas będzie można na niej wybudować dom, jest dość ryzykowne. Wiele zależy od jej wielkości. Warto najpierw sprawdzić, czy można ją odrolnić lub wybudować na niej siedlisko.
 • Odrolnienie ma dwa etapy. Pierwszy to zmiana przeznaczenia gruntów rolnych na nierolnicze – przez zmianę miejscowego planu zagospodarowania lub ustalenie warunków zabudowy (gdy brak planu). Zmianę załatwia się w gminnym wydziale geodezji i gospodarki przestrzennej. Drugi etap to wyłączenie gruntu z produkcji rolnej w drodze decyzji wydanej przez starostę powiatowego (albo prezydenta miasta) – ale nie zawsze jest ona wymagana (zależy od klasy użytków rolnych).
 • Wybudować siedlisko na działce rolnej mogą ci, którzy dysponują gruntem o powierzchni co najmniej 1 ha, z wykształceniem rolniczym lub minimum 5-letnim stażem pracy w gospodarstwie rolnym.

Działka leśna

 • Budowa domu na działce leśnej wiąże się z podobnymi ograniczeniami jak w przypadku działki rolnej – trzeba najpierw zmienić jej przeznaczenie, a następnie wyłączyć grunt z produkcji leśnej (decyduje o tym dyrektor regionalnej dyrekcji Lasów Państwowych).
 • Zdecydowanie większą szansę na odlesienie działki mamy wtedy, gdy w ewidencji gruntów jest ona opisana jako nieużytki, a w razie ich braku – inne grunty o najniższej przydatności produkcyjnej.
 •  Na zmianę przeznaczenia w planie miejscowym gruntów na nieleśne musi wydać zgodę minister środowiska (w przypadku gruntów stanowiących własność skarbu państwa) lub marszałek województwa (po uprzednim uzyskaniu opinii izby rolniczej) – dla pozostałych gruntów leśnych.
 • O zmianę przeznaczenia wnioskuje wójt (burmistrz, prezydent miasta). Za wyłączenie działki z produkcji leśnej (oraz rolnej) nie płaci się, jeśli wybudujemy na niej dom o pow. do 500 m2.

Działka usługowo-mieszkaniowa

 • Jeśli z planu zagospodarowania przestrzennego wynika, że przeznaczeniem działki jest zabudowa usługowo-mieszkaniowa, postawienie na niej domu mieszkalnego jest możliwe, pod warunkiem że pomieści on obie funkcje – np. wydzieloną część usługową na parterze. Wybudowanie domu na takiej działce wiąże się jednak z ryzykiem, że w przyszłości w najbliższej okolicy powstanie na przykład stolarnia, zakład pogrzebowy lub skup używanych samochodów.
 • Właściciele działek usługowych mogą wystąpić do rady gminy z wnioskiem o zmianę miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. Rada gminy nie jest jednak zobowiązana do uwzględnienia takiego wniosku.

Działka rekreacyjna

 • Możliwości budowania na działce rekreacyjnej są ograniczone. Dom spełniający kreteria całorocznego można na niej zbudować jedynie wtedy, gdy miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego przewiduje zabudowę mieszkalną.
 • Aby zmienić status działki na budowlaną, trzeba wystąpić do urzędu z prośbą o zmianę przeznaczenia w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego na zabudowę mieszkaniową jednorodzinną. Takie przemianowanie może trwać nawet kilka lat albo nie nastąpi wcale. Nadzieja jedynie w zmianie obowiązujących przepisów.
 • Decydując się na zakup działki rekreacyjnej, warto zasięgnąć informacji, czy nie leży ona w strefie ochrony konserwatorskiej lub na terenie chronionym – znacznie utrudnia to bowiem uzyskanie pozwolenia na budowę, które musi być dodatkowo konsultowane na przykład z wojewódzkim konserwatorem zabytków.
Autor: Andrzej T. Papliński

Działka na terenach chronionych

 • Szczegóły dotyczące terenu pod zabudowę i przepisy w sprawie zagospodarowania przestrzennego parku krajobrazowego wraz z wzorem wniosku o wydanie pozwolenia na zabudowę takiej działki można uzyskać w urzędzie gminy. Gdy planujemy budowę na takiej działce, trzeba też uzyskać zgodę dyrektora parku.
 • W parku krajobrazowym, w pasie szerokości 100 m od linii brzegów rzek, jezior i innych zbiorników wodnych nie można budować nowych budynków mieszkalnych. Ochrona terenu zakazuje też wykorzystywania do celów gospodarczych skał, w tym torfu, zasobów minerałów i skamielin.
 •  Dla wszystkich nowych terenów zabudowy ustala się szczegółowe warunki dotyczące m.in. powierzchni działki, maksymalnej wysokości zabudowy, rodzaju materiałów do budowy ogrodzenia.
 • Ważnym punktem są przepisy dotyczące np. oznaczania linii i słupów energetycznych doprowadzających energię elektryczną do zabudowań mieszkalnych tak, by nie stanowiły zagrożenia dla przelatującego ptactwa.
 • W domu wybudowanym na terenie parku krajobrazowego zaleca się stosowanie proekologicznych rozwiązań grzewczych i energetycznych (wykorzystanie niskoemisyjnych paliw).

Jak podzielić grunty rolne na małe działki - co na to ustawa o gospodarce nieruchomościami?

Podział gruntów rolnych na mniejsze działki o powierzchni nie większej niż 0,3 ha wymaga najpierw...

zobacz więcej
zamknij
Przeczytaj dodatkowo:
Budowa szamba – formalności przed budową i normy,...

Gdy budynku nie można podłączyć do kanalizacji, wówczas jednym możliwym rozwiązaniem jest budowa...

Podtopienia nieruchomości. Jak sobie poradzić z...

Podtopienia domów i działek występują dość często, szczególnie po zimie i w czasie intensywnych...

Umowa budowlana, czyli co i z kim podpisać przy...

Umowa budowlana przede wszystkim powinna być sporządzona na piśmie. Zawarcie ustnej umowy nie powoduje jej...

Sprawdź, co musisz wiedzieć zanim wymienisz stare...

Jeśli zdecydowaliśmy się zastąpić stare pokrycie nową dachówką betonową lub ceramiczną, musimy...

Dom z paczki, dom mobilny i minidom - alternatywa...

Domy z paczki, których samodzielny montaż zajmuje 8-12 godzin, domy mobilne wygodne do przenoszenia i...

Pozwolenia, uzgodnienia – dokumenty, bez których...

Chcesz zbudować dom? Dowiedz się, jakie musisz wcześniej zgromadzić pozwolenia, uzgodnienia i inne...