| muratordom.pl » Instalacje » Wentylacja i klimatyzacja » Montaż nawiewników w oknach to lepsza wymiana powietrza w domu

Montaż nawiewników w oknach to lepsza wymiana powietrza w domu

Wentylacja grawitacyjna może być niewystarczająca do skutecznej wymiany powietrza w pomieszczeniach. Dlatego warto zamontować w oknach nawiewniki, które pozwalają na kontrolowany napływ powietrza do wnętrza budynku. Przekonaj się gdzie i jak montować nawiewniki okienne.

Większość domów jedno- i wielorodzinnych w Polsce wyposażona jest w kanały wentylacji naturalnej, zwanej wentylacją grawitacyjną. Zakłada się swobodny napływ powietrza do wnętrza budynku, możliwy dzięki szczelinom w oknach i drzwiach zewnętrznych oraz nieszczelnościom w ścianach.

Taki sposób doprowadzenia powietrza sprawdzał się, do czasu, gdy w domach zaczęto montować nowoczesne okna wyposażone w uszczelki i udoskonalono technologie budowy ścian w sposób, który uniemożliwia infiltrację. Dzisiaj powszechny stał się problem nadmiernie uszczelnionych domów, a co za tym idzie - problemów z wentylacją.

Dołącz do nas i bądź na bieżąco

Producenci okien zaczęli stosować różne rozwiązania mające poprawić napływ powietrza do budynków jednak bez większych rezultatów. Producenci okuć, oferowali możliwość rozszczelnienia, czyli tak zwanej mikrowentylacji. To rozwiązanie ma jednak zasadniczą wadę. Powietrze może się bowiem dostawać do budynku tylko pod warunkiem świadomej ingerencji domowników, którzy muszą samodzielnie rozszczelnić okna. Wreszcie znaleziono rozwiązanie zapewniające doprowadzenie odpowiednią ilość powietrza niezbędną do sprawnego wentylowania budynku - nawiewniki.

Nawiewniki: rodzaje i zasada działania nawiewników

Nawiewniki to niewielkie, nieskomplikowane urządzenia przeznaczone do montażu w oknach lub zewnętrznych ścianach domu.

Nawiewniki zależnie od budowy mogą mieć stały lub regulowany przekrój, a więc zapewniać stałą albo zmienną wymianę powietrza.
W nawiewnikach o stałym przekroju przepływ powietrza nie zależy od zapotrzebowania na powietrze do wentylacji, a jedynie od różnicy ciśnienia na zewnątrz i wewnątrz pomieszczenia, czyli od zmieniających się warunków atmosferycznych. Niektóre nawiewniki tego typu są wyposażone w przepustnicę, którą można zamknąć, aby radykalnie ograniczyć przepływ powietrza.
Nawiewniki o regulowanym przepływie powietrza pozwalają dostosować intensywność nawiewu do potrzeb. Umożliwiają na przykład ograniczenie napływu powietrza wentylacyjnego do pomieszczenia, gdy czasowo emisja zanieczyszczeń jest mniejsza.

Sposób regulowania nawiewników

Wielkość przepływu powietrza przez nawiewniki może być regulowana ręcznie lub automatycznie.

W nawiewnikach z ręczną regulacją specjalną przesłonę ustawia się w wybranej pozycji. Zazwyczaj jest ich kilka do wyboru. Wydajność takich nawiewników zależy więc od świadomego działania użytkownika, a także od różnicy ciśnienia na zewnątrz i wewnątrz pomieszczenia.
Regulacja automatyczna uniezależnia działanie nawiewników od ingerencji użytkownika. Jest więc najlepszym sposobem na zapewnienie właściwej wentylacji pomieszczeń. Konstrukcja nawiewników automatycznych umożliwia płynną zmianę ich przekroju. W dostępnych na rynku nawiewnikach przekrój ten zmienia się pod wpływem różnicy ciśnienia na zewnątrz i wewnątrz pomieszczenia albo wilgotności względnej powietrza w pomieszczeniu, rzadziej pod wpływem temperatury zewnętrznej.

Nawiewniki sterowane różnicą ciśnienia przymykają się samoczynnie, gdy różnica ta rośnie, przez co ograniczają nadmierny przepływ powietrza. Zależnie od budowy nawiewnika ruchomy element przesłony może się odchylać stopniowo lub przy odpowiednio dużej różnicy ciśnienia skokowo zamykać otwór. W obu wypadkach zawsze możliwy jest przepływ pewnej minimalnej ilości powietrza.

Nawiewniki sterowane wilgotnością powietrza reagują na zwiększanie się wilgotności powietrza w pomieszczeniu. Czujnik wykonany z taśmy poliamidowej otwiera przysłony otworu nawiewnego wraz ze wzrostem wilgotności, zwiększając w ten sposób strumień powietrza napływającego do pomieszczenia. Gdy wilgotność względna nie przekracza 35%, szczelina w nawiewniku jest minimalna, gdy wzrasta od 35 do 70%, wielkość otworu nawiewnego stopniowo się zwiększa. Po przekroczeniu górnej granicy (70%) nawiewnik otwiera się maksymalnie.

Nawiewnik higrosterowany pozwala automatycznie dostosować wielkość strumienia wentylacyjnego do stężenia najpowszechniejszego zanieczyszczenia powietrza, jakim jest wilgoć. Dzięki temu wymiana powietrza intensyfikuje się w tych pomieszczeniach, w których powstaje najwięcej wilgoci, na przykład nocą w sypialniach.

Autor: Aereco

Przepływ powietrza przez nawiewnik zamontowany w oknie z tworzywa

Autor: Aereco

Przepływ powietrza przez nawiewnik zamontowany w oknie drewnianym

Miejsce i sposób montażu nawiewników

Nawiewniki montuje się najczęściej w oknach – w ich górnej części. Można je zainstalować także w roletach zewnętrznych lub w górnej części ścian zewnętrznych.

Umieszczenie nawiewnika na zalecanej wysokości powyżej 2 m od posadzki – jest uzasadnione potrzebą zapewnienia komfortu użytkownikom. W ogrzewanym pomieszczeniu powietrze na tej wysokości jest na tyle ciepłe, że zimne, dostające się z zewnątrz, ogrzewa się od niego i nie powoduje przeciągów.

W oknie nawiewnik może być zamontowany między górną krawędzią szyby zespolonej a ramiakiem skrzydła. Trudno więc zainstalować go w oknie już wbudowanym, gdyż konieczna jest wymiana szyby na odpowiednio mniejszą. Takie nawiewniki powinien więc montować producent okien. Należy także pamiętać, że tak umieszczony nawiewnik zmniejsza wielkość przeszklenia. Wygodniej jest zamontować nawiewnik w profilu skrzydła lub ościeżnicy.

Nawiewniki można z powodzeniem instalować zarówno w oknach drewnianych, oknach z tworzywa, jak i oknach aluminiowych, pod warunkiem że zezwala na to ich aprobata techniczna. Trzeba w tym celu wykonać otwór w profilu okna, przykręcić nawiewnik i założyć osłony – wszystko zgodnie z zaleceniami producenta.

Innym rozwiązaniem jest zakup okna z zainstalowanym nawiewnikiem.

Co warto wiedzieć o obsłudze klimatyzatora

Klimatyzacja w domu jest coraz popularniejsza. Wybierając klimatyzator, weź pod uwagę sposób...

zobacz więcej
zamknij
Przeczytaj dodatkowo:
Zasady działania gruntowych wymienników ciepła:...

Płytowy wymiennik ciepła należy do grupy wymienników bezprzeponowych. Zasada jego działania wcale nie...

Klimatyzacja w domu, mieszkaniu, biurze - wybór i...

Zobacz, co powinieneś wiedzieć przed zakupem i instalacją systemu klimatyzacji. Klimatyzacja domowa - jakie...

Domowa klimatyzacja. Jak dobrać klimatyzator do...

Do niedawna klimatyzator kojarzył nam się z luksusowymi wnętrzami z zachodnich filmów. Dzisiaj może...

Prawidłowa wentylacja połączonych pomieszczeń:...

Zła wentylacja pomieszczeń może prowadzić do zawilgocenia ścian, a w późniejszym czasie, do powstania...

Skuteczna wentylacja piwnicy. Jaki system...

Wentylacja piwnicy może być zapewniona dzięki własnym kanałom wentylacyjnym, albo gdy ma okna, pośrednio...