| muratordom.pl » Budowa » Przed budową » Domek rekreacyjny - przepisy o budowie domku letniskowego na działce

Domek rekreacyjny - przepisy o budowie domku letniskowego na działce

Budowa domku rekreacyjnego na lato jest mniej wymagająca niż domu całorocznego. Pokoje w domku letniskowym mogą mieć wysokość nawet 2,2 m, a działka, na której domek będzie zbudowany nie musi byc w pełni uzbrojona. Nie oznacza to jednak, że dom na lato zbudujesz na każdym terenie. Sprawdź, co na ten temat mówią przepisy.

Czym w świetle prawa jest domek rekreacyjny?

W rozporządzeniu w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie znajdziemy definicję budynku rekreacji indywidualnej (odrębną od definicji budynku mieszkalnego jednorodzinnego).

Domek rekreacyjny to budynek przeznaczony do okresowego wypoczynku. Przepisy rozporządzenia zwalniają taki budynek z wymagań dotyczących uzbrojenia działki (pod warunkiem że gmina nie określiła ich w decyzji o warunkach zabudowy albo w planie miejscowym), doprowadzenia ciepłej wody do umywalek, wyposażenia w instalacje do ogrzewania pomieszczeń (jeśli budynek będzie użytkowany wyłącznie latem) oraz izolacyjności cieplnej przegród, podłóg i okien.

Pokoje w takim budynku mogą mieć wysokość minimum 2,2 m. Pozostałe wymagania warunków technicznych – w tym odległości od granic działki i różnych obiektów budowlanych – muszą być zachowane.

W naszym artykule domem na lato nazywamy budynek mieszkalny, którego głównym przeznaczeniem jest czasowe zamieszkiwanie, w czasie urlopu albo w dni wolne od pracy. Może to jednak być również budynek, który wcześniej był wykorzystywany jako dom do stałego zamieszkiwania, ale obecnie został przeznaczony do użytkowania czasowego. Albo na odwrót: na razie będziemy z niego korzystać od czasu do czasu, a w przyszłości – może na emeryturze – zamieszkamy w nim na stałe.

Bez względu na to, czy budujemy dom sezonowy o lżejszej konstrukcji i bez kompletu przyłączy, czy całoroczny, musimy mieć pozwolenie na budowę. Wymóg ten nie dotyczy wyłącznie altan (domków o powierzchni zabudowy do 35 m2 i wysokości do 5 m) w tak zwanych rodzinnych ogrodach działkowych.

Kiedy na dzialce można wybudować domek rekreacyjny

Żeby mieć taką pewność, trzeba sprawdzić plan miejscowy albo – gdy nie uchwalono go dla danego terenu – uzyskać decyzję o warunkach zabudowy.

Jeśli w gminie jest miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego, jest jeden warunek – musi on dopuszczać zabudowę mieszkalną. W przeciwnym razie nie uzyskamy pozwolenia na budowę. Na obszarze objętym planem można bowiem realizować tylko taką zabudowę, jaką w nim przewidziano.

Jeżeli planujemy budowę domu na lato, najlepiej jest, gdy plan przewiduje dla terenu naszej działki zabudowę letniskową (mieszkaniowo-rekreacyjną).

Gdy plan przewiduje budownictwo mieszkaniowe jednorodzinne, też nie będzie problemu, ale w takiej sytuacji budynek musi spełniać kryteria domu całorocznego (pod względem przyłączenia do mediów, wyposażenia w instalacje, izolacji cieplnej itp.).

Kiedy będzie problem z budową domku

Trudno będzie uzyskać pozwolenie na budowę domku letniskowego na terenach, których przeznaczenie określono w planie jako rolne. Wprawdzie można uznać, że jedynie wprost wyrażony w planie miejscowym zakaz zabudowy może stać na przeszkodzie realizacji inwestycji, nie oznacza to jednak, że na gruntach rolnych można postawić dom o funkcji rekreacyjnej. Projektowany budynek musi bowiem stanowić element zabudowy zagrodowej.

Oznacza to, że tylko rolnik może wybudować na ziemi rolnej dom mieszkalny bezpośrednio związany z prowadzeniem gospodarstwa. Ale i w tej sytuacji inwestycja budowlana musi być zgodna z zapisami planu miejscowego, na przykład działka nie może być mniejsza niż minimum określone w planie.

Również na terenach leśnych, choć to wymarzone miejsce na letni wypoczynek, nie można zbudować domu, jeśli plan nie dopuszcza wprost takiej zabudowy. W takiej sytuacji mogą tam być wznoszone wyłącznie obiekty związane z gospodarką leśną.

Czy można kupić gospodarstwo rolne i mieszkać w nim latem?

Dom letniskowy można urządzić na tak zwanym siedlisku. Tak nazywa się grunt rolny wraz z budynkami wchodzącymi w skład gospodarstwa rolnego – zazwyczaj o powierzchni przekraczającej 1 ha. Nie trzeba być rolnikiem, aby kupić gospodarstwo rolne. Nie ma też obowiązku kontynuowania działalności rolniczej poprzedniego właściciela.

Warto się jednak upewnić, czy rolnik, który sprzedaje nam siedlisko, nie zawarł umowy o dofinansowanie z funduszy unijnych. Może być bowiem zobowiązany do zwrotu dotacji w razie zaprzestania produkcji rolnej, a zgodnie z art. 554 Kodeksu cywilnego nabywca gospodarstwa odpowiada solidarnie ze zbywcą za jego zobowiązania związane z prowadzeniem tego gospodarstwa.

Kupno gospodarstwa ma tę zaletę, że nie trzeba występować o pozwolenie na budowę domu i nie powinno być problemów z uzyskaniem zgody urzędowej na jego remont czy przebudowę. Jeśli nabywca siedliska będzie chciał wybudować na nim drugi dom albo wyburzyć stary i na jego miejscu postawić nowy, wówczas konieczne już będzie odrolnienie gruntu przeznaczonego pod zabudowę (chyba że będzie prowadził działalność rolniczą).

Ale – uwaga! – odrolnienie nie zawsze jest możliwe. Po pierwsze, wymaga zmiany przeznaczenia gruntów w planie miejscowym albo w decyzji o warunkach zabudowy. Po drugie, trzeba uzyskać decyzję starosty o wyłączeniu gruntu z produkcji rolnej.

Gdy nie ma planu miejscowego

Gdy nie ma planu miejscowego, trzeba uzyskać decyzję o warunkach zabudowy, żeby wybudować dom (nieważne, czy całoroczny, czy sezonowy). Warunki zabudowy są niezbędne również wtedy, gdy chcemy przebudować lub rozbudować istniejący budynek albo zmienić sposób jego użytkowania (na przykład kupiliśmy stodołę albo inny budynek gospodarczy i chcemy przerobić taki obiekt na dom mieszkalny).

Uzyskanie tej decyzji może być problemem, zwłaszcza w przypadku działki rolnej położonej poza granicami miasta. Dlatego lepiej szukać działki, dla której decyzję już wydano.

WARTO WIEDZIEĆ

Jaki podatek za dom na lato

Maksymalna stawka podatku od nieruchomości wynosi w 2012 r.:

  • 70 gr za 1 m2 powierzchni użytkowej w budynkach mieszkalnych;
  • 7,36 zł za 1 m2 powierzchni użytkowej w innych budynkach.

Którą stawkę pobierze gmina? Jeśli dom służy wyłącznie rekreacji, z pewnością tę wyższą. Ale jeżeli dom ma być głównym miejscem naszego zamieszkania, czyli służyć zaspokojeniu podstawowych potrzeb mieszkaniowych – powinna ustalić niższą stawkę. Podatek od nieruchomości za grunt to maksymalnie 43 gr za 1 m2

Piękny dom. Zobacz, jak właścicielom udało się wyczarować niezwykły dom i to bez drogich materiałów

Ten nieduży, a jednak piękny i okazały dom przekonuje, że wielkość może być względna. Dzięki jego...

zobacz więcej
zamknij
Przeczytaj dodatkowo:
5 najlepszych domów dla pary 50+. Wybieramy...

Polacy decydują się na budowę domu najczęściej przed 40. rokiem życia. Ale są też i tacy, którzy...

Kosztorys inwestorski i kosztorys ślepy - jak je...

Jakie są rodzaje kosztorysów i do czego służą? Czy warto mieć kosztorys inwestorski i kosztorys ślepy?...

Konkurs Remont Roku 2016 - galeria najciekawszych...

Prezentujemy 40 realizacji zgłoszonych do konkursu Remont Roku 2016, które wzbudziły największe...

Czym jest projekt budowlany zamienny? Co powinien...

Projekt budowlany zamienny należy sporządzić gdy zaszło odstąpienie od warunków określonych w...

Imitacja drewna, kamienia, cegły - czyli 15...

Czy cegła jest cegłą? Czy kamień naturalnym kamieniem? Czy trawnik jest żywy? Przedstawiamy 15 sprawdzonych...

Gala wręczenia nagród w konkursie Remont Roku 2016

9 lutego na targach budowlanych BUDMA odbył się finał konkursu Remont Roku 2016. W trakcie gali wręczyliśmy...