| muratordom.pl » Budowa » Izolacje » Premia termomodernizacyjna, czyli jak dostać pieniądze na ocieplenie domu
Audyt i termomodernizacja

Premia termomodernizacyjna, czyli jak dostać pieniądze na ocieplenie domu

Premia termomodernizacyjna to umorzenie części kredytu wziętego na ocieplenie domu lub wymianę systemu ogrzewania. Co robić, aby ją otrzymać? Przede wszystkim trzeba zaciągnąć kredyt na termomodernizację w jednym z banków, które zawarły umowę z Bankiem Gospodarstwa Krajowego.

Ile można zyskać dzięki premii termomodernizacyjnej?

Premia termomodernizacyjna obejmuje umorzenie 20% wykorzystanego kredytu, nie więcej jednak niż 16% kosztów poniesionych na realizację inwestycji i nie więcej niż dwukrotność przewidywanych rocznych oszczędności kosztów energii ustalonych na podstawie audytu energetycznego. Co ważne – kredytobiorca nie płaci podatku dochodowego od uzyskanej premii. Potrąca się z niej jedynie 0,6% dla BGK.

Zasady ubiegania się o kredyt z premią termomodernizacyjną są uregulowane w ustawie z 21 listopada 2008 r. o wspieraniu termomodernizacji i remontów (DzU nr 223, poz. 1459, z późn. zm.). Kredyty są jednak udzielane na warunkach komercyjnych: oprocentowanie, udział kredytu w całości kosztów czy okres spłaty pozostawia się do negocjacji pomiędzy inwestorem i bankiem.

Kredyt na ocieplenie domu i wymianę instalacji grzewczej

Kredytowane przedsięwzięcie musi prowadzić do:

  • zmniejszenia zużycia energii na ogrzewanie budynku i podgrzewanie wody użytkowej o 25% rocznie, gdy dokonuje się kompleksowej termomodernizacji, albo o 10% rocznie, gdy modernizuje się tylko system grzewczy. Jeśli ten został już w przeszłości ulepszony (ale po 1984 r.), nowe przedsięwzięcie musi przynieść co najmniej 15% zmniejszenia zużycia energii;
  • albo całkowitej lub częściowej zamiany źródeł energii na odnawialne.

Audyt energetyczny - niezbędny jeśli chcesz uzyskać premię na ocieplenie domu

Warunkiem ubiegania się o premię termomodernizacyjną jest okazanie audytu energetycznego. Inwestor musi również zamówić projekt budowlany termomodernizacji zgodny z zaleceniami audytu – nawet gdy planowane prace nie wymagają pozwolenia na budowę. Do wypłaty premii wymaga się bowiem oświadczeń projektanta o wykonaniu projektu zgodnie z audytem i przeprowadzeniu termomodernizacji zgodnie z projektem.

WARTO WIEDZIEĆ

Bez premii i audytu. Pieniądze na ekoremont

Osoby, które nie mogą czy nie chcą spełnić warunków ustawy o wspieraniu termomodernizacji, mogą skorzystać z innych źródeł finansowania tańszych od zwy­kłego kredytu gotówkowego.

W siedzibie lokalnego Woje­wódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wod­nej (lub w najbliższym oddziale Banku Ochrony Środowiska) można się dowiedzieć, czy w za­kresie swojej działalności ma on dofinansowanie kredytów pro­ekologicznych dla właścicieli domów jednorodzinnych. W każ­dym województwie może być inaczej, różnice mogą dotyczyć zarówno przedmiotu kredytowa­nia, jak i warunków dofinanso­wania. Kredyty te są korzystnie oprocentowane (na ogół 3-4%) i mogą być przeznaczone na przykład na zakup i instalację kolektorów słonecznych lub na kompleksowe czy nawet cząstkowe inwestycje termomo­dernizacyjne budynku (przyzna­nie takiego kredytu nie musi być uzależnione od uzyskania okre­ślonego efektu energetycznego).

Inna możliwość to kredyt o obni­żonym oprocentowaniu na zakup lub montaż wyrobów służących ochronie środowiska (systemy ociepleń, okna termoizolacyjne, kotły gazowe i olejowe o wyso­kiej sprawności, pompy ciepła, kolektory słoneczne, zawory ter­mostatyczne, rekuperatory itp.). Udziela ich również BOŚ, a urzą­dzenia trzeba nabyć (zamówić montaż) w firmie, która zawarła stosowne porozumienie z tym bankiem. Jakie to firmy i jakie produkty, trzeba się dowiedzieć w lokalnym oddziale banku albo sprawdzić na jego stronie inter­netowej. Kredyt może pokryć do 100% kosztu zakupu i mon­tażu, a okres kredytowania może wynieść do ośmiu lat.

Tuznajdziesz
Porównaj
Przeczytaj dodatkowo:
Ocieplenie domu celulozą. Jakie przynosi korzyści?

Celuloza, jako ocieplenie domu, sprawdziła się już w USA, Kanadzie i krajach skandynawskich. Od lat...

Mostki cieplne, wilgotne ściany i grzyb - skutki...

Wilgotne ściany i grzyb to problemy, które pojawią się nie tylko w starych domach, ale także w nowych...

Ocieplenie podłogi na gruncie. Kruszywo...

Podłoga układana bezpośrednio na gruncie musi być ciepła, dlatego wymaga bardzo dobrego izolatora. Jedną...

Buduj energooszczędnie. Jak zbudować dom, żeby...

Od nowego roku zaostrzyły się wymagania dotyczące energooszczędności domów. Kolejna rewolucja czeka w...

Warunki techniczne, jakim powinny odpowiadać...

Zmiany w warunkach technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie dotyczą między innymi...