Lista ZUM. Jak z niej korzystać, żeby nie stracić dofinansowania?

2024-04-02 10:58

W programie Czyste powietrze działa lista ZUM, czyli lista Zielonych Urządzeń i Materiałów. Obejmuje ona sprawdzone materiały i urządzenia, których zastosowanie podczas termomodernizacji domu pozwoli uzyskać dofinansowanie. Jak korzystać z listy ZUM? Jakie będą zmiany w liście ZUM od 22 kwietnia 2024?

Spis treści

  1. Jakie wymogi muszą spełniać produkty wpisane na listę ZUM?
  2. Lista ZUM dobrowolna
  3. Lista ZUM obowiązkowa od 22 kwietnia
  4. Nowe wymogania dla pomp ciepłą pomp ciepła
  5. Lista ZUM jest powszechnie dostępna

Lista ZUM, czyli Zielonych Urządzeń i Materiałów, to wykaz kotłów, pomp ciepła, rekuperatorów, ogrzewaczy elektrycznych, materiałów izolacyjnych, okien i drzwi zewnętrznych itp., które spełniają wymogi programu Czyste powietrze. Lista jest prowadzona przez Instytut Ochrony Środowiska - Państwowy Instytut Badawczy (IOŚ-PIB).

Żeby skorzystać z dofinansowania w programie Czyste powietrze, trzeba spełnić warunki opisane w regulaminie. Jednym z najważniejszych jest zastosowanie podczas termomodernizacji materiałów i urządzeń o najwyższych parametrach użytkowych, które zapewnią osiągnięcie celu programu – “poprawienie jakości powietrza oraz obniżenie emisji gazów cieplarnianych poprzez wymianę źródeł ciepła i poprawę efektywności energetycznej budynków mieszkalnych jednorodzinnych”.

Jakie wymogi muszą spełniać produkty wpisane na listę ZUM?

IOŚ-PIB kontroluje parametry produktów, które są umieszczone na liście. W regulaminie listy są zapisane wymogi wobec każdej grupy produktów, czasem są one dość wąskie, np. normy i akty prawne obowiązujące w Polsce, innym razem szeroko rozbudowane. Żeby osiągnąć odpowiednio niską przenikalność cieplną dachu lub ścian zewnętrznych nie można zastosować dowolnego materiału izolacyjnego, np. o bardzo wysokiej lambdzie, bo jego grubość wykluczałaby rozsądne wykorzystanie. W stosunku do okien i drzwi zewnętrznych obowiązują wymogi takie, jak zapisane w Warunkach technicznych. Urządzenia grzewcze dostępne na rynku muszą spełniać wymogi Ekoprojektu, ale w regulaminie programu Czyste powietrze są dodatkowe zapisy - do dofinansowania kwalifikują się na przykład tylko pompy ciepła lub kotły o klasie energetycznej co najmniej A albo A+.

Lista ZUM dobrowolna

Weryfikacja parametrów materiałów i urządzeń dotychczas odbywała się na podstawie analizy dokumentacji dostarczonej przez producentów lub dystrybutorów, obejmującej etykietę energetyczną, kartę produktu, deklarację zgodności CE itp. Podstawowym dokumentem jest Deklaracja właściwości użytkowych. Jak sama nazwa wskazuje, producent deklaruje, że urządzenie ma określone parametry. Mogło być tak, że dostarczył także wyniki badań potwierdzających podane wielkości, ale nie było to obowiązkowe.

Wpis na listę ZUM był dobrowolny i w stosunku do zdecydowanie największej grupy produktów będzie tak w dalszym ciągu.

Lista ZUM obowiązkowa od 22 kwietnia

Od 22 kwietnia br. wpis na listę ZUM będzie obowiązkowy dla pomp ciepła oraz kotłów na pellt i kotłów zgazowujących drewno. Dla wniosków o dofinansowanie złożonych od tego terminu dofinansowanie na pompę ciepła lub kocioł na biomasę będzie można uzyskać tylko pod warunkiem zastosowania urządzenia wpisanego na listę ZUM.

Do 13 czerwca trwa okres przejściowy, w czasie którego producenci i dystrybutorzy będą mogli uzupełnić dokumentację zgodnie ze zmianami w programie. Beneficjenci mogą składać wnioski, ale z wyborem urządzenie grzewczego objętego zmianami lepiej zaczekać do 14 czerwca.

Nowe wymogania dla pomp ciepłą pomp ciepła

Od 14 czerwca na liście ZUM będą mogły się znajdować wyłącznie pompy ciepła, które oprócz spełnienia zapisów regulaminu i dostarczenia podstawowej dokumentacji przeszły także badania w akredytowanym laboratorium na terytorium jednego z państw EU lub EFTA. Raport z badań wykonanych przez to laboratorium potwierdza deklarowane w dokumentacji parametry urządzenia.

Lista ZUM jest powszechnie dostępna

Lista ZUM jest publikowana pod adresem: https://lista-zum.ios.edu.pl/. Obowiązuje w programach Czyste powietrze oraz Ciepłe mieszkanie.

Bywa, że organizatorzy lokalnych programów dofinansowania termomodernizacji wskazują ją w swoim regulaminie. Tak jest na przykład w programie dotującym montaż pomp ciepła w zachodnim subregionie województwa śląskiego ogłoszonym niedawno w Rybniku.

Lista ZUM jest dostępna dla każdego. Warto z niej skorzystać, jeśli planujemy modernizację domu, a nawet budowę nowego. Można w niej znaleźć materiały budowlane lub urządzenia o określonych parametrach. W wyszukiwarce są przygotowane różne warianty wyszukiwania produktów.

Czy artykuł był przydatny?
Przykro nam, że artykuł nie spełnił twoich oczekiwań.
Pozostałe podkategorie