Remont dachu zgodnie z prawem

2009-08-07 2:00
Remont dachu zgodnie z prawem
Autor: Mariusz Bykowski Remont dachu zgodnie z prawem

Konserwacja dachu (na przykład usuwanie drobnych przecieków) nie wymaga spełnienia żadnych formalności. Natomiast remont dachu podlega już kontroli ze strony urzędów.

Remont dachu wymaga zgłoszenia w starostwie (lub urzędzie miasta na prawach powiatu). Pod pojęciem remontu należy rozumieć odtworzenie stanu pierwotnego, także przy zastosowaniu wyrobów budowlanych innych niż te, których użyto w stanie pierwotnym.

Zgłoszenia trzeba dokonać w starostwie co najmniej 30 dni przed planowanym terminem wykonania robót. W zgłoszeniu należy określić rodzaj, zakres i sposób wykonywania robót budowlanych oraz termin ich rozpoczęcia. Do zgłoszenia trzeba dołączyć oświadczenie o prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane. W razie konieczności uzupełnienia zgłoszenia właściwy organ wyda postanowienie zobowiązujące inwestora do uzupełnienia dokumentacji w określonym terminie. Do wykonywania robót budowlanych można przystąpić, jeżeli w terminie 30 dni od doręczenia zgłoszenia właściwy organ nie wniesie, w drodze decyzji, sprzeciwu, ale i nie później niż po upływie dwóch lat od określonego w zgłoszeniu terminu ich rozpoczęcia.

Właściwy organ wnosi sprzeciw, jeżeli zgłoszenie dotyczy budowy lub wykonywania robót budowlanych objętych obowiązkiem uzyskania pozwolenia na budowę (na przykład chodzi o przebudowę dachu) albo budowa lub wykonywanie robót budowlanych objętych zgłoszeniem narusza ustalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego lub inne przepisy.

Urząd może też zobowiązać inwestora do uzyskania pozwolenia na budowę, jeżeli realizacja obiektu lub robót objętych zgłoszeniem może naruszać ustalenia planu miejscowego lub spowodować:

  • zagrożenie bezpieczeństwa ludzi lub mienia;
  • pogorszenie stanu środowiska lub stanu zachowania zabytków;
  • pogorszenie warunków zdrowotno-sanitarnych;
  • wprowadzenie, utrwalenie bądź zwiększenie ograniczeń lub uciążliwości dla terenów sąsiednich.

Pozwolenie na budowę jest bezwzględnie potrzebne, jeśli remont będzie prowadzony w obiekcie wpisanym do rejestru zabytków. Ponadto wykonywanie jakichkolwiek robót budowlanych w zabytku wpisanym do rejestru (lub w jego otoczeniu) wymaga zawsze uzyskania zezwolenia wojewódzkiego konserwatora zabytków.
Wszelkie prace przy zabytku powinny być przeprowadzane z uwzględnieniem zaleceń konserwatora, a prace konserwatorskie i restauratorskie tylko przez osoby mające stosowne kwalifikacje i praktykę w zakresie konserwacji zabytków. Kierownik robót budowlanych w zabytku, oprócz uprawnień budowlanych, musi mieć co najmniej dwuletnią praktykę na budowie przy tego rodzaju obiektach.

Przebudowa, nadbudowa i adaptacja poddasza na użytkowe także wiążą się z obowiązkiem uzyskania pozwolenia na budowę (niezależnie od tego, czy obiekt jest zabytkowy), a także z koniecznością uzyskania wcześniej decyzji o warunkach zabudowy, jeśli obiekt znajduje się na obszarze nie objętym planem miejscowym. W przypadku adaptacji poddasza wniosek o pozwolenie na budowę powinien obejmować nie tylko prace adaptacyjne, ale także zmianę sposobu użytkowania.

Czy artykuł był przydatny?
Przykro nam, że artykuł nie spełnił twoich oczekiwań.
Nasi Partnerzy polecają
Podziel się opinią
Grupa ZPR Media sprzeciwia się głoszeniu opinii noszących znamiona mowy nienawiści przepełnionych pogardą czy agresją. Jeśli widzisz komentarz, który jest hejtem, powiadom nas o tym, klikając zgłoś. Więcej w REGULAMINIE
Pozostałe podkategorie