Dofinansowanie na usuwania eternitu z dachu

2009-08-03 2:00
Usuwanie eternitu z dachu
Autor: Piotr Mastalerz Demontaż eternitu mogą prowadzić wyłącznie firmy mające do tego specjalne uprawnienia

Zatrudnianie profesjonalnej ekipy do usunięcia eternitu, czyli płyt cementowo-włóknowych zawierających azbest to nie luksusowy wymysł, ale konieczność. Kto powinien usuwać azbest z dachu i ścian? Czy są dopłaty na utylizację azbestu?

Właściciel domu nie powinien sam dokonywać demontażu materiałów zawierających azbest, lecz zlecić prace koncesjonowanemu wykonawcy. Nie może to być firma dekarska bez uprawnień do demontażu wyrobów zawierających azbest. Choćby nawet chciała się podjąć zdejmowania eternitu z dachu, nie dysponuje odpowiednim sprzętem i nie ma przeszkolonych pracowników. Dlatego nie będzie w stanie zagwarantować wystarczającej ochrony przed azbestowym pyłem.

Dofinansowanie do usuwania eternitu

Gminy i starostwa powiatowe zbierają dane o skali zjawiska na swoich obszarach. Taka inwentaryzacja prowadzona jest corocznie, a właściciele i zarządcy nieruchomości mają obowiązek dostarczać dane do 31 grudnia. Część gmin zleca sporządzenie inwentaryzacji odpowiednim firmom. W zależności od województwa wartość dofinansowania wynosi od 60 do 100% poniesionych kosztów. Najpierw trzeba złożyć wniosek o dofinansowanie. Po jego rozpatrzeniu dowiesz się, na jaką kwotę możesz liczyć i jakie dokumenty będą potrzebne. Później wybierasz certyfikowanego wykonawcę. Pieniądze otrzymujesz dopiero po zakończeniu prac, na które sami musisz wyłożyć środki. Refundacja trafi na twoje konto dopiero po przedstawieniu dokumentów poświadczających legalne usunięcie azbestu (protokół odbioru; oświadczenie wykonawcy, że prawidłowo przeprowadzono prace; zaświadczenie o przekazaniu odpadów do utylizacji; czasem też fotografie obiektu przed rozpoczęciem prac i po ich zakończeniu) oraz rachunku lub faktury wystawionej przez firmę, która przeprowadziła pracę. Niektóre gminy same wychodzą z inicjatywą usunięcia azbestu na swoim terenie. Znajdują wówczas firmę (w drodze przetargu) i zlecają jej demontaż oraz utylizację materiałów z azbestem. Wtedy to gmina rozlicza się z wykonawcą, a nie właściciele domów, więc jest to dla nich bardzo korzystne, bo nie muszą sami zdobywać pieniędzy na ten cel ani szukać ekipy. Niestety, kosztom ułożenia nowego pokrycia oraz innych prac związanych z taką modernizacją musisz stawić czoła sam.

Umowa z firmą na usunięcie eternitu

Lista firm, które otrzymały zgodę na usuwanie wyrobów zawierających azbest, znajduje się w wydziałach ochrony środowiska starostw powiatów. Jeśli wybiera się wykonawcę, który przeprowadzi prace demontażowe, należy przedstawić mu „Ocenę stanu i możliwości bezpiecznego użytkowania wyrobów zawierających azbest”. Zgodnie z obowiązującym prawem właściciel może sam wykonać identyfikację azbestu albo zlecić ją akredytowanemu laboratorium. Następny etap to podpisanie z firmą wykonawczą umowy na usuwanie wyrobów zawierających azbest z budynku i terenu, na którym były wykonywane prace. Należy zadbać o to, by w umowie jasno zostały określone obowiązki stron – również te dotyczące zabezpieczenia przed emisją azbestu w trakcie prac. Z reguły wykonanie odpowiednich zabezpieczeń bierze na siebie wykonawca, jednak dobrze będzie, gdy zapisy na ten temat znajdą się w umowie.

Plan prac przy usuwaniu eternitu

Przed przystąpieniem do demontażu eternitu wykonawca musi sporządzić plan prac związanych z wykonaniem robót. Powinny w nim zostać uwzględnione szczegółowe informacje o postępowaniu zmniejszającym narażenie pracowników i osób przebywających w pobliżu remontowanego domu na szkodliwe działanie azbestu. Taki plan musi się znajdować w dokumentach firmy przeprowadzającej demontaż. Przed wejściem na plac budowy pracownicy muszą mieć trzy dokumenty:

  • aktualne badania lekarskie,
  • zaświadczenie, że zapoznali się z oceną ryzyka zawodowego,
  • udokumentowane przeszkolenie w zakresie prac związanych z demontażem azbestu.

Niezależnie od tego przed rozpoczęciem prac zawsze musi zostać przeprowadzone szkolenie przypominające zasady postępowania z wyrobami zawierającymi azbest.

Przygotowanie do demontażu eternitu

Przed demontażem eternitu teren wokół domu (mniej więcej 3 m) powinien zostać wydzielony biało-czerwoną taśmą. Dodatkowo muszą zostać umieszczone tablice ostrzegawcze: „Uwaga! Zagrożenie azbestem”, „Osobom nieupoważnionym wstęp wzbroniony”. Obowiązek ogrodzenia terenu prac i wywieszenia tablic ostrzegawczych z reguły spoczywa na firmie dokonującej demontażu. Procedury ustalone przez Ministerstwo Gospodarki nakazują zastosowanie takich zabezpieczeń jak uszczelnienie otworów okiennych i drzwiowych nie tylko w domu, w którym są prowadzone prace, lecz także w budynkach znajdujących się w bardzo bliskim sąsiedztwie – przylegających do strefy prac. Wprawdzie wykonawca nie musi mieć własnych mierników wykrywających stężenie włókien azbestu w powietrzu, ale powinien zlecić wykonanie takich badań powietrza na stanowiskach pracy specjalistycznemu laboratorium. Jeżeli stężenie włókien jest zbyt wysokie, należy doprowadzić do obniżenia go do dopuszczalnej normy. Gdy prace są przeprowadzane na dachu, najskuteczniejszą i prostą metodą jest zraszanie powierzchni eternitu wodą lub wodą z dodatkiem środka neutralizującego, który wiąże włókna azbestu.

Jak usunąć azbest - poradnik wideo

Demontaż eternitu

Ekipa powinna liczyć co najmniej 4 osoby – 2 na dachu i 2 odbierające i przygotowujące zdjęty eternit do transportu. Pracownicy nie powinni dostawać się na dach przez wyłazy, ale wchodząc po drabinie. Dzięki temu nie będą przechodzić przez dom i wnosić na butach azbestowych włókien. Jedynie w sytuacji gdy dom nie jest jeszcze zamieszkany, zdemontowane i zapakowane wyroby zawierające azbest mogą być podawane przez otwory w dachu. Jednak po zakończeniu prac trzeba pamiętać o dokładnym oczyszczeniu wnętrza domu z azbestowych włókien – najlepiej wykorzystując do tego celu podciśnieniowy sprzęt odkurzający z bardzo skutecznymi filtrami (99,99%). Pokrycie dachu przeznaczone do usunięcia przez cały czas trwania pracy powinno być utrzymywane w stanie wilgotnym. Wszystkie zdemontowane materiały – odpady – powinny być pakowane w folię z polietylenu lub polipropylenu o grubości co najmniej 0,2 mm. Następnie powinny być tak zamykane, aby niemożliwe było przypadkowe otwarcie paczki – zgrzewane albo zaklejane taśmą klejącą.

Warto wiedzieć

Wykonawcy gotowi do pracy

Pracownicy firmy wykonawczej powinni chronić skórę przed włóknami azbestu muszą mieć:

  • kaski,
  • rękawice,
  • ochraniacze,
  • kombinezony ochronne
  • maski jednorazowego użytku ze Znakiem Bezpieczeństwa B.

Mają całkowity zakaz zdejmowania środków ochrony układu oddechowego w strefie zagrożenia. Nie mogą pić, jeść, palić papierosów. Nie mogą także przechowywać swoich rzeczy osobistych na terenie wydzielonej strefy.

 Wywózka płyt azbestowych

Później wszystkie pakunki powinny zostać oznakowane zgodnie z rozporządzeniem ministra gospodarki z 14 sierpnia 1998 r. Etykiety muszą być trwałe, aby nie uległy zniszczeniu na przykład pod wpływem niekorzystnych czynników atmosferycznych. Przed załadowaniem worków z odpadami na samochód jego skrzynia ładunkowa powinna być oczyszczona i najlepiej wyłożona folią, aby zabezpieczyć worki przed ewentualnym uszkodzeniem. Koncesjonowany wykonawca ma obowiązek wystawienia karty przekazania odpadów. Tak przygotowane są wywożone na specjalne składowiska. Po zakończeniu prac wykonawca ma obowiązek uprzątnięcia terenu z pozostałości azbestu. Powinien zastosować czyszczenie na mokro albo podciśnieniowy sprzęt odkurzający.

Czy artykuł był przydatny?
Przykro nam, że artykuł nie spełnił twoich oczekiwań.
Nasi Partnerzy polecają

Materiał Partnerski

Materiał sponsorowany

Podziel się opinią
Grupa ZPR Media sprzeciwia się głoszeniu opinii noszących znamiona mowy nienawiści przepełnionych pogardą czy agresją. Jeśli widzisz komentarz, który jest hejtem, powiadom nas o tym, klikając zgłoś. Więcej w REGULAMINIE
Pozostałe podkategorie