Pozwolenie na wycinkę drzew 2024 - jakie drzewa można wyciąć bez pozwolenia?

2024-01-05 8:00

Trzeba wiedzieć, że praktycznie każde drzewo lub krzew na działce można wyciąć, ale żeby to zrobić, trzeba złożyć w urzędzie pismo ze zgłoszeniem lub wystąpić o pozwolenie. W artykule informujemy, kiedy i gdzie musimy złożyć wniosek o wycinkę drzewa na własnej działce oraz kiedy możemy wyciąć drzewo bez pozwolenia.

Wycinka drzew bez zezwolenia - przepisy 2023
Autor: Getty Images Wycinka drzew bez zezwolenia. Kiedy potrzebne pozwolenie na wycięcie drzewa na własnej działce?

Spis treści

 1. Wycinka drzew przepisy 2024. Kiedy potrzebne pozwolenie?
 2. Wycinka drzew na działce - co może właściciel nieruchomości?
 3. Wycinka drzew bez zezwolenia - jakie drzewa można wyciąć bez pozwolenia?
 4. Wniosek o pozwolenie na wycinkę drzew - kiedy trzeba złożyć?
 5. Jaka kara za wycięcie drzewa bez zezwolenia?
 6. Jak wypełnić wniosek o pozwolenie na wycinkę drzew?
 7. Jak można złożyć wniosek o wycięcie drzewa lub krzewu?
 8. Jak złożyć wniosek online?

Wycinka drzew przepisy 2024. Kiedy potrzebne pozwolenie?

Zgodnie z art. 83 ust. pkt 1) ustawy z 16 kwietnia 2004 roku o ochronie przyrody (Dz. U. z 2018 r., poz. 1614) zasadą jest, że usunięcie drzewa lub krzewu z terenu nieruchomości lub jej części może nastąpić po uzyskaniu pozwolenia wydanego na wniosek posiadacza nieruchomości – za zgodą właściciela tej nieruchomości.

O pozwolenie na wycinkę drzew i krzewów może ubiegać się właściciel danej nieruchomości (ewentualnie najemca czy dzierżawca nieruchomości, o ile ma zgodę jej właściciela), któremu urząd wcześniej odmówił zgody na usunięcie drzewa lub krzewów po dokonaniu zgłoszenia.

Wycinka drzew na działce - co może właściciel nieruchomości?

Właściciel nieruchomości nie musi się od razu starać o pozwolenie na wycinkę drzewa lub krzewu na własnej działce. Pierwszym krokiem jest zgłoszenie zamiaru usunięcia drzewa czy krzewu w urzędzie miasta lub gminy. Jeśli z jakichś przyczyn urząd odmówi zgody na usunięcie drzewa, właściciel działki musi złożyć wniosek o pozwolenie na wycinkę.

Wycinkę drzew zgłasza się w urzędzie miasta lub gminy osobiście, wysyła pocztą lub też składa przez ePUAP. Zgłoszenie wycinki, powinno zawierać:

 • imię i nazwisko właściciela nieruchomości,
 • oznaczenie nieruchomości, na której ma być przeprowadzona wycinka,
 • rysunek lub mapka z zaznaczonym na nieruchomości drzewem do usunięcia.

Wycinka drzew bez zezwolenia - jakie drzewa można wyciąć bez pozwolenia?

Na początek trzeba zmierzyć obwód drzewa lub krzewu. Jeśli będzie to mniej niż 50 cm to nie potrzebujesz zezwolenia – niezależnie od gatunku drzewa, który chcesz usunąć. Niektóre gatunki drzew można usunąć bez zezwolenia – nawet gdy na wysokości 5 cm od ziemi mają większy obwód pnia. Jakie zasady?

 • 80 cm - w przypadku topoli, wierzb, klonu jesionolistnego oraz klonu srebrzystego.
 • 65 cm - w przypadku kasztanowca zwyczajnego, robinii akacjowej oraz platanu klonolistnego.
 • 50 cm - w przypadku pozostałych gatunków drzew.

Jeśli na podstawie powyższych pomiarów okaże się, że zezwolenie na usunięcie drzewa jest potrzebne, należy dodatkowo zmierzyć obwód jego pnia na wysokości 130 cm. Obwód zmierzony na tej wysokości potrzebny będzie do uzupełnienia wniosku o zezwolenie na usunięcie drzewa.

Jeśli drzewo na wysokości 130 cm:

 • ma kilka pni – należy zmierzyć obwód każdego z nich,
 • nie ma pnia – należy zmierzyć obwód pnia bezpośrednio poniżej korony drzewa.

Jeżeli chodzi o krzewy należy obliczyć powierzchnię, którą zajmuje krzew lub krzewy rosnące w skupisku. Jeśli będzie to mniej niż 25 m² to nie potrzebujesz zezwolenia na ich usunięcie.

Bez zezwolenia możemy usunąć też m.in. drzewa i krzewy owocowe, złamane, usuwane w celu przywrócenia gruntów nieużytkowanych do użytkowania rolniczego. Więcej o tym piszemy w artykule: Jakie drzewa można wycinać bez zezwolenia?

Wniosek o pozwolenie na wycinkę drzew - kiedy trzeba złożyć?

Jeśli urząd odmówił zgody na usunięcie drzewa lub krzewów po dokonaniu zgłoszenia trzeba złożyć wniosek o pozwolenie. Wzory wniosków znajdują się m.in. na stronach internetowych urzędów miast lub gmin. Można też skorzystać z wzoru przygotowanego przez serwis biznes.gov.pl.

Jaka kara za wycięcie drzewa bez zezwolenia?

Kara za wycinkę drzewa bez pozwolenia to dwukrotna wartość opłaty za usunięcie drzew lub krzewów ustalonej na podstawie stawek obowiązujących na dany rok, podanych w obwieszczeniu Ministra Środowiska w Dzienniku Urzędowym Rzeczpospolitej Polskiej.

Jak wypełnić wniosek o pozwolenie na wycinkę drzew?

We wniosku o wydanie pozwolenia na usunięcie drzew lub krzewów z działki należy podać następujące informacje:

 • dane teleadresowe wnioskodawcy,
 • adres nieruchomości,
 • dane ewidencyjne nieruchomości,
 • nazwa gatunku drzewa lub krzewu,
 • obwód pnia drzewa mierzony na wysokości 130 cm: w przypadku gdy na tej wysokości drzewo posiada kilka pni lub obwód każdego z tych pni, gdy nie posiada na tej wysokości pnia – obwód mierzony bezpośrednio poniżej korony,
 • wielkość powierzchni, z której zostanie usunięty krzew,
 • przyczynę zamierzonego usunięcia drzewa lub krzewu,
 • termin zamierzonego usunięcia drzewa lub krzewu,
 • wskazanie, czy zamierzone usunięcie drzewa lub krzewu wynika z celu związanego z prowadzeniem działalności gospodarczej.

Jak można złożyć wniosek o wycięcie drzewa lub krzewu?

 • osobiście,
 • wysłać pocztą,
 • złożyć przez ePUAP.

Jak złożyć wniosek online?

Od 27 stycznia 2023 wnioski o wycie drzewa gminy zobowiązane są przyjąć także online. W tym przypadku potrzebny będzie profil zaufany lub certyfikat kwalifikowany. Sprawdź, jak założyć profil zaufany.

Aby wysłać wniosek przez ePUAP trzeba:

 • Kliknąć przycisk Wyślij pismo ogólne.
 • Zalogować się na swój profil zaufany.
 • Zalogować się na swoim koncie - profilu zaufanym.
 • Wypełnić pismo zgodnie ze wskazówkami wyświetlonymi na stronie.
 • Następnie kliknąć Dalej, a potem Podpisz i Wyślij pismo.
Listen on Spreaker.
Czy artykuł był przydatny?
Przykro nam, że artykuł nie spełnił twoich oczekiwań.
Nasi Partnerzy polecają

Materiał Partnerski

Materiał sponsorowany