W jakiej odległości od granicy działki budować budynek gospodarczy do 35 mkw?

2022-03-17 11:35
Projekt GC101 Budynek gospodarczy
Autor: Kolekcja Muratora, muratorprojekty.pl Projekt GC101 Budynek gospodarczy, inż. Ryszard Fabrowski

W jakiej odległości od domu można usytuować budynek gospodarczy? Jaka jest minimalna odległość między budynkiem gospodarczym a granicą działki budowlanej? Sprawdź obowiązujące przepisy prawa budowlanego i warunki techniczne.

Pytanie: Marek N. obok budowanego właśnie domu jednorodzinnego zamierza postawić budynek gospodarczy. Budynek gospodarczy będzie miał powierzchnię nieprzekraczającą 35 m2 i wymaga tylko zgłoszenia. Jaka może być minimalna odległość między domem a budynkiem gospodarczym oraz między tym budynkiem a granicą działki?

Polecamy: Jak warunki techniczne określają usytuowanie budynków na działce

Odpowiedź:

Budowa budynku gospodarczego wg prawa budowlanego

Budynek gospodarczy można wybudować na podstawie zgłoszenia staroście (lub prezydentowi miasta na prawach powiatu), bez konieczności uzyskania pozwolenia na budowę, jednak pod pewnymi warunkami zawartymi w art. 29 ust. 1 pkt 2 Ustawy Prawo budowlane. Ważna jest nie tylko powierzchnia zabudowy, która nie może być większa niż 35 m2 (przed 28 czerwca 2015 r. powierzchnia ta nie mogła przekroczyć 25 m2). Musi on być ponadto wolno stojący i parterowy.

Galeria: gotowe projekty budynków gospodarczych

W jakiej odległości od granicy budować dom?

Usytuowanie budynku gospodarczego a granica działki i inne budynki

Sytuując na działce budynek gospodarczy w pobliżu domu mieszkalnego, należy wziąć pod uwagę zachowanie możliwości naturalnego oświetlenia pomieszczeń przeznaczonych na pobyt ludzi w budynku mieszkalnym i zapobiegnięcie przesłanianiu (warunki dotyczące ochrony przed zacienianiem określa § 13, 57 i 60 Rozporządzenia w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie). Dotyczy to zarówno budynku gospodarczego stojącego na działce inwestora, jak i budynków mieszkalnych na sąsiednich działkach.

Trzeba też zachować wymagane odległości budynku gospodarczego od granicy z sąsiednią działką. Przepisy w tym zakresie zawiera § 12 Rozporządzenia w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie:

  • w myśl ust. 1 tego przepisu budynek gospodarczy na działce budowlanej należy sytuować od granicy tej działki w odległości nie mniejszej niż: - 4 m, w przypadku budynku zwróconego ścianą z oknami lub drzwiami w stronę tej granicy;- 3 m, w przypadku budynku zwróconego ścianą bez okien lub drzwi w stronę tej granicy;
  • ust. 2 dopuszcza usytuowanie budynku gospodarczego zwróconego ścianą bez okien lub drzwi w odległości 1,5 m od granicy lub bezpośrednio przy granicy, jeżeli taką możliwość przewidują ustalenia planu miejscowego;
  • ust. 3 dopuszcza natomiast sytuowanie budynku gospodarczego bezpośrednio przy granicy działki budowlanej, jeżeli będzie on przylegał swoją ścianą do ściany budynku istniejącego na sąsiedniej działce oraz jego wysokość będzie zgodna z obowiązującym na danym terenie planem miejscowym lub decyzją o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu;
  • w ust. 4 znajdziemy szczególne rozwiązania dla zabudowy jednorodzinnej i zagrodowej:

    – można zlokalizować budynek ścianą bez okien lub drzwi bezpośrednio przy granicy działki budowlanej lub w odległości nie mniejszej niż 1,5 m, gdy działka ma szerokość 16 m lub mniejszą;

    – można wybudować budynek gospodarczy lub garaż ścianą bez okien lub drzwi bezpośrednio przy granicy działki budowlanej albo w odległości nie mniejszej niż 1,5 m, pod warunkiem że długość tego budynku jest nie większa niż 6,5 m, a wysokość nie większa niż 3 m.

Należy zaznaczyć, że w przypadku gdy na sąsiedniej działce budowlanej stoi budynek mieszkalny, budynek zamieszkania zbiorowego lub użyteczności publicznej (albo istnieje ostateczna decyzja o pozwoleniu na budowę dla takiego budynku na sąsiedniej działce), budynek gospodarczy trzeba odsunąć od niego ścianą z oknami lub drzwiami na odległość nie mniejszą niż 8 m (określa to § 12 ust. 8).

Projekty budynków gospodarczych z Kolekcji Muratora >>>

Podstawa prawna:

  • Ustawa z 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t.j. Dz.U. z 2018 r. poz. 1202 z późn. zm.)
  • Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (t.j. Dz.U. z 2015 r. poz. 1422 z późn. zm.)
Czy artykuł był przydatny?
Przykro nam, że artykuł nie spełnił twoich oczekiwań.
Podziel się opinią
Grupa ZPR Media sprzeciwia się głoszeniu opinii noszących znamiona mowy nienawiści przepełnionych pogardą czy agresją. Jeśli widzisz komentarz, który jest hejtem, powiadom nas o tym, klikając zgłoś. Więcej w REGULAMINIE