Jakie drzewo można wyciąć i ile można skrócić drzewo bez pozwolenia w 2024?

2024-07-10 8:26

Wycięcie drzewa na własnej działce jest dozwolone, ale po spełnieniu szeregów warunków. Dotyczy to, niestety, także drzewa, które obumarło. Jakie warunki trzeba spełnić, aby wyciąć suche drzewo? O ile można skrócić drzewo bez zezwolenia?

Czy można wyciąć suche drzewo bez zezwolenia?
Autor: GettyImages Czy można wyciąć suche drzewo bez pozwolenia?

Spis treści

  1. Suche drzewo – co to znaczy?
  2. Wycinka drzew – co wolno?
  3. Suche czy żywe – czy jest różnica?
  4. O ile można skrócić drzewo bez zezwolenia?
  5. Pomysł na suche drzewo w ogrodzie

Przepisy są tak skonstruowane, aby ograniczyć wycinanie drzew nawet tych znajdujących się na własnej posesji. Nie ma różnicy czy drzewo jest zdrowe, chore czy już obumarło. Wyjątkiem są drzewa, które przewróciły w wyniku wiatru lub innych czynników; można je usunąć bez potrzeby wysyłania zawiadomienia do urzędu.

Suche drzewo – co to znaczy?

Obumarłe ponad powierzchnią ziemi drzewo może mieć jeszcze żywe korzenie. Jeśli tak jest na powierzchni ziemi pojawiają się odrosty. Drzewa, które obumierają z powodu wieku jeszcze przed śmiercią dążą do zapewnienia sobie sukcesji. Odrosty wytwarzają swój system korzeniowy, a macierzysty obumiera. Jeśli drzewo nie wypuszcza już liści i młodych pędów to oznaka, że obumarło. Jeśli nie zagraża przewróceniem warto poczekać jeszcze rok, aby przekonać się, że stan ten jest już nieodwracalny. Można oczywiście zdecydować się na wycinkę, ale zanim przystąpi się do tego warto upewnić się czy wolno to zrobić?

Wycinka drzew – co wolno?

Furtką do wycinki bez pozwolenia niektórych gatunków drzew na własnej działce jest obwód pnia na wysokości 5 cm od powierzchni ziemi. W 2023 r. miały zostać poluzowane  przepisy do wycinki dla osób fizycznych, ale niestety zostały oprotestowane i wycinkę można przeprowadzić na starych zasadach; w nowych pnie drzew mogły być nieco grubsze.

Bez pozwolenia można wyciąć następujące gatunki drzew, jeśli obwód ich pnia nie przekracza:

  • 80 cm - topolę, wierzbę, klon jesionolistny i srebrzysty,
  • 65 cm – kasztanowiec, robinię akacjową, platan klonolistny,
  • 50 cm – inne gatunki drzew.

Osoba prywatna można też wyciąć drzewa lub krzewy owocowe na swojej posesji jeśli nie rosną one na terenach objętych ochroną konserwatora, a także krzewy rosnące w skupiskach o powierzchni do 25 m².

Usuwane drzewa nie mogą być przekazywane na cele związane z prowadzeniem działalności gospodarczej i sprzedawane. Właściciel może drewno użyć do własnych celów.

Suche czy żywe – czy jest różnica?

Jeśli drzewo ma na wysokości 5 cm od ziemi większe niż dozwolone do samowolnej wycinki to bez względu na to czy jest ono zdrowe czy już uschnięte, trzeba wystąpić do urzędu o pozwolenie na wycięcie.

Jeśli takie drzewo zagraża bezpieczeństwu to można zrobić dokumentację fotograficzną i pokazać ją w urzędzie prosząc o szybką decyzję.

Ustawowo urząd ma 21 dni od złożenia wniosku na dokonanie wizytacji i sporządzenie protokółu. W ciągu 14 dni od oględzin może zostać wydany sprzeciw, ale jeśli to nie nastąpi to urzędowo można dokonać wycinki. W niektórych przypadkach wniosek wymaga uzgodnień z innymi instytucjami i czas wydania decyzji może być przedłużony do 30 lub 60 dni.

Usuwanie drzewa nawet suchego można wykonać tylko od 15 października do końca lutego, co podyktowane jest okresem lęgowym ptaków.

Wniosek o pozwolenie na wycięcie można złożyć osobiście w urzędzie gminy lub miasta, a także drogą elektroniczną na udostępnionym formularzu. Czytaj o tym jak złożyć wniosek o wydanie pozwolenia na usunięcie drzewa lub krzewu.

O ile można skrócić drzewo bez zezwolenia?

Przycinanie konarów i gałęzi drzew to zabieg estetyczny, który także ma pozytywny wpływ na ich kondycję. Wycinanie chorych czy uschniętych elementów jest nawet wskazane ze względu na bezpieczeństwo i zdrowie drzew. Można przycinać gałęzie drzew bez zezwolenia, jeśli nie ingerują one w przewody energetyczne, linie telekomunikacyjne ani inne instalacje publiczne, gdy przycinanie nie zagraża życiu, zdrowiu i mieniu sąsiadów, a także gdy drzewo nie znajduje się na terenach chronionych lub w strefach ochrony przyrody.

Dotyczy to także przycinania na wysokość. Każde przycięcie poza powyższymi warunkami, które je uniemożliwiają jest dozwolone bez pozwolenia. Często przycięcie ratuje życie zaatakowanego przez szkodniki i choroby drzewa i jest nawet wymagane.

Pomysł na suche drzewo w ogrodzie

Pień i konary suchego drzewa o niedużej wielkości, np. jabłoni można wykorzystać jako podstawę do zamontowania ogrodowego oświetlenia. Oczywiście tylko w przypadku, gdy drzewo jest dobrej kondycji, bez spróchniałych części, nie jest pochylone i nie grozi przewróceniem. Trzeba je okorować i zaimpregnować przed warunkami atmosferycznymi. Zamontowane oświetlenie powinno mieć lekką konstrukcję.

Listen on Spreaker.