Okresowe przeglądy budynku. Co ile trzeba sprawdzać stan techniczny domu

2013-12-19 13:59 Aneta Mościcka
Dom jednorodzinny
Autor: Marek Kazanowski

Stan techniczny domu powinien umożliwiać bezpieczne jego użytkowania. Aby miec pewność, że twój dom jest bezpieczny, co jakiś czas powinieneś zadbać o budowlano-instalacyjny przegląd budynku. Co i jak często musisz sprawdzać? Kto może dokonać takiej kontroli technicznej domu? Za brak obowiązkowego przeglądu możesz dostać grzywnę.

Właściciel domu ma obowiązek zapewnić jego bezpieczne użytkowanie w czasie takich zjawisk pogodowych jak: wyładowania atmosferyczne, wstrząsy sejsmiczne, silne wiatry, intensywne opady atmosferyczne, osuwiska ziemi, zjawiska lodowe na rzekach i morzu oraz jeziorach i zbiornikach wodnych, pożary lub powodzie, które mogą spowodować zagrożenie życia lub zdrowia ludzi, bezpieczeństwa mienia lub środowiska.

O jakie kontrole musisz zadbać raz w roku

Co najmniej raz w roku trzeba skontrolować stan techniczny:

  • elementów budynku, budowli i instalacji narażonych na szkodliwe wpływy atmosferyczne i niszczące działania czynników występujących podczas użytkowania obiektu,
  • instalacji i urządzeń służących ochronie środowiska,
  • instalacji gazowych oraz przewodów kominowych (dymowych, spalinowych i wentylacyjnych).

Ponadto wskazane wyżej instalacje trzeba skontrolować co najmniej dwa razy w roku, w terminach do 31 maja oraz do 30 listopada, w przypadku budynków o powierzchni zabudowy przekraczającej 2000 m2 oraz innych obiektów budowlanych o powierzchni dachu przekraczającej 1000 m2.

Jakie kontrole raz na 5 lat

Co najmniej raz na 5 lat trzeba przeprowadzić kontrolę polegającą na sprawdzeniu stanu technicznego i przydatności domu do użytkowania obiektu budowlanego, jego estetyki oraz otoczenia.

Kontrolą tą powinno być objęte również badanie instalacji elektrycznej i piorunochronnej w zakresie stanu sprawności połączeń, osprzętu, zabezpieczeń i środków ochrony od porażeń, oporności izolacji przewodów oraz uziemień instalacji i aparatów.

Co najmniej raz na 5 lat należy skontrolować ocenę efektywności energetycznej zastosowanych urządzeń chłodniczych w systemach klimatyzacji, ich wielkości w stosunku do wymagań użytkowych o mocy chłodniczej nominalnej większej niż 12 kW.

Inne okresowe przeglądy domu

Za każdym razem, gdy nastąpią wyładowania atmosferyczne, wstrząsy sejsmiczne, silne wiatry, intensywne opady atmosferyczne, osuwiska ziemi, zjawiska lodowe na rzekach i morzu oraz jeziorach i zbiornikach wodnych, pożary lub powodzie trzeba przeprowadzić kontrolę bezpiecznego użytkowania domu.

Okresowym przeglądom trzeba też poddawać stan techniczny kotłów, także ich efektywność energetycznej kotłów oraz ich wielkości do potrzeb użytkowych:

  • co najmniej raz na 2 lata - opalanych nieodnawialnym paliwem ciekłym lub stałym o efektywnej nominalnej wydajności ponad 100 kW,
  • co najmniej raz na 4 lata - opalanych nieodnawialnym paliwem ciekłym lub stałym o efektywnej nominalnej wydajności 20 kW do 100 kW oraz kotłów opalanych gazem.

Instalacje ogrzewcze z kotłami o efektywnej nominalnej wydajności powyżej 20 kW użytkowanymi co najmniej 15 lat, licząc od daty zamieszczonej na tabliczce znamionowej kotła, powinny być poddane przez właściciela lub zarządcę obiektu budowlanego jednorazowej kontroli obejmującej ocenę efektywności energetycznej i doboru wielkości kotła, a także ocenę parametrów instalacji oraz dostosowania do funkcji, jaką ma ona spełniać. Kontrolę tę przeprowadza się w roku następnym po roku, w którym upłynęło 15 lat użytkowania kotła.

Kto przeprowadza przeglądy stanu technicznego domu?

Wszystkie okresowe kontrole mogą przeprowadzić tylko osoby posiadające uprawnienia budowlane w odpowiedniej specjalności.

Kontrolę stanu technicznego instalacji elektrycznych, piorunochronnych, gazowych i urządzeń chłodniczych mogą przeprowadzać osoby posiadające kwalifikacje wymagane przy wykonywaniu dozoru nad eksploatacją urządzeń, instalacji oraz sieci energetycznych i gazowych.

Kontrolę stanu technicznego przewodów kominowych powinny przeprowadzać osoby posiadające kwalifikacje mistrza w rzemiośle kominiarskim – w odniesieniu do przewodów dymowych oraz grawitacyjnych przewodów spalinowych i wentylacyjnych.

Czy artykuł był przydatny?
Przykro nam, że artykuł nie spełnił twoich oczekiwań.
KOMENTARZE
do durni
|

Mieszkam w budynku gdzie nie ma gazu z CO i co roku pałaci sie jak za woły za sprawdzenie przewodów kominowych, jaki nieudacznik wymysłił te przepisy.

Andrzej Goerst
|

Choćby szczelna sieć kanalizacji sanitarnej, rozsączającej podczyszczone ścieki. Regularnie czyszczony komin i usuwane zanieczyszczenia chronią środowisko przed "pożarem komina" i rozprzestrzenieniem sporej ilości płonącej sadzy.
Opady deszczu spłukujące włókna azbestowe uwolnione z dachowych płyt falistych wprost na podwórko i do gleby.
Jeszcze?

Andrzej Goerst
|

Jakiś idiota nałożył na właściciela domu obowiązek zapewnić jego bezpieczne użytkowanie w czasie katastrof żywiołowych jak: wstrząsy sejsmiczne, katastrofalne wiatry, "oberwanie chmury", osuwiska ziemi, zjawiska lodowe na rzekach i morzu oraz jeziorach i zbiornikach wodnych, pożary lub powodzie, które mogą spowodować zagrożenie życia lub zdrowia ludzi, bezpieczeństwa mienia lub środowiska.
To jest w mocy tylko Pana Boga.
W Polsce przepisy nakładają obowiązek projektowania i wykonania domów przenoszonych bezpiecznie tylko zjawiska przyrodnicze powtarzalne do wysokości oddziaływania określonych w przepisach. Chyba, że "MuratorDom" lubi drukować ściemę.

do Rafała
|

A ty pracujesz za darmo?

miłosz
|

Jak sobie wykupisz dostęp przez Piano to się dowiesz:)))

Rafał
|

"Co najmniej raz w roku trzeba skontrolować stan techniczny:
a)elementów budynku, budowli i instalacji narażonych na szkodliwe wpływy atmosferyczne i niszczące działania czynników występujących podczas użytkowania obiektu,
b)instalacji i urządzeń służących ochronie środowiska,

Może niech pismak, któremu ewidentnie ktoś dał w łapę za ten artykuł, napisze KONKRETNIE z podaniem PRZYKŁADÓW o jakie elementy, jakie instalacje, jakie niszczące czynniki atmosferyczne opisuje punkt a) Bez tych konkretów zdanie to jest jednym wielkim mega-ogólnikiem, który w sposób niemal jawny dowodzi tego, że jest to próba wyciągania pieniędzy z kieszeni obywateli ! Dwa: co to znaczy TRZEBA skontrolować ? Jaki przepis prawa o tym mówi ? Ogólnie: straszenie słowami: "Co i jak często musisz sprawdzać? Kto może dokonać takiej kontroli technicznej domu? Za brak obowiązkowego przeglądu możesz dostać grzywnę." bez podparcia tych zdań JAKIMIKOLWIEK przepisami prawa i paragrafami chyba podpada już pod jakieś artykuły. Prośba do prawników o przyjrzenie się temu artykułowi: kto, na czyje zlecenie go napisał ?

janio
|

Jakie to są urządzenia służące ochronie środowiska w domku jednorodzinnym?

marcin
|

ja też się z tym zgadzam

Janusz
|

O ile te przepisy - aczkolwiek nie wszystkie- są dobre w stosunku do budynków użyteczności publicznej , to w stosunku do właścicieli domów jednorodzinnych wg. mnie jest to "pseudo troska" - widzę tutaj wyraźny lobbing - wyciągnięcie forsy z naszych kieszeni - wyłączam z tego przeglądy instalacji gazowych i kominowych-- bo to jest ważne i może uchronić nie tylko przed pożarem ale i zatruciem czadem. Co do pozostałych corocznych przeglądów? -Czy muszę sprowadzać płatnego "fachowca" aby stwierdził, że mi cieknie dach? Jaki fachowiec i za ile wyda opinie o przydomowej biologicznej oczyszczalni ścieków - sam pilnuje, żeby napowietrzenie zbiornika było ciągłe i dozuję właściwie "bakterie" A jakie kryteria są do oceny co 5 lat "przydatności do użytkowania " oraz "estetyki i otoczenia" I kto to ma zrobić- jaki fachowiec z jakimi uprawnieniami budowlanymi no i za ile?!! No i id kiedy to jest OBOWIĄZEK posiadania instalacji odgromowej ?.
Z tych głupot które ktoś podpisał wynika, że po burzach z piorunami; ulewach i wichurach powinniśmy sprowadzić "fachowca" i zapłacić mu, żeby stwierdził, że mam dach nad głową? PARANOJA w kolejnej odsłonie.