Nowe wymagania dla ścian, stropów i dachów

2009-07-31 2:00
Nowe wymagania dla ścian, stropów i dachów
Autor: Agnieszka Kubacka|Mariusz Bykowski Nowe wymagania dla ścian, stropów i dachów

Jeżeli składasz wniosek o pozwolenie na budowę, sprawdź czy projekt spełnia aktualne warunki techniczne. Od stycznia 2009 r. obowiązują nowe wymagania m.in. dla ścian, dachów i stropów.

Znowelizowane rozporządzenie w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie, wraz z innymi aktami wykonawczymi do ustawy – Prawo budowlane (zmienione rozporządzenie w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego i nowe rozporządzenie w sprawie metodologii obliczania charakterystyki energetycznej budynku i lokalu mieszkalnego...) tworzą pakiet wypełniający wymagania dyrektywy 2002/91/WE Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie charakterystyki energetycznej budynków.

Ściany

1. Ujednolicono wymagania izolacyjności cieplnej dla ścian zewnętrznych w pomieszczeniach ogrzewanych (powyżej 16 st. C). Niezależnie od rodzaju powinny się one charakteryzować współczynnikiem przenikania ciepła U nie wyższym niż 0,3 W/(m2·K). Nowe wartości U znajdziemy w Załączniku nr 2 do rozporządzenia.

Dotychczas. Takie wymagania stawiano jedynie ścianom o budowie warstwowej z izolacją cieplną z materiału o λ ≤ 0,05 W/(m·K). Dla ścian jednowarstwowych maksymalne U mogło wynosić 0,5 W/(m2·K). Co to oznacza. Zwolennicy ścian jednowarstwowych muszą sięgać po materiały, które pozwolą wybudować odpowiednio ciepłą przegrodę. W odpowiedzi na zaostrzone wymagania producenci wprowadzili na rynek materiały ścienne o lepszych parametrach, które umożliwią wybudowanie ściany o U ≤ 0,3 W/(m2·K) bez zwiększania grubości muru.

2. Wprowadzono nowe wymaganie w zakresie U dla ścian przyległych do szczelin dylatacyjnych.

Dotychczas. Nie stawiano takich wymagań dla ścian w domach jednorodzinnych. Co to oznacza. Jeśli szerokość szczeliny nie przekracza 5 cm, a szczelina jest trwale zamknięta i wypełniona izolacją cieplną na głębokość co najmniej 20 cm, współczynnik U dla ściany nie powinien być większy niż 1,00 W/(m2·K). Jeżeli szczelina jest szersza, nie ma znaczenia, czy jest zamknięta i wypełniona, a maksymalna wartość współczynnika U ściany może wynosić 0,7 W/(m2·K).

3. Dodano zapis o ochronie ścian przed zawilgoceniem i korozją biologiczną – na wewnętrznej powierzchni nieprzezroczystej przegrody zewnętrznej nie może występować kondensacja pary wodnej umożliwiająca rozwój grzybów pleśniowych. Również wewnątrz takiej przegrody nie powinno występować narastające w kolejnych latach zawilgocenie spowodowane kondensacją pary wodnej. Dopuszcza się ją w przegrodzie w okresie zimowym, jeśli struktura przegrody umożliwi wyparowanie kondensatu w okresie letnim i nie nastąpi przy tym degradacja materiałów, z których jest ona zbudowana.

Dotychczas. Nie było obowiązku ochrony przegród przed kondensacją pary wodnej. Wyliczenia prowadzono jedynie podczas termomodernizacji. Co to oznacza. Aby spełnić ten warunek, przegrody zewnętrzne i ich węzły konstrukcyjne powinny się charakteryzować współczynnikiem temperaturowym fRsi o wartości nie mniejszej niż wymagana wartość krytyczna. Projektanci nie muszą wyliczać wartości współczynnika temperaturowego, jeżeli pomieszczenia są ogrzewane do temperatury co najmniej 20 st. C i średnia miesięczna wartość wilgotności względnej powietrza wewnętrznego jest równa 50%. Wówczas dopuszcza się przyjmowanie wartości krytycznej równej 0,72. Nie sprawdza się tego warunku dla przegród, w których w praktyce zjawisko kondensacji nie występuje, czyli na przykład dla jednowarstwowych ścian murowanych.

Dachy

4. Zaostrzono wymagania dla dachów i stropodachów znajdujących się nad pomieszczeniami, w których panuje temperatura wyższa niż 16°C. Współczynnik przenikania ciepła U nie może przekroczyć 0,25 W/(m2·K).

Dotychczas. Dopuszczalną wartością było 0,3 W/(m2·K). Co to oznacza. Ponieważ w większości projektów i tak przyjmowano, że dach będzie ocieplony wełną mineralną grubości 20 cm, rozwiązanie to odpowiada nowym wymaganiom. Jeśli przyjąć, że wykorzysta się materiał o współczynniku przewodzenia ciepła λ = 0,04 W/(m·K), przegroda osiągnie U poniżej 0,25.

Stropy

5. Obniżono maksymalną dopuszczalną wartość współczynnika U dla stropów nad piwnicami nieogrzewanymi i zamkniętymi przestrzeniami podpodłogowymi do 0,45 W/(m2·K).

Dotychczas. Stropy te mogły mieć U = 0,6 W/(m2·K). Co to oznacza. Izolacja termiczna musi być teraz grubsza. Jeżeli stosuje się standardowe płyty styropianowe (λ = 0,045 W/(m·K)), warstwę izolacji trzeba pogrubić o 3 cm.

6.  Zaostrzono wymagania dla stropów pod nieogrzewanymi poddaszami lub nad przejazdami, które znajdują się w pomieszczeniach ogrzewanych (temperatura powyżej 16 st. C). Ich U nie może przekroczyć 0,25 W/(m2·K).

Dotychczas. Maksymalną wartością było 0,3. Co to oznacza. Ta zmiana jest prawie kosmetyczna, wystarczy dołożenie zaledwie 1 cm izolacji termicznej, by osiągnąć wzrost współczynnika przenikania ciepła U o 0,05.

Podstawa prawna:

  • ustawa z 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (j.t. DzU z 2006 r. nr 156, poz. 1118 z późn. zm.)
  • rozporządzenie ministra infrastruktury z 6 listopada 2008 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (DzU nr 201, poz. 1238 z późn. zm.)
  • rozporządzenie ministra infrastruktury z 6 listopada 2008 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego (DzUnr 201, poz. 1239 z późn. zm.)
Czy artykuł był przydatny?
Przykro nam, że artykuł nie spełnił twoich oczekiwań.
Nasi Partnerzy polecają
Podziel się opinią
Grupa ZPR Media sprzeciwia się głoszeniu opinii noszących znamiona mowy nienawiści przepełnionych pogardą czy agresją. Jeśli widzisz komentarz, który jest hejtem, powiadom nas o tym, klikając zgłoś. Więcej w REGULAMINIE