Budowa pomostu - przepisy. Zgłoszenie wodnoprawne a pozwolenie wodnoprawne. Co musisz wiedzieć przed budową pomostu?

2022-08-12 18:00
budowa pomostu przepisy
Autor: Marcin Czechowicz Formalności wymagane dla budowy pomostu zależą od jego wymiarów

Masz działkę nad wodą? Z pewnością chciałbyś mieć też własny pomost. Budowa pomostu wymaga przejścia przez trzy procedury urzędowe. Gdzie i jak załatwia się zgodę na budowę pomostu? Wszystkiego dowiesz się z tego artykułu.

Pomost jest nie tylko obiektem budowlanym. To również tak zwane urządzenie wodne. Podobnie jak stawy rybne i przeznaczone do oczyszczania ścieków, obiekty służące do ujmowania wód powierzchniowych oraz podziemnych, wyloty urządzeń kanalizacyjnych służące do wprowadzania ścieków do wód, stałe urządzenia służące do połowu ryb, mury oporowe, nabrzeża, przystanie i kąpieliska.

Budowa pomostu - zacznij od ustalenia linii brzegowej

W większości sytuacji podjęcie działań związanych z budową urządzeń wodnych jest możliwe dopiero po ustaleniu przebiegu linii brzegowej (zgodnie z zasadami opisanymi w artykule Działka nad jeziorem z linią brzegową. Zasady budowy i wyznaczanie linii brzegowej). Dlatego przepisy przewidują możliwość zawieszenia postępowania w sprawie wydania zgody wodnoprawnej do czasu, gdy decyzja o ustaleniu linii brzegu stanie się ostateczna.

Budowa pomostu - zgłoszenie lub pozwolenie wodnoprawne

Prace polegające na wykonaniu urządzenia wodnego (służącego kształtowaniu zasobów wodnych oraz korzystaniu z nich) bądź kształtowaniu koryta wody (jego przekroju podłużnego i poprzecznego oraz układu poziomego koryta cieku naturalnego) wymagają uzyskania zgody wodnoprawnej w formie decyzji o pozwoleniu albo zgłoszenia (zależnie od rodzaju robót).

Wykonanie pomostu o szerokości do 3 m i długości całkowitej do 25 m (chodzi tu o sumę długości poszczególnych elementów pomostu) wymaga zgłoszenia wodnoprawnego.

Gdy pomost ma być większy albo planujemy budowę dwóch pomostów, których łączne rozmiary przekroczą powyższe parametry, konieczne będzie pozwolenie wodnoprawne.

Wydawaniem pozwoleń i przyjmowaniem zgłoszeń wodnoprawnych zajmuje się dyrektor regionalnego zarządu gospodarki wodnej Wód Polskich. Odpowiednie dokumenty należy złożyć w siedzibie nadzoru wodnego (jest to jednostka organizacyjna Wód Polskich) właściwego miejscowo albo najbliższego dla zamierzonego korzystania z usług wodnych lub wykonywania urządzeń wodnych. Opłata od wniosku o pozwolenie wynosi 217 zł, a od zgłoszenia – 87 zł (wnosi się je na rachunek bankowy Wód Polskich).

Jeżeli urządzenie zostało wykonane bez wymaganego zgłoszenia albo pozwolenia wodnoprawnego, to można złożyć wniosek o jego legalizację, ale trzeba za nią zapłacić 4340 zł (pod warunkiem że będzie możliwa, w przeciwnym razie zostanie wydany nakaz likwidacji urządzenia).

Budowa pomostu - kiedy zgłoszenie budowy, a kiedy pozwolenie na budowę

Pomosty o długości całkowitej do 25 m i wysokości, liczonej od korony pomostu do dna akwenu, do 2,50 m, służące do cumowania niewielkich jednostek pływających (łodzi, kajaków, jachtów), uprawiania wędkarstwa i rekreacji, są zwolnione z pozwolenia na budowę. Wymagają jednak zgłoszenia budowy w starostwie powiatowym.

Na większe pomosty trzeba uzyskać decyzję o pozwoleniu na budowę.

Opłata legalizacyjna w przypadku braku wymaganego zgłoszenia budowy pomostu wynosi 5 tys. zł.

Podstawa prawna:

  • Ustawa z 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (j.t. DzU z 2018 r., poz. 1202 ze zm.)
  • Ustawa z 20 lipca 2017 r. – Prawo wodne (DzU z 2017 r., poz. 1566)
Czy artykuł był przydatny?
Przykro nam, że artykuł nie spełnił twoich oczekiwań.
Podziel się opinią
Grupa ZPR Media sprzeciwia się głoszeniu opinii noszących znamiona mowy nienawiści przepełnionych pogardą czy agresją. Jeśli widzisz komentarz, który jest hejtem, powiadom nas o tym, klikając zgłoś. Więcej w REGULAMINIE