Zwrot podatku VAT za materiały budowlane. Podpowiadamy, jak odzyskać VAT

2011-04-22 15:41
Odzyskaj VAT za materiały budowlane
Autor: Jupiterimages

Gdy budujemy dom, możemy odzyskać około 12% ceny brutto niektórych materiałów budowlanych. Zobacz, czy przysługuje ci prawo do zwrotu podatku VAT za materiały budowlane i co możesz zrobić, by go odzyskać. Naprawdę warto, bo do twojego portfela może wrócić całkiem spora kwota.

Uzyskanie zwrotu VAT za materiały budowlane umożliwia nam ustawa o zwrocie osobom fizycznym niektórych wydatków związanych z budownictwem mieszkaniowym.

Ustawa jest skierowana do osób fizycznych, które zakupiły materiały budowlane w związku z budową i remontem budynku (nie mogą to być jednak inwestycje wykonywane w ramach działalności gospodarczej - przedsiębiorców obowiązuje inny mechanizm rozliczenia VAT niż osoby prywatne).

O zwrot podatku VAT może wystąpić każdy bez względu na to, czy płaci jakiś podatek. Warunkiem jest ponoszenie wydatków wymienionych w ustawie na budowę lub remont budynku w Polsce. Zwrotu VAT nie mogą domagać się osoby, które budują lokal za granicą. Zastrzeżenie to nie dotyczy jednak remontu budynku/lokalu położonego za granicą.

Jakie zakupy są podstawą zwrotu VAT?

System zwrotu VAT dotyczy materiałów budowlanych, które do 30 kwietnia 2004 r. były opodatkowane 7-procentową stawką podatku od towarów i usług, a od 1 maja 2004 r. – 22-procentową. Obejmuje wyłącznie wydatki ponoszone w związku z:

 • budową budynku mieszkalnego;
 • nadbudową lub rozbudową budynku na cele mieszkalne; 
 • przebudową budynku niemieszkalnego na cele mieszkalne;
 • remontem budynku mieszkalnego lub lokalu mieszkalnego.

Bez znaczenia jest, czy zapłaciliśmy całą cenę za nabyte towary czy zakupy zostały rozłożone na raty. Warte uwagi jest także to, że możemy wystąpić o zwrot podatku VAT nawet przy bardzo niewielkich zakupach. Nie został przewidziany żaden dolny limit wydatków. Ustalono jedynie dwa górne limity zwrotu: dla prac remontowych i budowlanych.

Za jakie materiały budowlane otrzymamy zwrot podatku VAT?

Od 1 stycznia 2011 r. obowiązuje nowy wykaz zamieszczony w obwieszczeniu ministra infrastruktury z 08.09.2010 r.

W wykazie znajdują się między innymi wyroby z drewna (listwy, klepka, parkiety, okna, drzwi), tapety papierowe, wyroby ze sztucznego tworzywa, szkło budowlane, wyroby ceramiczne (cegły, płytki, sanitariaty), cement, wapno, gips i wyroby z tych materiałów, wyroby metalowe, grzejniki, kotły, kuchenki domowe, przewody elektryczne, panele podłogowe i wiele innych.

W wykazie nie znajdziemy farb ani mebli robionych na zamówienie.

Komu przysługuje prawo do zwrotu VAT

Prawo do zwrotu podatku VAT za materiały budowlane przysluguje pod warunkiem, że osoba fizyczna ma:

 • prawo do dysponowania nieruchomością na cele budowlane;
 • w przypadku remontu – tytuł prawny do budynku;
 • prawo do dysponowania nieruchomością lub tytuł prawny do budynku mieszkalnego albo lokalu mieszkalnego w czasie realizacji inwestycji mieszkaniowej;
 • gdy przed złożeniem wniosku zbyła nieruchomość.

Co trzeba wiedzieć o fakturach

 • brak symboli PKWiU na fakturze nie przekreśla możliwości ubiegania się o zwrot podatku;
 • nie wolno dopisywać na fakturach brakujących symboli wyrobów;
 • system zwrotu obejmuje wyłącznie wydatki na zakup określonych w wykazie materiałów budowlanych;
 • jeśli wystawiono jedną zbiorczą fakturę dokumentującą wartość materiałów i wartość robocizny, można wystąpić o zwrot podatku pod warunkiem, że z faktur wynika, jakie materiały budowlane zostały zakupione i za jaką cenę;
 • faktury muszą być wystawione na nazwisko osoby ubiegającej się o zwrot części wydatków;
 • jeśli faktura zostanie wystawiona na osobę, która nie ma tytułu prawnego do nieruchomości, można wystąpić do sprzedawcy o jej korektę;
 • ustawodawca nie uzależnia prawa do zwrotu od tego, czy materiały budowlane kupiono przed uzyskaniem tej decyzji, czy po nim;
 • inwestor w momencie składania wniosku musi dysponować pozwoleniem na budowę;
 • o przysługującym zwrocie części wydatków nie decyduje data użycia nabytych materiałów

Ile VAT można odzyskać?

Aby dowiedzieć się, ile VAT można odzyskać nalezy kolejno:

 1. przemnożyć kwotę VAT zawartą w cenie materiałów budowlanych przez odpowiedni wskaźnik procentowy zależny od rodzaju inwestycji i wysokości stawki podstawowej VAT
 2. sprawdzić, czy obliczone kwoty mieszczą się w limitach

Jakie są limity zwrotu

 • niższy - dotyczy wydatków ponoszonych na inwestycje, które nie wymagają pozwolenia na budowę
 • wyższy - przewidziany dla tych inwestycji, które wymagają pozwolenia na budowę.

Limity zwrotu dotyczą okresów pięcioletnich liczonych zawsze od daty złożenia pierwszego wniosku o zwrot. Łączna kwota zwrotu wypłacona osobie fizycznej( małżeństwu) w pięcioletnim okresie nie może przekroczyć 68,18% kwoty VAT wynikającej z faktur oraz limitu, który jednak w ciągu pięciu lat może się wielokrotnie zmienić.

Co zrobić, żeby odzyskać VAT za materiały budowlane

 1. Złóż wniosek o zwrot VAT za materiały budowlane w urzędzie skarbowym właściwym ze względu na miejsce zamieszkania w dniu złożenia wniosku. Wniosek możesz złożyć nie częściej niż raz w roku. Właściwy formularz to VZM-1. Należy w nim podać: dane osobowe inwestora; rodzaj inwestycji i rok jej rozpoczęcia; kwotę zwrotu, w przypadku remontu niewymagającego pozwolenia na budowę – oświadczenie o zakresie przeprowadzonego remontu; sposób wypłaty kwoty zwrotu.

 2. Do wniosku załącz: kopię pozwolenia na budowę albo – w przypadku remontu – dokumentu potwierdzającego tytuł prawny do budynku mieszkalnego lub lokalu mieszkalnego; kopie faktur dokumentujących poniesione wydatki; wykaz faktur i wartości poniesionych wydatków na formularzach: VZM-1/A – jeśli wydatki nie były odliczane w ramach ulg mieszkaniowych albo VZM-1/B – gdy zostały odliczone.

 3. Czekaj na wypłatę.

Czy artykuł był przydatny?
Przykro nam, że artykuł nie spełnił twoich oczekiwań.
Nasi Partnerzy polecają

Materiał Partnerski

Materiał sponsorowany

Podziel się opinią
Grupa ZPR Media sprzeciwia się głoszeniu opinii noszących znamiona mowy nienawiści przepełnionych pogardą czy agresją. Jeśli widzisz komentarz, który jest hejtem, powiadom nas o tym, klikając zgłoś. Więcej w REGULAMINIE