Bon energetyczny: kto dostanie dopłatę do prądu?

2021-11-09 12:22

Kto może otrzymać bon energetyczny, czyli dopłatę do rachunków za prąd w 2021 r.? Jakie będą zmiany i stawki w 2022 r.? Bon energetyczny to rozwiązanie, które ma zrekompensować najuboższym odbiorcom końcowym podwyżki cen prądu.

Spis treści

 1. Od kiedy obowiązuje bon energetyczny
 2. Komu przysługuje bon energetyczny
 3. Wysokość bonu energetycznego
 4. Dokumenty do złożenia w celu otrzymania bonu energetycznego
 5. Bon energetyczny plany na 2022 r.
 6. Przyspieszony tryb procedowania
 7. Bon energetyczny w 2022 r.

Rosnące ceny energii elektrycznej rodzą niepokój, że wzrośnie liczba osób, których nie będzie stać na regulowanie płatności za prąd. Bon energetyczny przysługuje tak zwanemu odbiorcy wrażliwemu energii elektrycznej.

Został wprowadzony w 2014 r. w ramach realizacji polityki Unii Europejskiej - dyrektywy III Pakietu Energetycznego. Rozstrzygnięcia prawne wprowadzone przez Unię Europejską zmusiły Polski rząd do rozpoczęcia prac legislacyjnych mających na celu ochronę obywateli przed ubóstwem energetycznym. W ustawie z 26 lipca 2013 r. o zmianie Prawa energetycznego oraz niektórych innych ustaw wprowadzono zapisy normujące kwestie związane z należnym odbiorcy wrażliwemu zryczałtowanym dodatkiem energetycznym.

Od kiedy obowiązuje bon energetyczny

Bon energetyczny zaczęto wypłacać odbiorcom energii elektrycznej od 2014 r. Obecnie trwają prace nad ustawą, która ma zwiększyć pomoc państwa dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej. W ustawie panuje się również zdefiniowanie pojęcia ubóstwa energetycznego, co prawdopodobnie pozwoli w przyszłości lepiej określać grupy odbiorców, którym potrzebne jest wsparcie państwa, nie tylko w kwestii regulowania rachunków za prąd. 

Kto może otrzymać bon energetyczny i ile wynosi dodatek w 2021 r., a także jakie zmiany są planowane na 2022 r.

Komu przysługuje bon energetyczny

Bon energetyczny, czyli rekompensata wzrostu cen energii elektrycznej, należy się odbiorcom wrażliwym. Za odbiorcę wrażliwego energii elektrycznej uważa się osobę, która spełnia łącznie 3 warunki:

 • przyznano jej dodatek mieszkaniowy,
 • jest stroną umowy kompleksowej lub umowy sprzedaży energii elektrycznej zawartej z przedsiębiorstwem energetycznym,
 • mieszka w miejscu dostarczania energii elektrycznej.

Bon energetyczny przysługuje osobom o bardzo niskich dochodach na członka rodziny. Pierwszym wyznacznikiem określającym, komu się on należy, jest otrzymywanie dodatku mieszkaniowego. Ten zaś jest przyznawany m.in. na podstawie kryterium wysokości dochodu.

Wysokość bonu energetycznego

Wysokość dodatku energetycznego zależy od liczby osób będących we wspólnym gospodarstwie domowym. Kwota bonu jest wypłacana co miesiąc. Obecnie obowiązujące stawki wprowadzono 1 maja 2021 r. Kwoty o podanej niżej wysokości będą wypłacane do 30 kwietnia 2022 r. Po tej dacie są przewidziane nowe, wyższe stawki bonu energetycznego (chyba że wcześniej zostaną wprowadzone zmiany, które są w trakcie procesu legislacyjnego).

Obowiązuje następująca wysokość bonu energetycznego dla gospodarstwa domowego:

 • prowadzonego przez osobę samotną - 12,09 zł,
 • składającego się z 2 do 4 osób -16,79 zł,
 • składającego się z co najmniej 5 osób - 20,15 zł.

Dokumenty do złożenia w celu otrzymania bonu energetycznego

Żeby uzyskać dodatek energetyczny należy w odpowiednim miejscowo urzędzie gminy, miasta lub dzielnicy złożyć 2 dokumenty:

 • wypełniony wniosek o przyznanie dodatku energetycznego,
 • kopię umowy sprzedaży energii elektrycznej lub umowy kompleksowej (umowy na przesyłanie i sprzedaż energii elektrycznej) zawartej z przedsiębiorstwem energetycznym.

Urząd w ciągu miesiąca ma obowiązek wydać decyzję o przyznaniu lub nieprzyznaniu dodatku energetycznego. Jeśli jest negatywna, można się od niej odwołać do Samorządowego Kolegium Odwoławczego (SKO). Wniesienie wniosku o dodatek energetyczny nie wymaga żadnych opłat.

Bon energetyczny plany na 2022 r.

Trwają prace legislacyjne nad wysokością i dostępnością bonu energetycznego w 2022 r. Jest to konieczne ze względu na ciągły wzrost cen energii elektrycznej.

Stawki dodatku w ramach bonu energetycznego mają zostać podwyższone i wynosić od około 27 do 73 zł miesięcznie na gospodarstwo domowe. Zakłada się, że będą w stanie pokryć 50% wysokości rachunku za prąd. Na wypłatę bonów energetycznych w 2022 r. przewidziano prawie 1,5 mld zł.

Przeczytaj też: Jak zmniejszyć rachunki za prąd?

Planuje się również rozszerzenie grupy osób, którym będzie przysługiwał bon energetyczny. - W nowej odsłonie regulacji dodatek energetyczny ma przysługiwać odbiorcy wrażliwemu energii elektrycznej, czyli odbiorcy końcowemu energii elektrycznej, który ma dochody nieprzekraczające 1563 zł w gospodarstwie 1-osobowym bądź 1115 zł na osobę w gospodarstwie wieloosobowym – wyjaśnił Piotr Dziadzio, podsekretarz stanu w Ministerstwie Klimatu i Środowiska w odpowiedzi na interpelację poselską.

Przewiduje się dodanie dodatkowych grup osób uprawnionych do bonu energetycznego. Są to:

 • emeryci i renciści ze świadczeniem równym minimalnej emeryturze lub świadczeniem poniżej tej kwoty,
 • posiadacze Karty Dużej Rodziny mieszczący się w pierwszym progu podatkowym, wychowujący obecnie przynajmniej trójkę dzieci,
 • rodziny składające się z 6 i więcej osób.

Planowane zmiany w przepisach mają również zapewnić dodatkową ochronę dla osób, które nie są w stanie płynnie regulować rachunków za prąd. Przewiduje się zakaz wstrzymania dostaw energii elektrycznej w miesiącach zimowych (gdy jest większe na nią zapotrzebowanie) odbiorcy wrażliwemu energii elektrycznej, w razie gdy zalega on z opłatami.

Przyspieszony tryb procedowania

Atmosfera wokół podwyżek cen energii elektrycznej jest gorąca, rosną również inne koszty, przede wszystkim żywności, ale także paliw. W odniesieniu do projektu ustawy zmieniającej zasady przydzielania bonu energetycznego rekomendowane jest przyjęcie szybkiego procedowanie, tak żeby nowe rozwiązania mogły jak najszybciej wejść w życie. - Pozwoli to jak najszybciej objąć najwrażliwszych odbiorców energii elektrycznej mechanizmami wsparcia, które pomogą im w czasie dynamicznie zmieniającej się sytuacji rynkowej - stwierdził Piotr Dziadzio.

Przewiduje się, że nowe rozwiązania wejdą w życie po 14 dniach od dnia ogłoszenia zmian w ustawie.

Bon energetyczny w 2022 r.

W ramach przygotowywania przepisów związanych z podwyżkami paliw i żywności, które mają zmniejszyć koszty życia osób najuboższych, w 2022 r. wprowadzono dodatek osłonowy, który zastępuje bon energetyczny. 

Więcej informacji na ten temat jest w artykule:

Dodatek osłonowy

Czy artykuł był przydatny?
Przykro nam, że artykuł nie spełnił twoich oczekiwań.
Podziel się opinią
Grupa ZPR Media sprzeciwia się głoszeniu opinii noszących znamiona mowy nienawiści przepełnionych pogardą czy agresją. Jeśli widzisz komentarz, który jest hejtem, powiadom nas o tym, klikając zgłoś. Więcej w REGULAMINIE