Odbiór techniczny przyłącza wodociągowo-kanalizacyjnego

Sylwia Jesion

Odbiór techniczny przyłącza wodociągowo-kanalizacyjnego to ostatni etap formalności związanych z jego budową. Zajmuje się tym wykonawca robót. Zobacz, jak wygląda odbiór techniczny takiego przyłącza.

Najnowsze artykuły