Na co należy zwrócić uwagę przy wykonaniu przyłącza wodociągowego

2013-10-03 19:14
Budowa przyłącza wodociągowego
Autor: Haloinstal

Podczas budowy przyłącza wodociągowego należy przede wszystkim przestrzegać zaleceń znajdujących się w jego projekcie. Ważne jest prawidłowe usytuowanie przyłącza, wybór materiału do jego budowy i sposób prowadzenia przewodów. Sprawdź na co jeszcze zwrócić uwagę, by uniknąć błędów przy wykonaniu przyłącza wodociągowego.

Przyłącze wodociągowe w praktyce

Przyłącze to przewód łączący wodociąg biegnący zwykle w ulicy lub drodze w sąsiedztwie posesji z instalacją rozprowadzającą wodę po domu.

Muszą być na nim zamontowane: wodomierz – rejestrujący ilość zużywanej wody – i zawór odcinający – umożliwiający odcięcie jej dopływu do domu.

Usytuowanie przyłącza

Przyłącze wodne układa się zazwyczaj prostopadle do przewodu wodociągowego (ewentualne załamania są możliwe wyłącznie w uzasadnionych, opisanych w projekcie przypadkach) ze spadkiem co najmniej 2% w jego kierunku.

Materiał na przyłącze

Najczęściej używa się rur polietylenowych lub trójwarstwowych z PE o średnicy 32, 40 lub 50 mm, giętych, łączonych przez zgrzewanie lub za pomocą kształtek samozaciskowych z uszczelkami.

Zgrzewanie wymaga specjalistycznego sprzętu (zgrzewarek) i starannie przeszkolonych pracowników. Przy połączeniach zgrzewanych często powstają nierówności powodujące opory miejscowe i straty ciśnienia.

Średnice dobiera się do wielkości zapotrzebowania na wodę, czyli jej planowanego zużycia. Wszystko to powinno być opisane w projekcie. Przewody układa się w wykopie, polietylenowe – w obsypce z piasku, trójwarstwowe, o większej wytrzymałości na uszkodzenia mechaniczne – bezpośrednio w gruncie. Nie należy łączyć różnych materiałów w jednym przyłączu.

Sposób podłączenia

Przyłącze włącza się do przewodu magistralnego przez wstawiony do niego trójnik (co wymaga opróżnienia z wody odcinka tego przewodu) lub za pomocą opaski z gwintowanymi końcówkami, specjalną kształtką przyłączeniową i tak zwaną nawiertką (w trakcie normalnej pracy wodociągu, bez konieczności zamykania w nim przepływu wody i opróżniania go).

Wytyczenie trasy przyłącza

Trasę należy oznaczyć, układając nad przewodem, na głębokości około 30 cm, taśmę lokalizacyjną. Powyżej, w pasie o szerokości 2 m (po 1 m od osi przewodu w obie strony), nie powinno się sadzić drzew, krzewów ani umieszczać obiektów małej architektury.

Odległość przyłącza od uzbrojenia podziemnego

Należy bezwzględnie przestrzegać zaleceń znajdujących się w projekcie, w tym między innymi dotyczących minimalnych odległości przyłącza od innych elementów podziemnego uzbrojenia terenu.

Przyłącze musi być oddalone:

  • 1,5 od przewodów gazowych ułożonych przed 2001 r. lub 0,4 m od obecnie układanego gazociągu (mimo to zdaniem wielu fachowców względy bezpieczeństwa nakazują zachowanie co najmniej metrowego odstępu);
  • 1,5 m od przewodów kanalizacyjnych;
  • 0,8 m od kabli energetycznych i telefonicznych;
  • 0,5 m od kabli telekomunikacyjnych;
  • 1 m od słupów energetycznych i telefonicznych. Jeśli przewód wodociągowy ma się krzyżować z kanalizacyjnym w odległości mniejszej niż 0,6 m, musi być ułożony w rurze ochronnej.

Zabezpieczenie przyłącza przed mrozem

Rury ułożone w gruncie poza domem trzeba zabezpieczyć przed nadmiernym spadkiem temperatury, aby w razie silnych i długotrwałych mrozów nie doszło w nich do zamarznięcia wody i w rezultacie przerwy w jej dopływie do kranów w domu.

Dlatego należy je układać 40 cm poniżej strefy przemarzania gruntu, czyli – zależnie od regionu kraju – od 1,2 do 1,8 m poniżej poziomu gruntu. Jeżeli na całej długości przyłącza nie da się zachować takiej głębokości, można (wyjątkowo i z ważnych powodów) poprowadzić je płycej, ale nie wykraczając poza głębokość przemarzania. Przewód z wodą trzeba wtedy zaizolować i /lub zabezpieczyć, układając wzdłuż niego samoregulujący kabel grzejny.

Zawory odcinające i spustowe można montować tylko w miejscach, w których temperatura nie spada poniżej +5°C. One także mogą zostać zabezpieczone otuliną i kablem grzejnym.

Montaż i lokalizacja wodomierza

Pomiar zużycia wody odbywa się za pomocą indywidualnego dla każdego odbiorcy wodomierza. Decyzja o rodzaju zastosowanego urządzenia należy do zakładu wodociągowego. Często instaluje go również jego pracownik.

Wodomierz powinien być zamontowany wewnątrz budynku – w piwnicy lub na parterze, w wydzielonym pomieszczeniu zabezpieczonym przed zalaniem wodą i zamarzaniem. Jeśli budynek jest niepodpiwniczony albo stoi dalej niż 15 m od linii rozgraniczającej nieruchomość od ulicy, a na parterze nie ma odpowiedniego pomieszczenia, można go zainstalować w betonowej (albo wyjątkowo tworzywowej) studzience w gruncie na terenie posesji.

Studzienkę przykrywa się betonową pokrywą z włazem umożliwiającym dostęp do jej wnętrza. Wodomierz instaluje się na przewodzie doprowadzającym wodę, zwykle na wysokości 60-80 cm nad posadzką. Jego tarcza musi być dobrze widoczna, aby dało się bez problemu odczytywać wskazania.

Zabezpieczenie instalacji przed wtórnym zanieczyszczeniem

Instalacja wodociągowa musi mieć zabezpieczenie uniemożliwiające wtórne zanieczyszczenie wody w sieci, zgodne z wymaganiami Polskiej Normy. W tym celu za zestawem wodomierzowym po stronie instalacji wewnętrznej musi być zamontowany zawór antyskażeniowy zapobiegający przepływom wstecznym.

Przyłącze domowe, nawet wybudowane na własny koszt, jest zwykle nieodpłatnie przekazywane wodociągom, które odpowiadają za jego prawidłową eksploatację, niestety tylko do zaworu głównego zainstalowanego za wodomierzem. Część z zaworem antyskażeniowym pozostaje więc w gestii odbiorcy.

Warto wiedzieć

Skąd czerpać wodę?

Gdy jest wodociąg: Jeśli działka, na której ma zostać wybudowany dom, znajduje się na terenie uzbrojonym w sieć wodociągową, w warunkach zabudowy, o które musimy wystąpić, zostanie nam narzucony obowiązek przyłączenia domu do niej.

Kiedy go nie ma: Na działce pozbawionej dostępu do sieci można wybudować studnię, o ile nie zabraniają tego przepisy dotyczące ochrony środowiska. Jeśli istnieje miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego, powinny być w nim określone warunki budowy studni.

Gdy powstanie później niż dom: Dom dotychczas zaopatrywany w wodę z własnej studni można podłączyć do wodociągu, kiedy tylko zostanie wybudowany. Nie ma jednak takiego obowiązku – decyzja należy do właściciela nieruchomości.

Czy artykuł był przydatny?
Przykro nam, że artykuł nie spełnił twoich oczekiwań.
Nasi Partnerzy polecają
Podziel się opinią
Grupa ZPR Media sprzeciwia się głoszeniu opinii noszących znamiona mowy nienawiści przepełnionych pogardą czy agresją. Jeśli widzisz komentarz, który jest hejtem, powiadom nas o tym, klikając zgłoś. Więcej w REGULAMINIE