Podłączenie prądu i gazu do działki. Krok po kroku

2011-09-20 16:18
Podłączenie prądu i gazu do działki. Krok po kroku
Autor: Andrzej Szandomirski

Aby przyłączć się do sieci elektrycznej i gazowej musisz przejść przez cały gąszcz formalności, począwszy od wniosku, przez podpisanie umowy i budowę przyłącza, po odbiór techniczny. Co gorsze, podłączenie gazu i prądu do działki wymaga czasu i może potrwać nawet półtora roku. Zobacz, co po kolei załatwiać.

Przyłącza gazowe i elektryczne a prawo

Przyłączanie nowych odbiorców do sieci elektroenergetycznej i gazowej reguluje ustawa Prawo energetyczne. Zgodnie z jej przepisami rejonowy zakład nie może odmówić przyłączenia, jeśli jest ono możliwe z technicznego i ekonomicznego punktu widzenia.

Podłączenie gazu i prądu po kolei

 1. W biurze obsługi klienta dla naszego rejonu składamy wniosek o określenie warunków przyłączenia do sieci.
 2.  Zakład sieciowy ma obowiązek wydać warunki w ciągu 21 (dla gazu) albo 30 dni (dla prądu).
 3. Wraz z warunkami otrzymamy projekt umowy przyłączeniowej, w której zostaną określone między innymi termin realizacji przyłącza gazowego i elektrycznego oraz opłata za nie.
 4. Podpisujemy umowę i wnosimy opłatę (czasami w dwóch ratach, drugą po wykonaniu podlączenia gazu lub pradu).
 5. Przedsiębiorstwo zajmuje się budową przyłącza gazowego i elektrycznego (w tym pracami projektowymi i wszelkimi formalnościami).
 6. Naszym zadaniem jest przygotowanie zgodnie z warunkami przyłączenia miejsca do zainstalowania przez zakład sieciowy szafki (gazowej z kurkiem głównym i gazomierzem lub elektrycznej z licznikiem i złączem) oraz wykonanie we własnym zakresie instalacji wewnętrznej w budynku i na terenie posesji (jeśli szafki będą w linii ogrodzenia) na podstawie uzyskanego wcześniej pozwolenia na budowę i przez uprawnione osoby.
 7. Po zakończeniu robót przeprowadza się odbiory techniczne instalacji i przyłącza.
 8. Podpisujemy umowę kompleksową dostarczania (sprzedaży i dystrybucji) energii elektrycznej albo paliwa gazowego.
 9. Po odblokowaniu zamontowanych urządzeń pomiarowych możemy korzystać z energii elektrycznej lub gazu.

Ile się czeka na przyłącze?

Realizacja przyłącza może trwać od kilku miesięcy do połtora roku. Inwestor może ją czasami przyspieszyć, jeśli zgodzi się na przykład we własnym zakresie i na swój koszt przygotować dokumentację projektową.

Jak uzyskać warunki przyłączenia gazu?

Wypełniamy formularz wniosku dla odbiorców z grupy B podgrupy I (na pobór paliwa w ilości nie większej niż 10 m3/h gazu ziemnego wysokometanowego). We wniosku podajemy:

 • adres nieruchomości, do której ma być dostarczany gaz;
 • przeznaczenie paliwa (na przykład przygotowywanie posiłów, ciepłej wody, ogrzewanie pomieszczeń);
 • kubaturę lub powierzchnię ogrzewanego obiektu;
 • przewidywane roczne zapotrzebowanie na gaz (przykładowo 2500 m3/rok – średnie zużycie gazu w domu do 200 m2 dla czterech osób) oraz moc przyłączeniową (przykładowo 4 m3/h wystarczy, jeśli planujemy zainstalowanie kuchenki gazowej i kotła jednofunkcyjnego o mocy 20 kW);
 • wyszczególnienie urządzeń, które będą podłączone do instalacji (kuchnia, kocioł), z podaniem ich mocy;
 • preferowany termin zawarcia umowy o przyłączenie i rozpoczęcia poboru paliwa gazowego.

Do wniosku dołączamy mapę zasadniczą w skali 1:500 lub 1:1000 z oznaczeniem: usytuowania obiektu, w którym będą używane przyłączane urządzenia, instalacji, sąsiednich obiektów oraz proponowanej lokalizacji punktu wyjścia z systemu gazowego i szafki gazowej. Konieczne jest też złożenie oświadczenia o prawie do nieruchomości i – gdy przyłącze będzie biec przez nieruchomości sąsiednie – notarialne oświadczenia sąsiadów o ustanowieniu służebności przesyłu na rzecz właściciela sieci.

WIDEO: Rozdzielnice prądu - z czego się składają? Montaż

Rozdzielnice prądu - z czego się składają? Montaż

Jak uzyskać warunki przyłączenia prądu?

Właściwy będzie formularz wniosku dla grupy V lub VI, czyli dla osób ubiegających się o docelowe lub tymczasowe przyłączenie o mocy do 40 kW. W niektórych zakładach wypełnia się wspólny wniosek (zaznacza się w nim dwie opcje: docelową i dla placu budowy), w innych dwa osobne. We wniosku podajemy:

 • moc przyłączeniową (ustala się ją na podstawie bilansu mocy dla instalacji elektrycznej w budowanym domu, najlepiej z pomocą elektryka. W domach jednorodzinnych to najczęściej 15-20 kW w układzie trójfazowym);
 • przewidywane roczne zużycie energii (nie zawsze trzeba je podawać). Można je policzyć, mnożąc moc przyłączeniową przez liczbę dni w roku i średni czas użytkowania urządzeń elektrycznych w domu (w domu z kuchnią elektryczną i ogrzewanym innym rodzajem energii wyniesie około 5000 kWh);
 • rodzaj przyłącza elektrycznego (napowietrzne czy kablowe);
 • wymagany układ pomiarowy (jedno- czy trójfazowy, jedno- czy dwustrefowy);
 • przewidywany termin poboru energii.

Do wniosku o warunki przyłączenia dołączamy tutuł prawny do nieruchomości (wypis z księgi wieczystej, akt notarialny) i plan zabudowy na mapie zasadniczej z zaznaczoną działką, budynkiem oraz wstępną lokalizacją elementów przyłącza (złącza kablowego i szafki pomiarowej dla przyłączy kablowych, haka na budynku dla napowietrznych). Jeśli nie zaznaczymy lokalizacji, narzuci ją zakład sieciowy. Przepisy prawa nie wskazują, jak długo są ważne warunki przyłączeni

Czy artykuł był przydatny?
Przykro nam, że artykuł nie spełnił twoich oczekiwań.
Nasi Partnerzy polecają
Podziel się opinią
Grupa ZPR Media sprzeciwia się głoszeniu opinii noszących znamiona mowy nienawiści przepełnionych pogardą czy agresją. Jeśli widzisz komentarz, który jest hejtem, powiadom nas o tym, klikając zgłoś. Więcej w REGULAMINIE