Z zakupem pompy ciepła poczekaj do 13 czerwca. Narodowy Fundusz ostrzega!

2024-04-10 20:28

Warto poczekać do wejścia w życie zapowiadanych zmian w programie Czyste Powietrze, a z zakupem pompy ciepła poczekać do 13 czerwca, kiedy na to na liście ZUM, objętej dofinansowaniem programu Czyste Powietrze, zostaną tylko sprawdzone urządzenia. Jakie zmiany w programie Czyste Powietrze? Co to jest lista ZUM?

pompa ciepła
Autor: Piotr Mastalerz

Spis treści

  1. Lista ZUM będzie obowiązkowa!
  2. Czyste Powietrze – jakie zmiany?
  3. Narodowy Fundusz ostrzega!
  4. Nie warto zmieniać tylko źródła ciepła
  5. Pompa ciepła – najlepiej kupić po 13 czerwca

Lista ZUM będzie obowiązkowa!

Funkcjonująca od 30 września 2020 r. lista zielonych urządzeń i materiałów, zwana listą ZUM była do tej pory rekomendacją. Dotychczasowa lista urządzeń objęta dofinansowaniem straciła ważność 15 lutego 2024 r. Na nowej liście ZUM zamieszczonej na stronie https://lista-zum.ios.edu.pl znajdują się urządzenia z listy poprzedniej, ale tylko pod warunkiem dopełnienia formalności przez podmioty uprawnione do zgłoszenia urządzeń i materiałów na listę. Wnioskodawcy programu Czyste Powietrze zobowiązani będą do skorzystania tylko z urządzeń tam wymienionych. Lista ZUM będzie obowiązkowa dla uzyskania dotacji na pompy ciepła, kotły zgazowujące drewno i kotły na pellet.

Czyste Powietrze – jakie zmiany?

NFOŚiGW informuje, że 22 kwietnia wejdą w życie zmiany w programie, wykluczające pewną część urządzeń grzewczych, w tym pomp ciepła z dofinansowania. Pomocą zostanie objęty zakup i instalacja tylko tych z weryfikowanej obecnie listy ZUM.

Instytut Ochrony Środowiska – Państwowy Instytut Badawczy (IOŚ – PIB) prowadzący na zlecenie NFOŚiGW listę ZUM weryfikuje ją na podstawie dostarczonych przez producentów i dystrybutorów badań przeprowadzonych w niezależnych akredytowanych laboratoriach w UE lub EFTA. Na liście ZUM zostaną tylko zweryfikowane w ten sposób urządzenia. Wszystkie informacje o zmianach można znaleźć na stronie internetowej NFOŚiGW Czyste Powietrze.

Narodowy Fundusz ostrzega!

NFOŚiGW poinformował o zgłaszanych przez beneficjentów programu problemach z wnioskami prefinansowanymi. Okazuje się, że wiele osób podpisało z firmami oferującymi montaż urządzeń i pomoc w załatwieniu formalności dofinansowania w ramach programu Czyste Powietrze, które teraz nie wywiązują się z wykonania usługi. Beneficjenci programu po podpisaniu umowy z firmą wykonawczą mogli wystąpić z wnioskiem o prefinansowanie. Firma, z którą beneficjent podpisał umowę otrzymuje płatność w dwóch transzach – zaliczkę i po wykonaniu. Niestety część firm okazała się nieuczciwa i po pobraniu zaliczki nie wywiązała się z terminów w umowach z beneficjentami.

W związku z tym Narodowy Fundusz ostrzega, aby przed podpisaniem umowy zweryfikować firmę, która oferuje urządzenia i montaż w ramach programu. Dotyczy to w szczególności firm, których przedstawiciele przychodzą do domu i oferują usługę i pomoc „za darmo”. Nie należy podpisywać umów i podpisywania pełnomocnictw w ramach programu Czyste Powietrze bez rzetelnego zapoznania się z warunkami umów i sprawdzenia firmy. Jak się okazało nieuczciwe osoby wykorzystały fakt, że beneficjenci programu sami wybierają firmy wykonawcze i urządzenia i oferując usługę wykorzystały tę możliwość.

Nie warto zmieniać tylko źródła ciepła

W komunikacie Narodowy Fundusz odradza także zakup „na szybko” i montaż pompy ciepła lub innego źródła ogrzewania, które objęte jest dofinansowaniem bez przeprowadzenie termomodernizacji budynku. Wymiana powinna być poprzedzona wymianą okien, drzwi, ociepleniem ścian, dachu. Instalacja samego nowoczesnego źródła ciepła w budynku o niskich parametrach energetycznych może spowodować w sezonie grzewczym wysokie rachunki.

Pompa ciepła – najlepiej kupić po 13 czerwca

NFOŚIGW radzi, aby zakup pompy ciepła zrealizować po 13 czerwca 2024 r. Do tego terminu obowiązuje bowiem okres przejściowy, w którym producenci i dystrybutorzy mają uzupełnić dokumentację oferowanych produktów. Po 13 czerwca zacznie obowiązywać nowa lista pomp ciepła ZUM, na której będą tylko urządzenia spełniające wymogi programu Czyste Powietrze potwierdzone certyfikatami niezależnych instytutów badawczych. To będzie gwarancją zakupu urządzenia spełniającego normy, którego rzeczywiste parametry techniczne nie odbiegają od tych z oferty handlowej.

Jak dobrać pompę ciepła?