Nowoczesne ogrzewanie domu - ekologiczne pompy ciepła, oszczędne kotły kondensacyjne, kolektory

Nowoczesny kocioł kondensacyjny
Autor: VIESSMANN Po uruchomieniu nowoczesnych urządzeń grzewczych o ich obsłudze można praktycznie zapomnieć (fot. VIESSMANN).

Nowoczesna instalacja grzewcza - w której skład wchodzą kolektory, pompa ciepła, kocioł kondensacyjny czy regulator pogodowy - zapewnia ekologiczne i oszczędne ogrzewanie domu, a przy tym zaspokaja potrzeby najbardziej wymagających użytkowników.

Pompa ciepła w pokoju hobby
Autor: VIESSMANN Pompy ciepła nie muszą być montowane w specjalnie przygotowanym pomieszczeniu, co daje nam swobodę w planowaniu funkcji poszczególnych wnętrz (fot. VIESSMANN).

Instalacja grzewcza w dzisiejszych czasach musi spełniać wysokie wymagania – ma efektywnie dostarczać ciepło do wszystkich pomieszczeń, a wchodzące w jej skład nowoczesne urządzenia: m.in. pompa ciepła, kocioł kondensacyjny, kolektory słoneczne oraz regulatory pogodowe, muszą pracować wydajnie i oszczędnie. Nie bez znaczenia jest także wpływ ich pracy na środowisko naturalne. We współczesnym ogrzewaniu domu nie ma więc miejsca na paliwa, których spalanie powoduje dużą emisję CO2 do atmosfery. Możliwości wykorzystania energii pochodzącej z natury oraz nowoczesne podejście do znanych już paliw przyczyniły się do powstania urządzeń grzewczych zdolnych do ich skutecznego wykorzystywania – nie tylko pracują one wydajnie, ale także praktycznie nie wymagają obsługi.

Ogrzewanie na miarę naszych czasów - nowoczesne źródła ciepła

Synonimem współczesności są domy ogrzewane czystą energią czerpaną z natury, a dokładniej mówiąc – z powietrza, wody, gruntu oraz promieniowania słonecznego. Jest to energia odnawialna, czyli taka, której stałe używanie nie powoduje deficytu, gdyż jej zasoby odnawiają się w krótkim czasie. Na korzyść wyboru takich źródeł energii przemawia to, że za ich zużycie na razie nie trzeba płacić.

Ogrzewanie domu ciepłem pochodzącym z natury wiąże się z kosztem zakupu odpowiedniego urządzenia grzewczego, czyli pompy ciepła, wykonaniem instalacji oraz kosztem stosunkowo niewielkiego zużycia energii elektrycznej niezbędnej do napędzania sprężarki urządzenia. Przetwarzanie energii gruntu, powietrza czy wody na ciepło, którym będą ogrzewane pomieszczenia, nie powoduje produkcji dymu, popiołu ani innych substancji szkodliwych dla środowiska. Wpisuje się więc w nowe ekologiczne trendy i wymagania stawiane urządzeniom grzewczym XXI wieku. Taki sposób ogrzewania domu nie wymaga też regularnego dokładania paliwa.

Zakup pompy ciepła i wykonanie instalacji niezbędnych do jej prawidłowej pracy to dla przeciętnego inwestora spory wydatek. Ograniczone finanse nie oznaczają jednak konieczności rezygnacji z zalet, jakie oferują nowoczesne urządzenia grzewcze. Paliwem, które również nie wymaga regularnego uzupełniania, a przy tym jego spalanie nie emituje do atmosfery dużych ilości substancji zanieczyszczających środowisko, jest gaz ziemny. Biorąc pod uwagę komfort, wśród tradycyjnych paliw nie ma on sobie równych.

W przeciwieństwie do droższego gazu płynnego i oleju gaz ziemny nie narzuca ograniczeń w postaci konieczności wygospodarowania bezpiecznego miejsca, w którym będzie mógł stanąć zbiornik na paliwo mieszczący jego zapas na cały sezon grzewczy. Dostarczany jest bowiem gazociągiem bezpośrednio do domu. Aby jednak móc korzystać z gazu ziemnego, trzeba wybudować przyłącze. Nie zawsze jest to możliwe.

Eko pompy ciepła

Te nowoczesne urządzenia grzewcze to właściwy wybór, jeżeli chodzi o połączenie oszczędności kosztów ogrzewania, przyjaznego dla środowiska wytwarzania ciepła i komfortu obsługi. Pompy ciepła służą do ogrzewania domu, jak również do przygotowywania ciepłej wody użytkowej. W tym celu pobierają ciepło z otoczenia, czyli tak zwanego dolnego źródła, i przekazują je do źródła górnego – instalacji grzewczej. Ich zastosowanie pozwala się uniezależnić od paliw kopalnych i aktywnie przyczyniać się do zmniejszenia emisji CO2.

Aby pompa ciepła pracowała optymalnie, jej moc powinna być dobrana do zapotrzebowania domu na ciepło. Dobór mocy należy powierzyć projektantowi instalacji grzewczej. Najlepszym wyborem będzie urządzenie z modulacją mocy, czyli jej płynnym dostosowywaniem do aktualnych potrzeb. Modulacja umożliwia też łagodny rozruch pompy, co ma wpływ na wydłużenie jej żywotności.

Ponadto producenci podkreślają dużą efektywność takich urządzeń i nawet o 20% mniejsze koszty energii niż w przypadku tradycyjnych pomp ciepła. Decydując się na zakup pompy ciepła, warto zwrócić uwagę na kilka innych ważnych aspektów. Jednym z nich jest to, ile kilowatów ciepła jest w stanie wytworzyć dane urządzenie z jednego kilowata prądu. Oczywiście im więcej, tym lepiej.

Zwróćmy też uwagę na hałas, jaki będzie ono generowało (najlepiej, jeśli będzie on wynosił mniej niż 40 dB). Istotna jest też sprawna komunikacja z urządzeniem, którą zagwarantuje czytelny i intuicyjny panel sterujący (nazywany regulatorem). Dobrze, jeśli będzie on wyświetlał proste komunikaty słowne, ale także służył do przedstawiania charakterystyk grzewczych.

Nowoczesne urządzenie powinno też być wyposażone w praktyczne funkcje komunikacyjne pozwalające na zdalny nadzór instalacji (np. przez sieć GSM) lub monitorowanie i optymalizowanie pracy pompy ciepła przez internet, niezależnie od tego, gdzie będziemy się znajdować.

Warto wiedzieć

Decydując się na zakup nowoczesnych urządzeń grzewczych, warto wybierać te wielofunkcyjne.

Pompy ciepła – grzejące i chłodzące

Te nowoczesne urządzenia zimą ogrzewają dom, natomiast latem wykorzystują energię naturalną do zapewnienia przyjemnego, chłodnego klimatu we wnętrzach. Trzeba za nie zapłacić do 30% więcej niż w przypadku tradycyjnej pompy ciepła (nawet kilkadziesiąt tysięcy złotych).

Klimakonwektory

Są wykorzystywane do bezpośredniego chłodzenia pomieszczeń. Wyposażone w wentylator wymuszający ruch powietrza wokół powierzchni chłodzącej nawiewają do pomieszczeń chłodne powietrze, podobnie jak klimatyzator. Wymiennik ciepła tego funkcjonalnego urządzenia w miesiącach letnich jest napełniany wodą schłodzoną przez pompę ciepła, zimą z kolei woda trafiająca do niego z instalacji jest już ogrzana.

Energooszczędne kotły kondensacyjne

Są nowoczesną wersją kotłów gazowych i olejowych. Zastosowana w nich technika kondensacyjna pozwala wykorzystywać nie tylko ciepło, które powstaje podczas spalania gazu czy oleju, ale również to zawarte w spalinach, które przy tradycyjnej technice grzewczej uchodzi przez komin. Kotły kondensacyjne wyposażone są w wymienniki ciepła, które przed odprowadzeniem spalin do komina schładzają je do tego stopnia, że zawarta w nich para wodna ulega kondensacji, a uwolnione w ten sposób ciepło odprowadzane jest dodatkowo do systemu grzewczego. Dzięki temu kotły kondensacyjne charakteryzują się większą sprawnością niż konwencjonalne, a więc do uzyskania tej samej ilości ciepła zużywają znaczniej mniej paliwa.

Z uwagi na kwaśny odczyn skroplin powstających w procesie kondensacji wszystkie elementy kotła mające z nimi styczność muszą być wykonane z materiałów odpornych na działanie kwasów. Są to materiały bardzo trwałe – wymienniki ciepła w takich kotłach wykonuje się ze stopu aluminium i krzemu lub ze stali kwasoodpornej – co gwarantuje o wiele dłuższą eksploatację kotła niż w przypadku tradycyjnych urządzeń tego typu. Z tego względu na poprawną pracę kotłów kondensacyjnych udzielana jest z reguły dłuższa gwarancja niż na te tradycyjne.

Nowoczesne gazowe kotły kondensacyjne dzięki odpowiedniemu układowi kontroli i regulacji spalania mogą automatycznie rozpoznawać rodzaj zastosowanego gazu i dopasowywać pracę do jego zmieniającej się jakości. Dzięki temu będą się sprawdzać także w przyszłości, kiedy stosowanie biogazu będzie bardziej powszechne niż obecnie. Kolejnym aspektem przemawiającym na korzyść kotłów kondensacyjnych jest bezpieczeństwo ich użytkowania. W przeciwieństwie do tradycyjnych kotłów wyposażone są one w zamkniętą komorę spalania. Dzięki jej całkowitemu odizolowaniu od pomieszczenia użytkownikom nie grozi zatrucie tlenkiem węgla powstającym podczas spalania przy niedostatecznej ilości tlenu.

Kotły kondensacyjne pobierają powietrze niezbędne do spalania bezpośrednio z zewnątrz. Dzięki temu mogą być montowane praktycznie w każdym miejscu domu – nie ma potrzeby planowania dla nich osobnej kotłowni. Zarówno pobór powietrza, jak i odprowadzanie spalin wymusza specjalny wbudowany w kotle wentylator – dzięki temu, planując budowę domu z takim systemem grzewczym, możemy zrezygnować z kosztownych i nie zawsze dodających budynkowi uroku wysokich murowanych przewodów spalinowych. Spaliny z takich kotłów mogą być bowiem odprowadzane specjalnym przewodem prowadzonym np. wprost przez ścianę zewnętrzną.

Kolektory - woda ogrzewana słońcem

Na dachach nowoczesnych domów coraz częściej montuje się kolektory słoneczne. Pozwalają one wykorzystać darmowe ciepło promieniowania słonecznego do ogrzewania wody użytkowej. Wprawdzie w naszych warunkach klimatycznych instalacja solarna nie zastąpi centralnego ogrzewania, pozwoli jednak zmniejszyć zużycie energii na potrzeby przygotowywania c.w.u. nawet o 60%. Ponadto zainstalowanie kolektorów będzie dowodem na to, że trwale obniżając emisję CO2, odpowiedzialnie podchodzimy do zagadnień ochrony środowiska naturalnego.

Kolektory słoneczne ogrzewają wodę zgromadzoną w specjalnym zbiorniku. Najbardziej funkcjonalnym i energooszczędnym rozwiązaniem jest wybór zbiornika z dwiema wężownicami, umożliwiającego współpracę kolektorów z kotłem kondensacyjnym czy pompą ciepła. Większość tych urządzeń jest przystosowana do współpracy z kolektorami słonecznymi, a ich producenci oferują gotowe zestawy gwarantujące optymalne współdziałanie wszystkich elementów instalacji, tak aby w pierwszej kolejności była wykorzystywana czysta i energia słoneczna.

Przy odpowiedniej ilości energii słonecznej czynnik grzewczy transportuje ciepło z kolektorów do podgrzewacza, gdzie przez wężownicę umieszczoną na dole zbiornika ogrzewa wodę użytkową. Jeśli jej temperatura jest niższa od wymaganej, do pracy włączy się dodatkowo kocioł grzewczy i przez górną wężownicę szybko ją dogrzeje. Ilość dodatkowej energii, którą trzeba będzie doprowadzić do zbiornika, zależy od powierzchni kolektorów oraz pojemności podgrzewacza c.w.u., dlatego wykonanie projektu instalacji warto zlecić projektantowi.

Ogrzewanie pod kontrolą

W nowoczesnym domu nie powinno zabraknąć zdalnego sterowania temperaturą we wnętrzach. Urządzeniami na miarę XXI wieku są regulatory, które optymalizują pracę systemu grzewczego, zwiększając jednocześnie jego efektywność. Ich prosta obsługa podnosi komfort codziennego życia domowników przez ograniczenie do minimum ich zaangażowania w obsługę instalacji grzewczej.

Najbardziej funkcjonalne są regulatory z zewnętrznym czujnikiem temperatury (automatyka pogodowa). Przekazuje on informację o zmianie temperatury na zewnątrz do układu automatyki. W ten sposób instalacja centralnego ogrzewania w krótkim czasie dostosowuje temperaturę wewnątrz do zmieniających się warunków zewnętrznych.

Pamiętaj

Jeśli zależy nam, aby pompa ciepła zajmowała jak najmniej miejsca, lub nie chcemy przeznaczać na nią całej kotłowni, warto wybrać urządzenie kompaktowe. W jego obudowie są już zintegrowane odpowiednie komponenty obiegu grzewczego. Kompaktowe pompy ciepła wyglądem przypominają lodówkę, są ciche i można je montować w pomieszczeniach użytkowych. Ponadto zakup takiej pompy bardziej się opłaca – jej koszt jest o wiele mniejszy niż cena wszystkich urządzeń wchodzących w jej skład.

Czy artykuł był przydatny?
Przykro nam, że artykuł nie spełnił twoich oczekiwań.
KOMENTARZE
emilia sarnicka
|

My zainwestowalismy w panele Inrared na podczerwień, idealnie się sprawdzają w naszym mieszkaniu. Mamy akurat te polskie. Super są, ekologia, nie dużo pradu ciągną. Chwalę sobie

julko
|

Pellet wychodzi stosunkowo nie drogo a i jest ekologicznie. Wybór go będzie odpowiedni.

joan
|

pytanie: czy ta pompa nie jest glosna? pompa powietrze- woda. rozważam do domu w lesie, cenię sobie ciszę, nie chciałabym, żeby slychać było coś, jak wentylator, może ktoś wie i wspomoze info?

RadekS
|

Najtańsze ogrzewanie to pompa ciepła powietrze - woda
1. W zimie grzeje, sprawność do 400 % , działa do -25 stopni, potem wspomaganie grzałką.
W praktyce nie zdarzyło mi się aby w ostatnich 4 latach pompa użyła grzałki. Nie ma już tak zimnych zim.
2. W lato chłodzi
3. Niższe koszty miesięczne ogrzewania od gazu. Przy użyciu dwóch taryf prądu niższe nawet od węgla.
4. Niskie koszty inwestycyjne, nie potrzeba przyłącza gazu, komina, przeglądu gazownika, abonamentu na gaz itd
5. Niskie koszty zakupu (wystarczy wybrać polskiego producenta pompy np Calor,Exhotherm), cenę zawsze można ponegocjować.

6. Kwestie bezpieczeństwa.
7.Żywotność urządzenia, mówi się o 40-50 latach. Piec ze względów na wyższe temperatury grzania będzie trzeba w tym samym czasie wymienić kilka razy.

Sam mam pompę ciepła od 4 lat, koszt roczny CO/CW nie przekracza tysiąc zł rocznie. A gotowanie, nigdy nie na gazie używam płyty indukcyjnej. Jak grzałem na gazie wszytko było zaświnione i zatłuszczone. Płyta indukcyjna jest po prostu tańsza i dokładniejsza od gazu

Wiktor J.
|

My jesteśmy bardzo zadowoleni z kupionego kotła Sked. Ekologicznie, w domu ciepło i co najważniejsze kociol jest prosty w obsłudze..

tytuys
|

ogrzewanie gazem płynnym jest najbardziej ekonomicznym i maksymalnie wygodnym sposobem to fakt, sam planuję się przerzucić na takie grzanie domu, jak ze zbiornikiem u nich sprawa wygląda? serwisują czy to w twojej gestii leży?

G
|

Proszę o kontakt pompy ciepła.