Wezwanie do zapłaty zamiast dodatku węglowego? Gmina upomni się o pieniądze, a dodatku nie dostaniesz!

2022-10-05 15:18
dodatek węglowy
Autor: Gettyimages

Dodatek węglowy tylko dla tych, którzy opłacają śmieci zgodnie z deklaracją. Gmina sprawdzi czy płacisz za odbiór śmieci. Jeśli nie, dodatku węglowego nie dostaniesz. Ruszyły kontrole składanych wniosków o dodatek węglowy. Przy okazji ujawniają tych mieszkańców, którzy nie płacą za śmieci i wysyłają wezwania do zapłaty!

Od połowy sierpnia w urzędach gmin są składane wnioski o dodatek węglowy. Wypłata jednorazowego świadczenia w wysokości 3000 zł przysługuje gospodarstwom domowym, których głównym źródłem ogrzewania domu lub mieszkania jest urządzenie grzewcze na węgiel.

Wezwanie do zapłaty zamiast dodatku węglowego

Zamiast dodatku węglowego można dostać wezwanie do zapłaty, i to na pokaźną kwotę, jeśli nie opłacało się wywozu śmieci przez dłuższy czas. Wniosek o dodatek węglowy to dla gminy świetna okazja, by zweryfikować, ile osób tak naprawdę mieszka pod danym adresem. Okazuje się, że wielu mieszkańców nie płaci za śmieci. Po wykryciu nieprawidłowości nie tylko wniosek o dodatek węglowy będzie odrzucony, ale dostaniemy wezwanie od uregulowania zległej opłaty za odbiór śmieci.

Weryfikacja wniosków o dodatek węglowy

20 września nastąpiła nowelizacja ustawy o dodatku węglowym. Zaostrzono w niej m.in. przepisy dotyczące weryfikacji składanych wniosków. Gminy zostały upoważnione do dokładnego sprawdzania danych we wniosku, szczególnie w przypadku wątpliwości, co do liczby gospodarstw domowych pod jednym adresem. Dlaczego nastąpiło uszczelnienie przepisów o dodatek węglowy? Głównie z faktu, że wniosków o dopłaty do węgla wpłynęło znacznie więcej niż liczba kotłów na węgiel w danej gminie. Urzędnicy mają obowiązek sprawdzić każdy formularz, który budzi wątpliwość. Mogą poprosić o złożenie dodatkowych wyjaśnień czy dokumentów, które potwierdzą dane we wniosku o dodatek węglowy. Ponadto w ustawie zapisano, że wójt, burmistrz albo prezydent będzie mógł przeprowadzić wywiad środowiskowy. Jednak wnioskujący musi uprzednio wyrazić zgodę na taką formę kontroli. Jeśli się nie zgodzi na wywiad środowiskowy, wówczas wniosek o wypłatę dodatku węglowego automatycznie zostanie odrzucony.

Gmina sprawdzi czy płacisz za odbiór śmieci

Ponadto dostali narzędzia, by weryfikować wnioski o dodatek węglowy. Pieniędzy na wypłaty jest mało, więc na pewno będą dokładnie prześwietlać składane formularze. Gminy będą mogły w łatwy sposób ustalić stan faktyczny dotyczący liczby gospodarstw domowych, które ogrzewają swój dom węglem, na podstawie innych dokumentów. Są to:

  • informacje wynikających z deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi,
  • informacje uzyskanych w związku z postępowaniem o przyznanie:
  • świadczenia rodzinne oraz dodatki do zasiłku rodzinnego,
  • świadczenia wychowawcze,
  • dodatki osłonowe,
  • dodatek mieszkaniowy,
  • dane zgromadzone w rejestrze PESEL oraz rejestrze mieszkańców.

Przykładowo osoba, która złożyła wniosek o wypłatę dodatku węglowego, może zostać sprawdzana przez gminę, czy płaci za odbiór śmieci.

Przeczytaj też: Kto nie dostanie dodatku węglowego. Kiedy wniosek zostanie odrzucony

Nie płacisz za śmieci - nie dostaniesz dodatku węglowego

We wniosku o wypłatę dodatku węglowego należy podać dane osób wchodzące w skład gospodarstwa domowego, z podaniem ich numeru PESEL. Te dane można porównać do danych w deklaracji śmieciowej. Każdy właściciel nieruchomości, gdzie powstają odpady komunalne (popularnie śmieci), ma obowiązek złożenia deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, zgodnie ze stawkami uchwalonymi w gminie. Można więc łatwo sprawdzić osoby wchodzące w skład danego gospodarstwa domowego. Jeśli liczba osób w gospodarstwie domowym, które złożyło wniosek o wypłatę dodatku węglowego, nie zgadza się z deklaracją o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, poniesiemy finansowe konsekwencje.

Jeśli gmina sprawdzi, że osoba ubiegająca się o dodatek węglowy, nie płaci za śmieci, ma prawo to zweryfikować i ustalić prawidłową opłatę za wywóz odpadów. Opłata wyliczona w deklaracji śmieciowej stanowi iloczyn właściwej stawki za odbiór odpadów ustalonej przez radę gminy i jednej z poniższych danych:

  • liczby mieszkańców zamieszkujących daną nieruchomość, lub
  • ilości zużytej wody na danej nieruchomości, lub
  • powierzchni lokalu mieszkalnego.