Skarb Państwa chce odkupić kopalnie Taurona za złotówkę. Tak zrobił z akcjami PGG

2022-09-14 15:04
Tauron Wydobycie kopalnie
Autor: Tauron Wydobycie Zakład Górniczy Brzeszcze wchodzący w skład spółki Tauron Wydobycie, którą przejmuje Skarb Państwa

Kopalnie węgla zostaną sprzedane za złotówkę? Skarb Państwa złożył taką ofertę grupie Tauron. Chce wykupić trzy kopalnie węgla: Sobieski, Janina i Brzeszcze. Tauron Wydobycie to największy po PGG producent węgla w Polsce. Czy to możliwe, że Skarb Państwa przejmie kopalnie Taurona za symboliczną kwotę? Już wcześniej odkupił akcje PGG w ten sam sposób.

Skarb Państwa kupuje za 1 zł trzy kopalnie wchodzące w skład spółki Tauron Wydobycie. To element polityki przekształcania górnictwa i zapewnienia bezpieczeństwa energetycznego kraju. Po przejęciu przez Skarb Państwa PGG oraz Węglokoksu Kraj pora na Tauron Wydobycie. W ten sposób państwo będzie mogło kontrolować wydobycie węgla energetycznego oraz panować nad procesem transformacji górnictwa. 

Oferta wykupu kopalni Taurona przez Skarb Państwa za złotówkę

Tauron 13 września br. otrzymał od Skarbu Państwa reprezentowanego przez Ministerstwo Aktywów Państwowych ofertę nabycia 100% udziałów Tauron Wydobycie za 1 zł. Prezes Grupy Tauron Paweł Szczeszek poinformował w komunikacie spółki: "Złożona przez Skarb Państwa oferta zakupu aktywów wydobywczych to istotny krok w realizacji jednego z najważniejszych procesów strukturalnych realizowanych w Grupie Tauron w ostatnich latach". List intencyjny w sprawie potencjalnego nabycia akcji w spółce TAURON Wydobycie przez Skarb Państwa został zawarty we wrześniu 2021 r. Obecnie następuje jego realizacja. Oferta Skarbu Państwa reprezentowanego przez Ministra Aktywów Państwowych dotyczy nabycia przez Skarb Państwa 36 051 078 akcji TAURON Wydobycie (spółka zależna od Emitenta), stanowiących 100% udziału w kapitale zakładowym TAURON Wydobycie.

Prezes Tauron Wydobycie Jacek Pytel wyjaśnia, że: "Oszacowana na symboliczną złotówkę wartość oferty skarbu Państwa wynika z wycen, które uwzględniają zarówno obecną kondycję kopalń, jak i potrzeby finansowe zakładów górniczych w długiej, zgodnej z rządowymi planami perspektywie ich funkcjonowania".

Tauron Wydobycie - producent węgla energetycznego

Tauron Wydobycie jest jednym z głównych producentów węgla energetycznego w Polsce. Zajmuje się wydobyciem, wzbogacaniem i sprzedażą węgla kamiennego w trzech zakładach górniczych: Sobieski w Jaworznie, Janina w Libiążu oraz Brzeszcze w Brzeszczach. Spółka posiada największe zasoby węgla energetycznego w Polsce.

Przeczytaj też:

Największą produkcją węgla energetycznego w Polsce wyróżnia się Polska Grupa Górnicza, w skład której wchodzi 7 kopalń. Przeczytaj: Kolejna podwyżka cen węgla w PGG. Czy jeszcze się opłaca polować na węgiel w sklepie PGG?

Trzecim elementem grupy węglowej jest Węglokoks Kraj. Te dwie spółki zostały już wcześniej kupione przez Skarb Państwa.

Przeczytaj też: Węglokoks chce stworzyć sieć własnych hurtowni w całym kraju. Zakup węgla stanie się łatwiejszy?

Transformacja górnictwa w Polsce

O tym, że Skarb Państwa ma stać się bezpośrednim właścicielem wszystkich akcji PGG, Taurona Wydobycie i spółki Węglokoks Kraj, zdecydowano już ponad rok temu. Było to następstwem Umowy społecznej w sprawie tempa i zasad transformacji górnictwa. Trzy wyżej wymienione spółki korzystały z dopłat z budżetu państwa z tytułu redukcji zdolności produkcyjnych kopalń (Lubelski Węgiel Bogdanka i Jastrzębska Spółka Węglowa będące również stroną umowy nie zostały objęte systemem wsparcia). W tej sytuacji Ministerstwo Aktywów Państwowych (MAP) uznało, że górnicze spółki korzystające z publicznego wsparcia powinny być skupione w jednym, państwowym ręku. Jest to jeden z kroków ku zapewnieniu bezpieczeństwa energetycznego kraju. Minister Aktywów Państwowych poinformował także, iż posiada pismo Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów, w którym stwierdzono, że nie istnieje obowiązek zgłoszenia i uzyskania zgody Prezesa UOKiK na przeprowadzenie przedmiotowej transakcji.

Przeczytaj też: Jak i gdzie kupić węgiel na zimę?

Równocześnie z przygotowaniami związanymi z wydzieleniem aktywów wydobywczych Tauron przygotowuje się do wydzielenia aktywów wytwórczych opartych na węglu do przyszłej Narodowej Agencji Bezpieczeństwa Energetycznego (NABE).