Ruszył pilotaż Systemu do Obsługi Postępowań Administracyjnych w Budownictwie (SOPAB). Powszechna cyfryzacja budownictwa coraz bliżej

2023-11-17 8:44
System SOPAB
Autor: Getty Images System SOPAB ma uprościć i przyspieszyć procedury budowlane

W 20 urzędach administracji architektoniczno-budowlanej na terenie całego kraju będzie testowany system SOPAB umożliwiający elektroniczne tworzenie i obsługę wszystkich dokumentów niezbędnych w trakcie procesu budowlanego. Pierwsza wersja systemu dla wszystkich organów ma zostać uruchomiona w 2024 r.

Spis treści

  1. Ruszył pilotaż SOPAB 
  2. Cyfryzacja procesu budowlanego
  3. Finansowanie systemu
Budowa domu - jak zacząć i jak ją zorganizować. Opowiadają inwestorka i kierownik budowy

Ruszył pilotaż SOPAB 

Główny Urząd Nadzoru Budowlanego uruchomił pilotaż systemu SOPAB mającego na celu uproszczenie i przyspieszenie procesu budowlanego poprzez jego cyfryzację. System SOPAB ma służyć inwestorom, a także organom administracji państwowej. Cyfryzacja procesu budowlanego została rozpoczęta w 2020 r. przez uruchomienie serwisu e-Budownictwo Wnioski, do którego później dodawano kolejne funkcje.

Obecnie portal e-Budownictwo obsługiwany przez GUNB obejmuje również m.in. Elektroniczny Dziennik Budowy (EDB) czy Elektroniczny Centralny Rejestr Osób Posiadających Uprawnienia Budowlane (e-CRUB). System SOPAB ma łączyć usługi dla inwestorów z funkcjami ułatwiającymi pracę organom administracji architektoniczno-budowlanej.

„Tony papieru i setki tysięcy papierowych przesyłek – taką korespondencję co roku otrzymują organy architektoniczno-budowlane, które zajmują się administracyjną obsługą postępowań w budownictwie. Przyspieszenie i usprawnienie procesu budowlanego bez cyfryzacji jest po prostu niemożliwe, a jeśli mieszkalnictwo w Polsce ma wejść na nowy, znacznie wyższy poziom – niezbędne. System SOPAB nie tylko skróci czas uzyskiwania koniecznych przy inwestycjach pozwoleń, ale także ułatwi zadanie urzędnikom, którzy uzyskają sprawne narzędzie codziennej pracy – komentuje nową inicjatywę minister rozwoju i technologii Waldemar Buda.

System SOPAB ma umożliwić zmniejszenie obowiązków inwestorów. Dysponując dokumentacją w wersji elektronicznej, urzędy będą mogły same pobierać niezbędne załączniki, np. mapy, załatwiać konieczne uzgodnienia z innymi urzędami, jeśli wymaga tego uzyskanie pozwolenia na budowę. Inwestor będzie elektronicznie informowany o postępach jego sprawy.

Urzędnicy będą dysponować wzorami pism odpowiednich do załatwienia określonych procedur, co pozwoli ich odciążyć przez eliminację mechanicznej, powtarzalnej pracy. SOPAB pozwoli jednocześnie uniknąć sytuacji, że różne urzędy w analogicznych sprawach wymagają zgromadzenia innej dokumentacji. 

„SOPAB pozwoli na elektroniczne tworzenie i obsługę wszystkich niezbędnych dokumentów w zakresie procesu budowlanego. Taki zakres zakłada wersja MVP, czyli podstawowa wersja systemu, który posiada wystarczającą liczbę funkcji, aby nadawał się do użytku przez pierwszych użytkowników. Uruchamiany pilotaż z jednej strony umożliwi przetestowanie systemu, z drugiej pozwoli na zebranie uwag od użytkowników do dalszego rozwoju funkcjonalności” – zapowiada Dorota Cabańska, Główny Inspektor Nadzoru Budowlanego.

Pilotaż systemu SOPAB będzie polegać na realizacji spraw dotyczących pozwolenia na budowę. Przyjęto, że każdy urząd ma przeprowadzić do 5 takich spraw bezpośrednio w systemie. Pilotaż pozwoli na analizę komentarzy i uwag od urzędników korzystających z systemu i wprowadzenie do niego koniecznych zmian. Planowane są także dalsze prace rozwojowe po wdrożeniu systemu.

Cyfryzacja procesu budowlanego

SOPAB to pierwszy, bezpłatny, ogólnopolski, centralny i zintegrowany system do prowadzenia postępowań administracyjnych w budownictwie. Docelowo mają z niego korzystać wszyscy uczestnicy procesu budowlanego, czyli:

  • GUNB,
  • 16 urzędów wojewódzkich,
  • 16 wojewódzkich inspektoratów nadzoru budowlanego,
  • 380 powiatowych organów administracji architektoniczno-budowlanej,
  • 380 powiatowych inspektoratów nadzoru budowlanego.

System SOPAB pozwoli na duże oszczędności dzięki ograniczeniu dokumentacji i korespondencji papierowej. Dokumentacja papierowa związana z pozwoleniem na budowę zajmuje w urzędach 28,2 tys. m3 powierzchni magazynowej. Rocznie jest przesyłanych 800 tys. listów związanych z procedurą pozwolenia na budowę i wnioskiem z projektem.

SOPAB daje także możliwość gromadzenia i bieżącego monitorowania danych o wszystkich postępowaniach z całego kraju. To uprości również dokonywanie analiz i raportowanie.

Finansowanie systemu

Ministerstwo Rozwoju i Technologii informuje, że System do Obsługi Postępowań Administracyjnych w Budownictwie (SOPAB) – w wersji MVP - realizowany jest w ramach programu Operacyjnego Polska Cyfrowa Oś priorytetowa: E-administracja i otwarty rząd, działanie nr 2.2 „Cyfryzacja procesów back-office w administracji rządowej”. Projekt jest finansowany z Funduszy Europejskich.