Powstają tanie mieszkania do wynajęcia pod Warszawą. W SIM w Wieliszewie zapłacisz 19 zł/m²

2024-04-19 11:10

Interesują cię tanie mieszkania do wynajęcia na dłużej? Jeśli w twojej okolicy powstaje Społeczna Inicjatywa Mieszkaniowa (SIM), masz szczęście. Wystarczy spojrzeć na przykład z Mazowsza. Podczas gdy w stolicy średnia cena wynajmu mieszkania to 92 zł/m², w SIM w Wieliszewie pod Warszawą najemcy zapłacą zaledwie 19 zł/m².

Murator Remontuje: Wymiana zlewu i baterii kuchennej

Spis treści

 1. 164 tanie mieszkania do wynajęcia pod Warszawą. W Wieliszewie powstaje SIM
 2. Jak dostać mieszkanie SIM? Nie mieć nieruchomości i spełniać kryterium dochodowe
 3. Czy można wykupić mieszkanie SIM? Tak, ale czasem za cenę wyższej partycypacji w kosztach

164 tanie mieszkania do wynajęcia pod Warszawą. W Wieliszewie powstaje SIM

W Polsce od wielu dekad brakuje mieszkań na wynajem dla osób o umiarkowanych dochodach. Najbiedniejsi mogą – często po wieloletnim oczekiwaniu – uzyskać od gminy mieszkanie komunalne; na przyzwoicie zarabiających czeka rynek najmu, gdzie w największych miastach czynsz nieraz jest wyższy niż rata kredytu za własne M. Między tymi skrajnościami rozpościera się tzw. luka czynszowa, w którą wpadają w naszym kraju tysiące osób. Wynajem na zasadach rynkowych jest dla nich za drogi, ale z kolei na lokal komunalny nie mają szans, bo zarabiają za dużo.

Co pozostaje? Jedną z ciekawszych opcji są SIM-y, czyli Społeczne Inicjatywy Mieszkaniowe. To swego rodzaju następcy popularnych TBS-ów – działające na zasadzie nonprofit spółki SIM budują mieszkania na wynajem o umiarkowanym czynszu. Przykładowo w Wieliszewie pod Warszawą powstają 164 mieszkania z czynszem najmu na poziomie 19 zł/m² (w stolicy średnia cena najmu rynkowego to 92 zł/m²). To zresztą tylko pierwszy etap, bo łącznie takich mieszkań ma powstać 398. Wykończone pod klucz lokale o powierzchni od 37 do 61 m² wybudowane zostaną do połowy 2026 r. przy ul. Kościelnej, blisko centrum miasta, w otoczeniu innych bloków.

Jak łatwo policzyć, miesięczny koszt najmu w wieliszewskim SIM wyniesie zaledwie 589–1159 zł. Do tego ponosi się koszty zużycia mediów, a do tego najemca musi wpłacić kaucję w wysokości 12 czynszów, żeby potwierdzić swoją zdolność czynszową. Nabór wniosków o przydział lokalu (dla osób spełniających kryteria) trwa od 12 stycznia do 30 kwietnia 2024 r.

– Na terenie inwestycji przewiduje się 15 budynków mieszkalnych wielorodzinnych i mieszkalno-usługowych, mieszczących około 400 mieszkania oraz 4 lokale usługowe – przedszkole, lokal biurowy oraz dwa lokale usługowe o dowolnej funkcji w parterach budynków. Budynki jedno lub dwuklatkowe, z dachami skośnymi i użytkowymi poddaszami. Pomieszczenia techniczne zlokalizowane w garażach podziemnych. Pomieszczenia śmietników zlokalizowane będą na zewnątrz budynków – informuje realizująca inwestycję Społeczna Inicjatywa Mieszkaniowa KZN Mazowsze Centrum.

Warto dodać, że wieliszewski SIM nie jest oczywiście jedynym – takich inwestycji od kilku lat powstaje coraz więcej. Przykłady z całej Polski pokazują, że czynsz za mieszkanie w SIM jest atrakcyjny niezależnie od lokalizacji:

 • SIM Zagłębie (woj. śląskie) – czynsz 20–21 zł/m²,
 • SIM w gm. Powidz (woj. wielkopolskie) – czynsz 22,53 zł/m²,
 • SIM w Inowrocławiu (woj. kujawsko-pomorskie) – czynsz 22,88 zł/m².

Jak to możliwe, że czynsz w Społecznych Inicjatywach Mieszkaniowych jest tak niski? Odpowiedź kryje się w słowie „społeczne” – podobnie jak na drogi i chodniki, na mieszkania SIM składamy się wszyscy w ramach podatków. Spółki SIM mogą budować tak tanio dzięki preferencyjnym kredytom z Banku Gospodarstwa Krajowego (czyli z budżetu państwa), a także zachętom finansowym dla gmin do tworzenia SIM-ów (m.in. możliwość pozyskania środków z Rządowego Funduszu Rozwoju Mieszkalnictwa).

Jak dostać mieszkanie SIM? Nie mieć nieruchomości i spełniać kryterium dochodowe

Jak łatwo się domyślić, mieszkanie SIM nie każdy może otrzymać. Lokale te są przydzielane przez spółkę SIM – przy udziale gminy – osobom spełniającym określone kryteria. Pokażmy to na przykładzie Wieliszewa. Dla starających się o mieszkanie z SIM obowiązują następujące warunki:

 • nieposiadanie mieszkania ani domu na terenie miejscowości, w której zlokalizowany jest dany SIM (miejsce zamieszkania wnioskodawcy nie ma znaczenia),
 • spełnianie kryterium dochodowego (zależne od liczby osób w gospodarstwie domowym),
 • zdolność do zapłacenia kaucji we wskazanej wysokości (w SIM Wieliszew – 12-krotność czynszu).

Kryterium dochodowe w SIM jest ustalane osobno dla każdej inwestycji, gdyż musi ono uwzględniać przeciętną sytuację finansową osób zamieszkujących daną miejscowość. Dla przykładu w gminie Wieliszew wygląda to następująco:

 • jednoosobowe gospodarstwo domowe – średni miesięczny dochód nie wyższy niż 7 883,99 zł,
 • dwuosobowe gospodarstwo domowe – średni miesięczny dochód nie wyższy niż 11 037,58 zł,
 • trzyosobowe gospodarstwo domowe – średni miesięczny dochód nie wyższy niż 15 2442,37 zł,
 • czteroosobowe gospodarstwo domowe – średni miesięczny dochód nie wyższy niż 17 870,37 zł.

Obowiązują także kryteria pierwszeństwa, które zwiększają szansę na otrzymanie mieszkania, o ile wnioskodawca spełnia warunki nieposiadania nieruchomości oraz kryterium dochodowego. Za spełnianie kryteriów pierwszeństwa przysługują dodatkowe punkty podczas rozpatrywania wniosku. Przykładowo w Wieliszewie obowiązują m.in. następujące kryteria pierwszeństwa (od najwyżej do najniżej punktowanych):

 • w skład gospodarstwa domowego wchodzi co najmniej jedna osoba, która rozliczyła PIT za poprzedni rok w US Legionowo i wskazała gminę Wieliszew jako miejsce zamieszkania,
 • wnioskodawca jest w stanie wykazać, że przez ostatnie 5 lat do chwili złożenia wniosku nieprzerwanie zamieszkiwał w gminie Wieliszew,
 • wnioskodawca zadeklaruje partycypację w kosztach budowy lokalu,
 • żadna osoba w gospodarstwie domowym nie posiada i nie posiadała domu ani mieszkania (z dodatkowymi zastrzeżeniami),
 • w skład gospodarstwa domowego wchodzi osoba dorosła, która nie ukończyła 27 lat,
 • w skład gospodarstwa domowego wchodzi przynajmniej jedno dziecko,
 • w skład gospodarstwa domowego wchodzi przynajmniej jedna osoba wykonująca czynnie zawód medyczny, zawód nauczyciela lub zawód wykładowcy akademickiego,
 • w skład gospodarstwa domowego wchodzi przynajmniej jedna osoba z niepełnosprawnością, która nie ukończyła 16 lat,
 • w skład gospodarstwa domowego wchodzi przynajmniej jedna osoba wynajmująca lokal od gminy (np. mieszkanie komunalne), która zobowiąże się opuścić ten lokal w ciągu miesiąca od zawarcia umowy najmu w SIM,
 • w skład gospodarstwa domowego wchodzi przynajmniej jedna osoba powyżej 65. roku życia,
 • w skład gospodarstwa domowego wchodzi przynajmniej jedna osoba zakwalifikowana do najmu lokalu z zasobu gminy Wieliszew.

Podobne zasady spotyka się także w innych inwestycjach SIM. Jak widać, zasady są tak sformułowane, żeby ułatwić zdobycie mieszkania SIM przede wszystkim mieszkańcom danej gminy oraz osobom, które faktycznie potrzebują poprawy warunków bytowych (np. dom jest przeludniony, dorosłe dzieci zamieszkują z rodzicami itp.). Kryteria pierwszeństwa mają też zachęcać do zwalniania mieszkań komunalnych.

Czy można wykupić mieszkanie SIM? Tak, ale czasem za cenę wyższej partycypacji w kosztach

Co do zasady budownictwo społeczne realizowane przez spółki SIM ma służyć do wynajmu długoterminowego. Przykładowo w Wieliszewie umowę najmu podpisuje się na minimum 5 lat. Nie jest to więc raczej opcja dla studentów, a raczej dla osób szukających lokum na dłużej.

Istnieje też jednak opcja najmu z dojściem do własności, dzięki której można – po spełnieniu określonych warunków – z czasem przejąć wynajmowaną nieruchomość na własność. Jak tego dokonać? SIM-y mają tu pewną dowolność i zasady są nieco inne w każdej z inwestycji, ale zasadniczo do własności dochodzi się, płacąc więcej. Może być np. tak, że prawo do wykupu lokalu zyskuje się w zamian za zgodę na wyższy czynsz najmu i dopiero po określonym czasie (np. po 15 latach wynajmu).

Nieco inaczej rozwiązano to w omawianym Wieliszewie. Tu osoby chcące w przyszłości przejąć mieszkanie SIM na własność muszą wpłacić kwotę partycypacji w wysokości 20% wartości odtworzeniowej mieszkania. Innymi słowy – ten, kto dysponuje większą gotówką i jest w stanie wyłożyć tak dużą kwotę na etapie budowy, może zostać nie najemcą, a właścicielem nieruchomości.

Warto dodać, że w części SIM-ów kwota partycypacji jest wymagana od każdej osoby starającej się o mieszkanie – także od tych zainteresowanych jedynie wynajmem. Jest tak, ponieważ wiele SIM-ów finansuje budowę m.in. z wpłat partycypantów. Zgodnie z ustawą maksymalna kwota partycypacji w SIM to 30% wartości odtworzeniowej lokalu.