Odmowa przyłączenia fotowoltaiki. Sprawdź, czy operator systemu może odmówić przyłączenia mikroinstalacji?

2022-12-28 11:03
Odmowa przyłączenia fotowoltaiki
Autor: Selfa Operatorzy systemu dystrybucyjnego coraz częściej odmawiają przyłączenia instalacji fotowoltaicznych

W Polsce trwa fotowoltaiczny boom, w wyniku którego w ciągu kilku lat osiągnęliśmy moc 11 GW energii pochodzącej z paneli pv. Sieci przesyłowe nie były przygotowane na tak wysoki wzrost ilości energii elektrycznej. Efektem jest bardzo obciążona sieć. Coraz częściej mówi się też o odmowach przyłączenia nowych instalacji fotowoltaicznych.

Od pewnego czasu coraz głośniej jest o odmowach przyłączenia do sieci nowych instalacji fotowoltaicznych. Liczba odmów rośnie z roku na rok. Wiceminister klimatu i środowiska Anna Łukaszewska-Trzeciakowska podczas październikowego wystąpienia w sejmie podała, że jeszcze w latach 2017-2018 liczba decyzji odmownych sięgała 260, w latach 2019-2020 już 1200, a w latach 2021-2022 aż 3459, z czego 3415 dotyczyło instalacji fotowoltaicznych. - Obecnie skala odmów sięga już nawet 60-80 proc. wszystkich składanych wniosków – dodała.

Należy jeszcze wyjaśnić, że odmowy dotyczą przede wszystkim dużych instalacji fotowoltaicznych. Business Insider od Enei uzyskał informację, że w ubiegłym roku [2021] odmówiła wydania warunków przyłączenia dla źródeł OZE dla ok. tysiąca przypadków. Natomiast do końca października wydała już 1572 odmowy, ale żadna z nich nie dotyczyła mikroinstalacji.

Przeczytaj też: Fotowoltaika w Polsce – podsumowanie rozwoju fotowoltaiki w naszym kraju

Spis treści

  1. Czy OSD może odmówić przyłączenia mikroinstalacji prosumenckiej
  2. Odmowy przyłączenia dużych instalacji fotowoltaicznych

Czy OSD może odmówić przyłączenia mikroinstalacji prosumenckiej

Domowe mikroinstalacje fotowoltaiczne o mocy do 50 kWp muszą zostać przyłączone do sieci z mocy prawa. Jest to ustawowy obowiązek Operatora Sieci Dystrybucyjnej (OSD) na danym terenie. Odpowiedź odmowna może wynikać z nieprawidłowego zbudowania instalacji albo niedopełnienia wymogów formalnych. Jakub Gierek, krajowy kierownik techniczno-ofertowy w Columbus Energy wyjaśnia: - Odmowy dla przydomowych instalacji fotowoltaicznych zdarzają się niezwykle rzadko, tylko w wyjątkowych sytuacjach. Najczęściej z powodu źle dobranych falowników, które nie widnieją na liście prowadzonej przez PTPiREE [Polskie Towarzystwo Przesyłu i Rozdziału Energii Elektrycznej - AK].

To lista urządzeń, które zostały pozytywnie zweryfikowane przez Operatorów Systemów Dystrybucyjnych będących jednocześnie członkami PTPiREE, co oznacza, że posiadają odpowiednie certyfikaty jak sprzęty wykorzystywane w procesie przyłączania modułów wytwarzania energii do sieci elektroenergetycznej. - Prawidłowo wykonana instalacja z uwzględnieniem przekrojów przewodów, mocy przyłączeniowej i umownej oraz miejsca wpięcia instalacji, musi zostać przyłączona – dodaje Jakub Gierek.

Kamil Sankowski, członek zarządu Polenergia Fotowoltaika wyjaśnia: - Jak dotąd, żaden operator nie odmówił naszemu klientowi przyłączenia instalacji fotowoltaicznej do sieci. Zdarzają się jednak przypadki, w których operatorzy sieci dystrybucyjnej wzywają nas do aktualizacji wniosku. Zwykle chodzi o rozbieżności w danych adresowych lub osobowych klienta pomiędzy stanem faktycznym, a danymi w zakładzie energetycznym.

Przyczyną odmowy przyłączenia mikroinstalacji bywają problemy techniczne z siecią, np. jej zły stan techniczny, mała ilość wolnej mocy, konieczność jej wyremontowania. W firmie Columbus Energy zdarzają się odmowy przyłączenia mikroinstalacji. Jakub Gierek tłumaczy: - Czasem, gdy pojawia się techniczny problem, operator odmawia przyłączenia, ale dzieje się to jedynie w miejscach, gdzie sieć elektroenergetyczna wymaga prac remontowych z powodu zbyt małej przepustowości sieci.

W takiej sytuacji operator powinien poinformować wnioskodawcę, kiedy nastąpi rozbudowa lub modernizacja sieci oraz wskazać, kiedy przyłączenie będzie możliwe.

Odmowy przyłączenia dużych instalacji fotowoltaicznych

Wielka liczba odmów przyłączenia instalacji pv dotyczy przede wszystkim instalacji o dużej mocy: w przypadku małych instalacji fotowoltaicznych (do 1 MW) oraz dużych farm (powyżej 1 MW). Wg informacji podawanych przez operatorów sieci - najczęściej dotyczy projektów komercyjnych farm fotowoltaicznych, które mają w przyszłości sprzedawać energię elektryczną. - Natomiast duże instalacje, budowane na potrzeby własnej konsumpcji dla przedsiębiorstw, dużo rzadziej dostają decyzje odmowne – zwraca uwagę Jakub Gierek z Columbus Energy.

Duży wzrost liczby odmów przyłączeń dużych instalacji fotowoltaicznych jest konsekwencją złego stanu sieci elektroenergetycznych w naszym kraju. Przez wiele lat inwestycje w remonty sieci były bardzo małe. Nasze sieci przesyłowe są także nieprzygotowane do tak wielkiego zwiększenia mocy. Warto zaznaczyć, że Polska ciągu 3-4 lat zrealizowała plan zwiększenia mocy energii elektrycznej z OZE, który w krajowych planach transformacji energetycznej był planowany do 2040 r. - Od dłuższego czasu obserwujemy problemy sieci dystrybucyjnych tłumaczone jako „brak miejsca w sieci na nowe OZE”. W istocie problemy te są wynikiem wieloletnich zaniedbań w utrzymaniu i modernizacji infrastruktury dystrybucyjnej - komentuje Kamil Sankowski z Polenergia Fotowoltaika. Jakub Gierek z Columbus Energy podpowiada: - Jednym ze sposobów, jaki może pomóc inwestorom w sprawnej realizacji projektów, jest budowa wielkoskalowych magazynów energii przy farmach PV. Stąd w nowej odsłonie programu "Mój prąd" zdecydowanie podwyższono wysokość dotacji na magazyny energii, co ma zwiększyć liczbę inwestycji tego typu. WIęcej na temat dofinansowania do fotowoltaiki magazynów energii w programi Mój Prąd pisaliśmy w artykule: Wyższe dofinansowanie w programie Mój prąd od 15 grudnia