Mój Prąd 4.0 - od 15 grudnia wyższe dofinansowanie na fotowoltaikę i magazyny energii oraz nowy wzór wniosku

2022-12-14 14:33

Od 15 grudnia nastąpiły zmiany w programie Mój prąd. Wyższa dotacja 6 lub 7 tys. zł na fotowoltaikę i aż 16 tys. złotych na magazyny energii. Przedłużenie naboru wniosków do 31 marca 2023 r. Kto i kiedy może skorzystać z nowych dopłat? Wyjaśniamy.

program mój prąd
Autor: Andrzej Papliński Zmiana wysokości dopłat w programie Mój Prąd jeszcze w tym roku!

Od 15 grudnia zaczynają obowiązywać nowe zasady w programie Mój prąd 4.0. Przede wszystkim przedłużono czas trwania naboru wniosków. Czwarta edycja programu Mój prąd została uruchomiona w kwietniu i miała trwać do 22 grudnia 2022 roku. W tej chwili została przedłużona do 31 marca 2023 r. Kolejne zmiany to zwiększone dofinansowanie do fotowoltaiki oraz większa promocja inwestycji w fotowoltaikę wraz z dodatkowym wyposażeniem, przede wszystkim magazynami energii. Dodatkową zmianą jest możliwość przeliczenia dofinansowania wg nowych wyższych limitów dla wniosków, dla których już wypłacono dotację. Intensyfikacja wsparcia inwestycji w fotowoltaikę to odpowiedź na kryzys energetyczny. Jak powiedziała Minister Klimatu i Środowiska Anna Moskwa "Nasz wspólny cel to 50 GW w OZE do 2030 roku".

Zmiana programu Mój prąd od 15 grudnia

Beneficjenci programu Mój Prąd jeszcze w trwającej czwartej edycji, będą mogli ubiegać się o wyższe dopłaty do OZE. Zmiana dotyczy dopłat:

  • Dofinansowanie do instalacji fotowoltaicznej - do 6000  lub 7000 zł
  • Dofinansowanie do magazynu energii - do 16 000 zł

Przeczytaj też: Mój Prąd - czwarta edycja programu. Zasady przyznawania i wysokość dopłat

Mój Prąd. Wyższe dofinansowanie do magazynów energii

W ostatniej edycji programu położono duży nacisk na zwiększanie autokonsumpcji wyprodukowanej energii, przede wszystkim przez instalację magazynów energii. Indywidualne magazyny będą mogły odciążyć system elektroenergetyczny, który nie był przygotowany na przyjęcie takiej ilości energii z mikroinstalacji. Magazyny stabilizują sieć, dzięki czemu ograniczają ryzyko jej awarii. Stan sieci elektroenergetycznych w Polsce nie jest dobry i rząd o tym wie. Dlatego w ramach uruchomionej 15 kwietnia 2022 r. czwartej edycji programu Mój Prąd beneficjenci mogą liczyć na zwrot części nakładów poniesionych na zakup magazynu energii w wysokości do 7,5 tys. zł (po spełnieniu warunków opisanych w regulaminie). Od 15 grudnia mamy ponad dwukrotną podwyżkę dopłaty! Zmiana programu Mój Prąd zapewnia aż 16 tys. dopłaty do magazynów energii.

Mój Prąd. Wyższe dofinansowanie do fotowoltaiki

Czwarty nabór wniosków Mój Prąd ruszył 15 kwietnia 2022 r. Wnioski można składać za pośrednictwem Generatora Wniosków o Dofinansowanie (GWD) dostępnego na stronie NFOŚiGW. Maksymalne dofinansowanie w ramach programu Mój prąd 4.0 na mikroinstalacje wraz z magazynami energii wynosiło 20 500 zł (ale nie więcęj niż 50% kosztów kwalifikowanych). Ta propozycja skierowana jest do prosumentów rozliczających się z wyprodukowanej energii elektrycznej w nowym systemie net-billing. 

Od 15 grudnia indywidualni prosumenci w systemie net-billing, którzy mogą zgłosić przyłączenie mikroinstalacji PV do sieci od kwietnia 2022 r. oraz wcześniejsi prosumenci, którzy nie korzystali z dofinansowania i przeszli na net-biling będą mogli dostać wyższą dotację na fotowoltaikę:

  • dofinansowanie tylko mikroinstalacji PV – dotacja do 6000 zł,
  • dofinansowanie mikroinstalacji PV przy zakupie innych elementów – dotacja do 7000 zł

Wcześniejsi prosumenci, którzy dostali już dotację na fotowoltaikę w programie Mój prąd i teraz przeszli na net-billing mogą otrzymać dodatkowo 3000 zł pod warunkiem zainstalowania elementów sprzyjających autokonsumpcji, czyli magazynu energii, ciepła lub systemu zarządzania energią EMS/HEMS. Dostaną  również dotacje przysługujące do elementów dodatkowych.

Dofinansowanie magazynów ciepła i systemów zarządzania

W tych dwóch przypadkach wysokość dotacji pozostaje bez zmian, zarówno dla nowych prosumentów w systemie net-billing, jak i wcześniejszych, którzy zrezygnowali z net-metteringu i przyjęli nowy system rozliczeń, bez względu czy skorzystali wcześniej z dofinansowania.

Dotacja wynosi:

  • do magazynów ciepła - nie więcej niż 5000 zł,
  • do systemu EMS/HEMS - nie więcej niż 3000 zł.

Koszty kwalifikowane

Dla przypomnienia, wszystkie wymienione progi dotacji w programie Mój prąd to kwoty maksymalne. W rzeczywistości wyłaty mogą być niższe, ponieważ dofinansowanie nie może przekraczać 50% kosztów kwalifikowanych.

Przeliczenie dofinansowania dla wniosków, do których już wypłacono dotację

Nowością jest to, że dla wniosków z już wypłaconymi dotacjami koszty kwalifikowane zostaną ponownie przeliczone względem nowego poziomu dofinansowania i jeżeli przysługiwać będzie zwiększony poziom dofinansowania (zgodnie z formułą do 50% kosztów kwalifikowanych) wypłacona zostanie różnica pomiędzy otrzymaną dotacją a dotacją, jaką otrzymałby beneficjent po zmianie poziomu dofinansowania.

Żeby skorzystać ze zwiększonego dofinansowania prosument musi wyrazić zgodę.  Taki wniosek będzie trzeba złożyć TYLKO I WYŁĄCZNIE przez Generator Wniosków o Dofinansowanie. Obsługa programu skontaktuje się mejlowo z wnioskodawcami, żeby przekazać informację o wysokości możliwej dodatkowej dotacji oraz instrukcją, jak należy udzielić tej zgody.

Rozpoczęcie przeliczania dotacji planowane jest na styczeń 2023 r.

Kto skorzysta z nowych dopłat w programie Mój prąd?

Wyższe dofinansowanie do paneli fotowoltaicznych i do magazynów energii będą mogli dostać

  • nowi prosumenci, którzy rozliczają się w systemie net-billing,
  • już funkcjonujący prosumenci, którzy przeszli z systemu net-metering na net-billing.

W drugim przypadku wysokość dofinansowania do mikroinstalacji jest wyższa dla prosumentów, którzy wcześniej nie skorzystali z dofinansowania, np. we wcześniejszych edycjach programu Mój prąd.