Jakie drzewa można wyciąć bez pozwolenia w 2023?

2023-03-28 7:47
Jakie drzewa można wycinać bez pozwolenia w 2023?
Autor: GettyImages Na ścięcie niektórych drzew nie potrzeba pozwolenia. Dowiedz się, jakie drzewa można wycinać w 2023 roku

Jakie drzewa można wyciąć bez pozwolenia, czy w ogóle jest to możliwe? Wycinkę drzewa na własnej działce trzeba zgłosić do urzędu, ale nie zawsze jest potrzebne zezwolenie na jego ścięcie. Które drzewa w 2023 roku można wyciąć bez pozwolenia? W jakich terminach można wycinać drzewa?

Drzew na własnej działce czy w ogrodzie nie można wycinać według własnego uznania. W wielu przypadkach będzie potrzebne na to pozwolenie od gminy. Ale zamiar ścięcia niektórych drzew wystarczy jedynie zgłosić do urzędu i nie potrzeba na to zezwolenia. Jakie drzewa w 2023 roku można wyciąć bez pozwolenia?

Jakie drzewa można wyciąć bez pozwolenia w 2023 roku?

Drzewa, które można wyciąć bez pozwolenia w 2023 roku:

  • Topole, wierzby, klon jesionolistny, klon srebrzysty – o obwodzie pnia mierzonym na wysokości 5 cm nad gruntem nieprzekraczającym 80 cm.
  • Kasztanowce zwyczajne, robinie akacjowe, platany klonolistne – o obwodzie pnia mierzonym na wysokości 5 cm nad gruntem nieprzekraczającym 65 cm.
  • W przypadku pozostałych gatunków drzew obwód pnia drzewa mierzony na wysokości 5 cm nad gruntem nie może przekraczać 50 cm.

Możesz wyciąć także bez pozwolenia drzewa lub krzewy należące do gatunków obcych, np. bożodrzew gruczołowaty jeśli nie rosną one na terenach zielonych udostępnionych do zwiedzania oraz nie rosną na nieruchomości lub jej części wpisanej do rejestru zabytków. Ich wykaz znajdziesz w rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 9 września 2011 r. w sprawie listy roślin i zwierząt gatunków obcych, które w przypadku uwolnienia do środowiska przyrodniczego mogą zagrozić gatunkom rodzimym lub siedliskom przyrodniczym.

Bez pozwolenia możesz wyciąć również:

  • drzewa lub krzewy usuwane w celu przywrócenia gruntów nieużytkowanych do użytkowania rolniczego,
  • drzewa lub krzewy na plantacjach lub w lasach w rozumieniu ustawy z dnia 28 września 1991 r. o lasach
  • drzewa lub krzewy owocowe, z wyłączeniem rosnących na terenie nieruchomości wpisanej do rejestru zabytków lub na terenach zieleni.
  • krzewy na terenach pokrytych roślinnością pełniącą funkcje ozdobne, urządzoną pod względem rozmieszczenia i doboru gatunków posadzonych roślin.
  • drzewa lub krzewy złamane lub przewrócone.

Czytaj też:

Pamiętaj!

Drzewa można wycinać od 15 października do 2 lutego z uwagi na obowiązujący okres lęgowy ptaków.

Gminy mają obowiązek przyjmowania wniosków o wydanie pozwolenia na usunięcie drzewa lub krzewu składanych drogą elektroniczną. Obowiązuje też ujednolicony dla całego kraju wzór wniosku.

Wniosek o wydanie pozwolenia na usunięcie drzewa lub krzewu 2023

Opracowanie: redakcja serwisu

Listen on Spreaker.