Czy mieszkanie w bloku musi mieć świadectwo energetyczne? Nie zawsze! Wyjaśniamy

2023-03-27 11:04
Świadectwo energetyczne mieszkania w bloku 2023
Autor: GettyImages Świadectwo energetyczne mieszkania w bloku. Czy mieszkanie w bloku musi mieć świadectwo energetyczne? Ile kosztuje świadectwo charakterystyki energetycznej mieszkania?

Czy mieszkanie w bloku musi mieć świadectwo energetyczne? Nowa ustawa o charakterystyce energetycznej budynków wchodzi w życie już 28 kwietnia 2023. Będzie też dotyczyć mieszkań w blokach. Dla jakiego mieszkania i w jakich przypadkach świadectwo energetyczne będzie obowiązkowe. Mieszkańcy bloków powinni to wiedzieć.

Spis treści

 1. Co to jest świadectwo energetyczne?
 2. Czy mieszkanie w bloku musi mieć świadectwo energetyczne? Kiedy?
 3. Świadectwo energetyczne mieszkania w bloku a umowa najmu
 4. Świadectwo energetyczne mieszkania 2023 - od kiedy obowiązkowe?
 5. Jaki koszt świadectwa energetycznego mieszkania?
 6. Do kogo po  świadectwo energetyczne mieszkania?
 7. Po co świadectwo energetyczne?

Nowelizacja ustawy wprowadza sporo zmian w obszarze wydawania świadectw charakterystyki energetycznej budynku. Chodzi o ustawę z dnia 7 października 2022 o zmianie ustawy o charakterystyce energetycznej budynków oraz ustawy - Prawo budowlane. Ustawa dostosowuje polskie prawo do przepisów Unii Europejskiej w sprawie charakterystyki energetycznej budynków. Nowe rozwiązania wynikają także z konieczności poprawy skuteczności obecnego systemu oceny efektywności energetycznej budynków w Polsce. Więcej na ten temat dowiesz się w artykule: Obowiązkowe świadectwa charakterystyki energetycznej. Jak je otrzymać?

Co to jest świadectwo energetyczne?

Świadectwo energetyczne budynku (certyfikat lub paszport energetyczny) jest to dokument sporządzany na podstawie oceny energetycznej budynku, polegającej na obliczeniu zapotrzebowania domu na energię potrzebną do: ogrzewania i wentylacji, przygotowania ciepłej wody, a także klimatyzacji i oświetlenia.

Czy mieszkanie w bloku musi mieć świadectwo energetyczne? Kiedy?

Świadectwo charakterystyki energetycznej będzie obowiązkowe nie tylko dla budynków jednorodzinnych i wielorodzinnych, ale także dla właścicieli mieszkań. Każdy kto chce sprzedać lub wynająć mieszkanie będzie musiał posiadać odpowiedni dokument. Co więcej, na mocy nowelizowanych przepisów wprowadzony zostanie obowiązek poinformowania o świadectwie już w ogłoszeniu zbycia lub najmu, gdy dla budynku lub części budynku został ten dokument sporządzony.

Nowością będzie obowiązek przekazania świadectwa w momencie, gdy dotychczasowy właściciel mieszkania zdecyduje się sprzedać nieruchomość. Będzie wówczas musiał dołączyć dokument dla nowego nabywcy w momencie sporządzania aktu notarialnego umowy zbycia prawa własności lub prawa do lokalu spółdzielczego. W ustawie wskazano, że notariusz odnotuje w akcie notarialnym przekazanie nabywcy świadectwa charakterystyki energetycznej. W przypadku nieprzekazania nabywcy świadectwa charakterystyki energetycznej notariusz pouczy podmiot obowiązany do jego przekazania o karze grzywny za niewykonanie tego obowiązku.

Nowego obowiązku nie uniknie także osoba, która zdecyduje się wynająć mieszkanie. Ustawa zakłada, że kopia świadectwa energetycznego będzie musiała być dołączana przy zawarciu umowy najmu. 

Nowelizacja ustawy o charakterystyce energetycznej budynków oraz ustawy – Prawo budowlane wprowadza następujące przepisy: "Właściciel lub zarządca budynku lub części budynku, osoba, której przysługuje spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu, lub osoba, której przysługuje spółdzielcze lokatorskie prawo do lokalu mieszkalnego, przekazują odpowiednio nabywcy albo najemcy:

 1. świadectwo charakterystyki energetycznej – przy sporządzeniu aktu notarialnego umowy zbycia prawa własności albo spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu;
 2. kopię świadectwa charakterystyki energetycznej, które przekazano w postaci papierowej, albo wydruk świadectwa charakterystyki energetycznej, które przekazano w postaci elektronicznej – przy zawarciu umowy najmu."

Świadectwo energetyczne mieszkania w bloku a umowa najmu

Właściciel będzie musiał sporządzić charakterystykę energetyczną mieszkania tylko przy nowych umowach najmu, nie będzie to dotyczyło umów zawartych przed wejściem nowych przepisów w życie.

Świadectwo energetyczne mieszkania 2023 - od kiedy obowiązkowe?

Nowe przepisy wchodzą w życie 28 kwietnia 2023. Obowiązek sporządzenia świadectwa charakterystyki energetycznej dotyczyć będzie wszystkich właścicieli oraz zarządców budynków, a także właścicieli mieszkań spółdzielczych w Polsce. Do tej pory do ich sporządzenia zobowiązani byli właściciele nieruchomości, które powstały po 2009. Od 2023 r. świadectwa będą wymagane również w przypadku starszych lokali.

Jaki koszt świadectwa energetycznego mieszkania?

Sporządzenie charakterystyki energetycznej będzie wiązało się z dodatkowymi koszami dla właścicieli mieszkań, jeśli będą chcieli je sprzedać lub wynająć. Z reguły jest to wydatek rzędu kilkuset złotych. Cena zależy od lokalizacji obiektu, jego wielkości, kształtu, przeznaczenia i stopnia skomplikowania projektu. Koszt świadectwa charakterystyki energetycznej to minimum 300 zł. Taka cena obowiązywała jednak do tej pory.

Specjaliści twierdzą, że obowiązek sporządzania świadectw energetycznych od kwietnia podwyższy ich koszt. Przewidują, że ceny dokumentów wzrosną nawet dwukrotnie.

Brak dokumentu charakterystyki energetycznej grozi karą. Grzywną objęte zostaną także osoby, które sporządzą świadectwo niezgodnie z ustawowymi wymaganiami.

Do kogo po  świadectwo energetyczne mieszkania?

Świadectwo charakterystyki energetycznej może zostać sporządzone wyłącznie przez osobę uprawnioną, która jest wpisana na listę Ministerstwa Rozwoju i Technologii. Dane, które są w nim zawarte będą udostępnione w Centralnym Rejestrze Charakterystyki Energetycznej Budynków, który jest powszechnie dostępny. 

Osoba uprawniona do sporządzania świadectw charakterystyki energetycznej przekazuje świadectwo charakterystyki energetycznej zlecającemu sporządzenie tego świadectwa w postaci:

 1. papierowej, opatrzone numerem nadanym w centralnym rejestrze charakterystyki energetycznej budynków oraz podpisem osobistym osoby uprawnionej lub
 2. elektronicznej, opatrzone numerem nadanym w centralnym rejestrze charakterystyki energetycznej budynków oraz kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym osoby uprawnionej.

Po co świadectwo energetyczne?

Świadectwo charakterystyki energetycznej ma na celu dostarczenie wiedzy na temat energochłonności budynku. Pozwoli ono lepiej poznać koszty, które będziemy musieli ponieść w czasie użytkowania budynku.

Świadectwo charakterystyki energetycznej jest dokumentem sporządzanym w oparciu o ocenę energetyczną budynku. W tym celu oblicza się zapotrzebowanie domu lub mieszkania na energię niezbędną do ogrzewania oraz wentylacji, przygotowania ciepłej wody, oświetlenia i klimatyzacji.