| muratordom.pl » Prawo » Podatki i ubezpieczenia » Jak płacić podatek od wynajmu mieszkania? Ryczałt czy zasady ogólne?

Jak płacić podatek od wynajmu mieszkania? Ryczałt czy zasady ogólne?

Jeżeli wynajmujesz mieszkanie, sprawdź, jak zmieniły się zasady opodatkowania najmu. Przedstawiamy praktyczne wskazówki, jak rozliczyć najem mieszkania z fiskusem. Zobacz, jaki podatek od wynajmu bardziej się opłaca: ryczałt czy zasady ogólne.

Podatek ryczałtowy od najmu

Z początkiem 2010 r. wprowadzono jednolitą stawkę podatku ryczałtowego wynoszącą 8,5% przychodu (dotychczas stawka ta dotyczyła przychodów, które nie przekroczyły równowartości 4 tys. euro; od nadwyżki trzeba było płacić podatek w wysokości 20%). Stawka 8,5% dotyczy zarówno najmu okazjonalnego, jak i pozostałych umów najmu „prywatnego” (nie w ramach działalności gospodarczej), w tym zawartych przed 2010 r.

Zobacz także:

Rozliczenie podatku na zasadach ogólnych

Podatek od najmu można też rozliczać na zasadach ogólnych, według skali podatkowej – 18 lub 32% dochodu (doliczając dochody z najmu do pozostałych z innych źródeł). Może to się opłacać wtedy, gdy dużo zainwestujemy w wynajmowanylokal (na przykład przeprowadzimy remont), bo wydatki te można zaliczyć do kosztów i obniżyć dochód.

Wybór formy opodatkowania najmu

Jeśli decydujemy się na ryczałt, musimy złożyć pisemne oświadczenie o wyborze tej formy opodatkowania naczelnikowi naszego urzędu skarbowego nie później niż 20 stycznia albo 20 dnia miesiąca następującego po tym, w którym osiągnęliśmy pierwszy przychód z najmu, albo do końca roku, gdy pierwszy przychód był w grudniu. Spóźnienie powoduje utratę prawa wyboru i konieczność rozliczania się według skali. Na ryczałt będzie można wówczas przejść dopiero w przyszłym roku.

Złożone w danym roku oświadczenie o wyborze ryczałtu dotyczy również lat następnych.

Rozliczenie podatku w małżeństwie

Jeżeli wynajmowane mieszkanie należy do majątku wspólnego, małżonkowie mogą wybrać, czy będą się rozliczać z podatku oboje (po połowie), czy jedno z nich (z całości). Warunkiem opłacania podatku przez jednego z małżonków jest złożenie oświadczenia podpisanego przez oboje w urzędzie skarbowym najpóźniej 20 stycznia lub w terminie pierwszej wpłaty ryczałtu w razie rozpoczęcia najmu w trakcie roku (jeśli wybrali ryczałt) albo 20 dnia miesiąca następującego po tym, w którym otrzymano pierwszy w roku przychód z najmu (gdy podatek płacony jest według skali). Oświadczenie jest ważne tylko w danym roku podatkowym. W następnym trzeba je ponowić.

Podatek co miesiąc i zeznanie raz w roku

Jeżeli płacimy podatek ryczałtowy, to za każdy miesiąc obliczamy kwotę ryczałtu (8,5% przychodu) i wpłacamy go na konto urzędu skarbowego właściwego dla miejsca zamieszkania podatnika w terminie do 20 dnia następnego miesiąca, a za grudzień – w terminie złożenia deklaracji rocznej PIT-28, czyli do 31 stycznia następnego roku.

Jeśli wybraliśmy skalę podatkową, to co miesiąc wpłacamy zaliczki na podatek w terminie do 20 dnia każdego miesiąca za poprzedni miesiąc, a za grudzień – do 20 grudnia. Dochód z najmu wykazujemy w zeznaniu rocznym PIT-36, sumując go z innymi dochodami.

Wystawianie rachunków za wynajmowane mieszkanie

Wynajmujący powinien wystawiać najemcy rachunki oddzielnie za każdy opłacany czynsz i przechowywać ich kopie do czasu przedawnienia zobowiązania podatkowego, ponieważ jest to warunkiem zwolnienia go z obowiązku stosowania kasy fiskalnej.

Przeczytaj dodatkowo:
Ubezpieczenie domu - na co zwrócić uwagę...

Wybór odpowiedniej polisy ubezpieczeniowej nie jest łatwą decyzją. Na rynku dostępnych jest wiele...

Podatek od najmu mieszkania. Rozliczenie na...

Podatek od najmu mieszkania można rozliczyć na zasadach ogólnych. Z jakimi formalnościami się to...

Podatek od nieruchomości a współwłasność. Jakie...

Jeżeli nieruchomość znajduje się w posiadaniu dwóch lub więcej osób, podatek od nieruchomości i...

Montaż piekarnika i zmywarki do zabudowy – nie...

Dostawa i montaż AGD do zabudowy, np. zmywarki, piekarnika jest objęty podstawową, czyli 23-procentową stawką...

Podatek od nieruchomości - w 2014 roku zapłacimy...

Od początku 2014 r. wzrosną stawki podatku od nieruchomości, między między innymi od budynków mieszkalnych....

Stawki podatku VAT w budownictwie jednorodzinnym....

Oliczając koszty planowanej inwestycji - budowy domu, wykończenia czy remontu - należy wziąć pod uwagę ceny...