| muratordom.pl » Prawo » Formalności budowlane » 3 ważne problemy, jakie stwarza wybudowanie domu jednorodzinnego

3 ważne problemy, jakie stwarza wybudowanie domu jednorodzinnego

Wybudowanie domu to nie lada wyzwanie. Często błędna realizacja jednego zadania powoduje negatywne konsekwencje dla całego projektu. Zobacz, na jakie problemy możesz natrafić podczas budowy domu jednorodzinnego i jakie mogą być konsekwencje ich niewłaściwego rozwiązania.

Ścieżka krytyczna to w teorii zarządzania taki ciąg zadań, w którym opóźnienie jednego z nich powoduje negatywne konsekwencje dla całego projektu. Można zatem powiedzieć, że inwestor w trakcie budowy również jest na ścieżkach krytycznych.

Jeśli na przykład inwestor rozpocznie budowę bez pozwolenia, sankcją mogą być dotkliwa kara, wstrzymanie inwestycji, a często nawet nakaz rozbiórki. To prosty przykład tego, jak groźne bywają konsekwencje niedotrzymania procedur. W tym odcinku chcemy wyczulić inwestorów na takie właśnie kwestie prawne. A co z problemami technicznymi?

To prawda, jest ich najwięcej na budowie, ale – przypomnijmy – inwestor ma być menedżerem, a nie budowlańcem amatorem. Od kontroli jakości są przede wszystkim kierownik budowy i inspektor nadzoru. Ścieżki krytyczne menedżera biegną w kierunku organizacji inwestycji, spełnienia wymogów formalnych i zapewnienia kontroli. Znajomość prawa będzie tu bardzo pomocna...

Dołącz do nas i bądź na bieżąco

Autor: Andrzej T. Papliński

Problem z formalnościami

 • Jeśli kupisz działkę, nie sprawdziwszy, jakie są warunki zagospodarowania, może się okazać, że nie zbudujesz na niej domu.
 • Jeżeli nie sprawdzisz księgi wieczystej, może się okazać, że kupiłeś nieruchomość z problemami.
 • Jeśli dasz zaliczkę, wcale nie zabezpieczasz sobie realizacji umowy.
 • Nie mając dobrego sąsiedztwa, nie dostaniesz warunków zabudowy.
 • Nie dopełniwszy formalności przed rozpoczęciem budowy, narażasz się na sankcje ze strony nadzoru budowlanego.
 • Jeżeli nie sprawdzisz dokładnie granic działki, może się okazać, że budujesz na cudzym gruncie.
 • Jeśli w gruncie coś jest ukryte, możesz mieć problemy techniczne z budową domu.
 • Wytniesz drzewo bez pozwolenia, zapłacisz dotkliwą karę.
 • Jeśli wprowadzisz istotne zmiany w zatwierdzonym projekcie, będziesz musiał jeszcze raz przejść ścieżkę prawną.

Problem z sąisadem

 • Nawet jeśli wydaje Ci się to rozwiązaniem sprawiedliwym, nie zmusisz sąsiada do współfinansowania ogrodzenia działki.
 • Liczysz, że sąsiad zgodzi się na poprowadzenie przyłącza przez jego działkę, a sprawa może zakończyć się w sądzie.
 • Jeśli podwyższysz działkę, sąsiad może mieć słuszne pretensje.

Problem z wykonawcami

 • Jeżeli kierownik budowy będzie tylko od wpisów w dzienniku budowy, bierzesz na siebie ryzyko i większą odpowiedzialność.
 • Jeśli nie zatrudnisz inspektora nadzoru inwestorskiego, Twoja budowa będzie pozbawiona koniecznego elementu – kontroli.
 • Jeżeli zawrzesz ustną umowę, trudno będzie ją wyegzekwować.
 • Jeśli wykonawca zatrudnia podwykonawcę, odpowiadasz za jego zobowiązania finansowe.
 • Zatrudniając wykonawców na czarno, odpowiadasz za wypadki na budowie.
 • Jeżeli wykonawca źle pracuje, a Ty od razu obniżysz mu wynagrodzenie, złamiesz prawo.

 Zadania dla inwestora. Co sprawdzić, co uzyskać
 Kupno działki • księga wieczysta
• ewidencja gruntów
• plan miejscowy/warunki zabudowy (gdy nie ma planu)
• przebieg sieci
• warunki gruntowe
• sąsiedztwo
 Formalności przed rozpoczęciem budowy • warunki techniczne przyłączenia do poszczególnych sieci
• wyłączenie gruntu z produkcji rolnej lub leśnej
• zgoda na wykonanie zjazdu z drogi publicznej
• zezwolenie na wycinkę drzew
• projekt budowlany
• pozwolenie na budowę
• inne niekiedy wymagane uzgodnienia i ekspertyzy, na przykład badanie gruntu
 Budowa • umowa z wykonawcą
• zatrudnienie kierownika budowy (obowiązkowo) oraz inspektora nadzoru inwestorskiego (nieobowiązkowo)
• pobranie dziennika budowy
• zawiadomienie o terminie rozpoczęcia budowy i powołaniu kierownika budowy
• geodezyjne wytyczenie budynku
• współpraca z kierownikiem budowy i ewentualnie inspektorem nadzoru inwestorskiego
• osobista kontrola prac i wpisów w dzienniku budowy (gdy nie ma inspektora nadzoru inwestorskiego)
 Zakończenie budowy • odbiór robót od wykonawcy
• rozliczenie z wykonawcą
• protokoły sprawdzeń i odbiorów (kominiarz, zakład energetyczny, gazownia)
• inwentaryzacja geodezyjna powykonawcza
• świadectwo energetyczne
• zawiadomienie o zakończeniu budowy (lub uzyskanie pozwolenia na użytkowanie, jeśli jest wymagane)

Działka, projekt, budżet

Jaką wybierzesz działkę i jaki projekt domu? Różne rzeczy można później zmienić ...

zobacz więcej
zamknij
Przeczytaj dodatkowo:
ZADATEK a ZALICZKA: najważniejsze różnice. Co...

Co to jest zadatek? Różnica pomiędzy zadatkiem a zaliczką jest istotna, gdy następuje odstąpienie od...

Służebność drogi koniecznej - przepisy i opłaty....

Instytucja służebności drogi koniecznej służy tym właścicielom nieruchomości, którzy nie mają dostępu...

Umowy budowlane: umowa z wykonawcą wzór. Co...

Umowa z wykonawcą: pobierz gotowy wzór umowy. Co powinna zawierać umowa o roboty budowlane? Przed...

Prawo budowlane po zmianach wprowadzonych w...

Ustawa prawo budowlane reguluje wszelkie kwestie związane ze wszystkimi etapami budowy domu. Sprawdź, jak...

Kodeks cywilny o prawach z tytułu zadatku....

Warto wiedzieć, jakie uprawnienia przysługują w związku z zadatkiem i jaka powinna być jego wysokość. Co na...