| muratordom.pl » Prawo » Formalności budowlane » Budynek gospodarczy - z pozwoleniem czy zgłoszeniem? Co na to prawo budowlane?

Budynek gospodarczy - z pozwoleniem czy zgłoszeniem? Co na to prawo budowlane?

Budowa budynku gospodarczego na działce zgodnie z prawem budowlanym wiąże się z dopełnieniem pewnych formalności. W zależności od wielkości budynku gospodarczego na jego budowę będziesz potrzebowac albo pozwolenia albo zgłoszenia.

Ważny plan miejscowy lub warunki zabudowy

Najpierw trzeba sprawdzić, czy teren działki, na której chcemy postawić budynek gospodarczy, jest objęty planem miejscowym. Jeśli nie, przed wystąpieniem o pozwolenie na budowę albo jej zgłoszeniem inwestor musi uzyskać w urzędzie gminy decyzję o warunkach zabudowy (warto sprawdzić w miejscowym starostwie, czy wymaga się tej decyzji, bo bywa, że zgłoszenie jest przyjmowane bez niej).

Budynek gospodarczy o powierzchni do 25 mkw. włącznie

Taki budynek można wybudować na podstawie zgłoszenia wtedy, gdy jest obiektem wolno stojącym i parterowym. Ponadto łączna liczba budynków gospodarczych, altan i ogrodów zimowych nie może być większa niż dwa na każde 500 mkw. działki. W wypadku niespełnienia któregokolwiek z tych warunków, konieczne będzie uzyskanie pozwolenia na budowę.

Zgłoszenie budowy budynku gospodarczego składa się w starostwie powiatowym (lub urzędzie miasta). Należy w nim podać rodzaj i sposób wykonywania robót oraz termin ich rozpoczęcia. Do zgłoszenia trzeba dołączyć oświadczenie o prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane oraz w zależności od potrzeb – o których decyduje urzędnik – szkic budynku.

Roboty budowlane wolno rozpocząć dopiero po upływie 30 dni od zgłoszenia budowy, jeśli w tym czasie urząd nie wniesie sprzeciwu. Nierozpoczęcie robót w ciągu dwóch lat od określonego w zgłoszeniu terminu oznacza wygaśnięcie ważności zgłoszenia.

Budynek gospodarczy o powierzchni ponad 25 mkw.

W tym wypadku konieczne jest kupno lub zamówienie projektu budowlanego. Musi on być zgodny z wytycznymi planu miejscowego lub decyzji o warunkach zabudowy. Jeżeli kupimy projekt gotowy (cena to średnio 600-800 zł), musimy zlecić uprawnionemu projektantowi jego adaptację do lokalnych warunków.

Wniosek o pozwolenie na budowę składa się w tym samym urzędzie co zgłoszenie. Do wniosku załączamy:

  • cztery egzemplarze projektu budowlanego wraz z wymaganymi uzgodnieniami oraz zaświadczeniem o przynależności projektanta do właściwej izby samorządu zawodowego;
  • oświadczenie o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane.

Decyzja o pozwoleniu na budowę budynku gospodarczego powinna być wydana w ciągu miesiąca, najwyżej dwóch. Jej ważność wygaśnie, jeżeli roboty budowlane nie zostaną rozpoczęte przed upływem trzech lat od dnia, w którym stała się ostateczna.

Co najmniej siedem dni przed rozpoczęciem budowy trzeba zawiadomić powiatowego inspektora nadzoru budowlanego o zamierzonym terminie rozpoczęcia robót. Do tego powiadomienia załącza się oświadczenie kierownika budowy o podjęciu obowiązków oraz zaświadczenie o jego wpisie na listę członków izby samorządu zawodowego.

Przed rozpoczęciem robót należy też kupić dziennik budowy i go zarejestrować oraz opieczętować w organie, który wydał pozwolenie na budowę. Zakończenie budowy zgłasza się w nadzorze budowlanym co najmniej na 21 dni przed planowanym przystąpieniem do użytkowania budynku.

WARTO WIEDZIEĆ

Gdzie może stać budynek gospodarczy

Minimalna odległości budynku gospodarczego od granicy z sąsiednimi działkami to:

  • 4 m – gdy budynek jest zwrócony ku granicy ścianą z oknem lub drzwiami. Jeśli jednak na sąsiedniej działce budowlanej stoi budynek mieszkalny (bądź wydano już pozwolenie na jego budowę), trzeba zachować przynajmniej 8 m odległości między tym budynkiem a ścianą budynku gospodarczego z otworami;
  • 3 m – gdy nie ma żadnych otworów w tej ścianie;
  • co najmniej 1,5 m lub 0 m (w granicy działki) – gdy pozwalają na to przepisy lokalne albo działka jest węższa niż 16 m lub planowany budynek gospodarczy ma być krótszy niż 5,5 m i niższy niż 3 m, przy czym w ścianie od strony granicy nie może być okien ani drzwi;
  • 0 m (budynek w granicy działki) – gdy będzie przylegał całą powierzchnią ściany do istniejącego lub projektowanego budynku na sąsiedniej działce (musi być wydane ostateczne pozwolenie na jego budowę) i w pasie 3 m od granicy nie będzie dłuższy ani wyższy od tego budynku (ten sąsiedni budynek nie musi mieć funkcji gospodarczej).

Zbiornik na paliwo. W jakiej odległości go umieścić, aby było bezpiecznie?

Jeśli nie ma w pobliżu działki sieci gazowej i nie chcemy ogrzewać domu węglem ani prądem musimy...

zobacz więcej
zamknij
Przeczytaj dodatkowo:
Budowa szamba – formalności przed budową i normy,...

Gdy budynku nie można podłączyć do kanalizacji, wówczas jednym możliwym rozwiązaniem jest budowa...

Dom z paczki, dom mobilny i minidom - alternatywa...

Domy z paczki, których samodzielny montaż zajmuje 8-12 godzin, domy mobilne wygodne do przenoszenia i...

Pozwolenia, uzgodnienia – dokumenty, bez których...

Chcesz zbudować dom? Dowiedz się, jakie musisz wcześniej zgromadzić pozwolenia, uzgodnienia i inne...

ZADATEK a ZALICZKA: najważniejsze różnice. Co...

Co to jest zadatek? Różnica pomiędzy zadatkiem a zaliczką jest istotna, gdy następuje odstąpienie od...

Pozwolenie na wycinkę drzew na własnej działce...

Od 1 stycznia 2017 roku nie potrzebujesz już pozwolenia na wycinkę drzew i krzewów na własnej działce....

Działka: usytuowanie budynku - odległość od...

Działka - jej wielkość i kształt - warunkują możliwość postawienia na niej zabudowań. Jak powinna być...