| muratordom.pl » Instalacje » Ogrzewanie gazowe » Ogrzewanie gazowe. Jak załatwić gaz płynny krok po kroku

Ogrzewanie gazowe. Jak załatwić gaz płynny krok po kroku

Budując dom, na pewnym etapie realizacji stajemy przed wyborem systemu grzewczego. Najpopularniejszym sposobem jest ogrzewanie gazowe - nie tylko wygodne, ale również stosunkowo tanie. Bywa jednak, że nie mamy dostępu do gazu ziemnego. W takiej sytuacji, jeśli nie chcemy poświęcać czasu na obsługę kotłowni, możemy wybrać ogrzewanie gazem płynnym, który przechowuje się we własnym zbiorniku na działce.

Jak załatwić gaz płynny?

Zadania użytkownika gazu płynnego - klienta:

  • zlecenie wykonania projektu technicznego instalacji gazu ciekłego osobie z ważnymi uprawnieniami;
  • zgłoszenie w starostwie zamiaru budowy instalacji;
  • wykonanie wykopu pod instalację gazową;
  • wykonanie płyty fundamentowej pod zbiornik na gaz (niektóre firmy dostarczające zbiorniki oferują także gotowe płyty fundamentowe);
  • zlecenie wykonania wewnętrznej instalacji gazowej.

Zadania dostawcy gazu płynnego:

  • dostarczenie i zamontowanie zbiornika gazu oraz wykonanie zewnętrznej instalacji gazowej;
  • zorganizowanie odbioru instalacji przez inspektora Urzędu Dozoru Technicznego;
  • poinformowanie klienta o zasadach bhp, ochrony pożarowej i sposobie eksploatacji instalacji zbiornikowej;
  • napełnienie zbiornika i rozruch instalacji.
Autor: Piotr Mastalerz

Czy warto decydować się na ogrzewanie domu propanem z własnego zbiornika? Ma wiele zalet, ale tani nie jest...

Ogrzewanie gazem płynnym - instalacja krok po kroku

Zaczynamy zwykle od podpisania umowy z wybraną firmą dystrybucyjną, która często oferuje możliwość zorganizowania całego procesu inwestycyjnego.
Przed rozpoczęciem prac konieczne jest zgłoszenie w starostwie lub urzędzie miasta zamiaru budowy instalacji zbiornikowej na gaz płynny. Gdy dla obszaru, na którym
ma stanąć zbiornik, istnieje aktualny plan zagospodarowania przestrzennego, trzeba uzyskać warunki zabudowy na budowę zbiornika i przyłącza
gazowego.

W tym celu należy złożyć wniosek uzupełniony o mapę geodezyjną do celów informacyjnych, z naniesioną lokalizacją zbiornika na gaz. Na podstawie uzyskanych warunków zabudowy można wykonać projekt instalacji – tę pracę trzeba zlecić projektantowi z uprawnieniami. Projekt dołącza się do zgłoszenia budowlanego. Jeśli w ciągu 30 dni od daty zgłoszenia nie otrzymamy decyzji administracyjnej o jego odrzuceniu, można przystąpić do prac.

Na zainstalowanie zbiornika o pojemności do 7 m3 nie jest potrzebne pozwolenie na budowę (typowe zbiorniki do domowych instalacji grzewczych o mocy mniejszej niż 50 kW mają pojemność 2,7 m3).

Przed zainstalowaniem zbiornika na gaz płynny i wykonaniem przyłącza powinniśmy mieć już gotową wewnętrzną instalację gazową z podłączonymi odbiornikami paliwa (kocioł, kuchenka). Jest do tego potrzebna decyzja o pozwoleniu na budowę wydana przez terenowy organ administracji publicznej  (starostwo lub urząd miasta). Starając się o nią, musimy przedstawić projekt budowlany wewnętrznej instalacji gazowej sporządzony przez uprawnionego projektanta.

Mając pozwolenie na budowę domu wyposażonego w instalację gazową, nie musimy występować o odrębne pozwolenie na budowę samej instalacji.
Wykonawcą każdej instalacji gazowej może być wyłącznie osoba mająca ważne uprawnienia energetyczne w zakresie eksploatacji urządzeń, instalacji i sieci gazowych.

Przed napełnieniem instalacji gazem płynnym konieczne jest przeprowadzenie przez wykonawcę jej odbioru w obecności przedstawiciela dostawcy paliwa. Polega on na sprawdzeniu prawidłowości i zgodności z projektem prowadzenia przewodów gazowych i spalinowych, jakości użytych materiałów oraz prawidłowości wykonania prac montażowych. Warunkiem możliwości przystąpienia do odbioru jest przedstawienie pozytywnej opinii kominiarskiej
potwierdzającej, że mamy w domu sprawnie działającą wentylację i układ odprowadzenia spalin.

Odbiór instalacji zbiornikowej przeprowadza inspektor Urzędu Dozoru Technicznego w obecności jej właściciela, czyli – w przypadku dzierżawy – dostawcy zbiornika.

Dołącz do nas i bądź na bieżąco

Przeczytaj dodatkowo:
Przegląd i konserwacja instalacji grzewczej w...

Kocioł gazowy to urządzenie bezobsługowe. Dopóki jest sprawny, możemy się nim nie interesować, bo jego...

Kocioł kondensacyjny za 6000 zł

Mając 6 tysięcy złotych, bez problemu kupisz gazowy kocioł kondensacyjny. Sprawdź, czym się od siebie...

Usprawnienie instalacji ogrzewania gazowego –...

Planujesz wymianę kotła lub modernizację ogrzewania gazowego? Dowiedz się, czym charakteryzują się nowoczesne...

Uwaga na czad! Poznaj 8 sposobów ochrony przed...

Czad, czyli tlenek węgla, powstaje w wyniku niepełnego spalania paliw używanych do ogrzewania domów....