| muratordom.pl » Instalacje » Instalacje wodne » Własności rur z tworzyw sztucznych

Własności rur z tworzyw sztucznych

Rury z tworzyw sztucznych charakteryzują się odpornością na korozję, są obojętne biologicznie i chemicznie, nie wchodzą w reakcje z wodą i zawartymi w niej związkami, są także odporne na działanie wielu kwasów i zasad. Ale mają nie tylko zalety...

W technice instalacyjnej najczęściej stosuje się polichlorek winylu (PVC), polichlorek winylu chlorowany (CPVC), niezmiękczony (nieplastyfikowany) polichlorek winylu (PVC-U).

Autor: Wiktor Greg

Dołącz do nas i bądź na bieżąco

Rury z tych tworzyw są odporne na działanie wody, agresywnych cieczy, tlenu i ozonu. Zalecana temperatura czynnika wynosi od 0° C do 60° C, chociaż na rynku są systemy dopuszczone do stosowania w instalacjach c.o. Maksymalne ciśnienie robocze wynosi 1 MPa (CPVC), 1,6 MPa (PVC-U). Rury z PVC i PVC-U produkuje się w średnicach 12–630 mm, z CPVC – 10–110 mm.
Rury łączy się kielichowo metodą klejenia (połączenie nierozłączne), za pomocą uszczelek gumowych lub kształtek kołnierzowych (połączenia rozłączne). Rury z PVC i PVC-U stosuje się w instalacjach i sieciach wodociągowych oraz kanalizacyjnych, jako rury drenarskie i osłonowe (np. do kabli i przewodów), natomiast rury z CPVC można stosować także do instalacji ciepłej wody.

Polietylen (PE): niskiej gęstości – PE-LD, średniej gęstości – PE-MD i wysokiej gęstości – PE-HD (klasy PE 63, PE 80 i PE 100 - klasyfikacja ta opiera się na określeniu parametru MRS – minimalnej wymaganej wytrzymałości - im większa wartość liczbowa, tym trwalszy materiał).
Polietylen jest odporny na działanie kwasów i zasad, natomiast ulega zniszczeniu pod wpływem promieniowania UV. Można go stosować w temperaturze od -20°C do +60°C i przy ciśnieniu roboczym do 1,6 MPa. Zakres średnic wynosi 12–1600 mm (są dostępne także rury większe, np. dwuścienne rury średnicy wewnętrznej do 3000 mm wytworzone z zamkniętego profilu skrzynkowego).
Do łączenia rur polietylenowych stosuje się trzy metody: zgrzewania elektrooporowego, doczołowego i polifuzyjnego. Można je również zespalać mechanicznie: za pomocą łączników gwintowanych, kołnierzowych (tzw. łączników przejściowych) lub złączek zaciskowych (metalowych lub z tworzywa).
Rury z polietylenu są przeznaczone do instalacji wewnętrznych zimnej i ciepłej wody, instalacji przemysłowych, sieci wodociągowych, gazowych, kanalizacji ciśnieniowej oraz stosowane jako rury osłonowe.

Polietylen sieciowany (PE-X, PE-Xa, PE-Xb, PE-Xc). Polietylen sieciowany jest to polietylen PE-HD poddawany specjalnej obróbce, w wyniku której powstają poprzeczne wiązania między łańcuchami cząsteczek. Zależnie od metody sieciowania rozróżnia się cztery rodzaje polietylenu sieciowanego stosowanego do produkcji rur: PE-Xa (z nadtlenkową metodą sieciowania), PE-Xb (z silanową metodą sieciowania), PE-Xc (z elektronową metodą sieciowania) i PE-Xd (z azową metodą sieciowania). Polietylen ten jest odporny na działanie większości kwasów i zasad, a także tynku i cementu. Przeznaczony jest do instalacji o temperaturze do +90°C i ciśnieniu roboczym do 1 MPa. Zakres średnic tego typu rur wynosi 10–160 mm. Połączenia wykonuje się za pomocą łączników: miedzianych, z mosiądzu lub z tworzywa sztucznego PSU (polisulfonu), gwintowanych, zaciskowych, samozaciskowych.
Rury z PE-X stosuje się przede wszystkim w instalacjach centralnego ogrzewania i ogrzewania podłogowego. W celu zabezpieczenia przed wnikaniem tlenu do instalacji pokrywa się je na ogół warstwą antydyfuzyjną.

Polipropylen (PP). W Polsce stosuje się powszechnie rury z polipropylenu typu 3, uzyskiwanego z surowca o nazwie HOSTALEN. Jedną z odmian PP jest tzw. polipropylen wysokotemperaturowy (PP-High Temperature). Polipropylen wykazuje odporność chemiczną na ponad 300 związków i substancji chemicznych, w tym na działanie kwasów o dużym stężeniu, soli organicznych i zasad. Może być stosowany w temperaturze do +90°C i przy ciśnieniu do 1,6 MPa. Zakres średnic tego typu rur wynosi 12–630 mm. Łączy się je metodą zgrzewania polifuzyjnego, elektrooporowego lub za pomocą łączników gwintowanych albo kołnierzowych z wkładką mosiężną. Stosuje się je w instalacjach zimnej i ciepłej wody użytkowej, centralnego ogrzewania, instalacjach i sieciach kanalizacyjnych, instalacjach przemysłowych, jako rury drenarskie i osłonowe. W celu zmniejszenia wydłużalności cieplnej polipropylenu, w rurach przeznaczonych do centralnego ogrzewania stosuje się wkładkę aluminiową (tzw. rury STABI) lub warstwę włókna szklanego,

Polibutylen (PB). Rury wykonane z tego materiału są odporne na wysoką temperaturę, działanie wielu kwasów, zasad oraz rozpuszczalników o słabym stężeniu. Charakteryzują się również dużą odpornością na ścieranie. Krótkotrwała temperatura czynnika może wynosić do +100°C, ciągła do +90°C, maksymalne ciśnienie robocze to 1 MPa. Rury z PB produkuje się w średnicach 10–160 mm, łączy przez zgrzewanie polifuzyjne lub za pomocą złączek zaciskowych z polibutylenu z wkładką mosiężną. Rury z polibutylenu stosuje się w instalacjach zimnej i ciepłej wody, centralnego ogrzewania oraz w sieciach ciepłowniczych.
Polibutylen wykazuje niezwykłą kombinację udarności, elastyczności i wysokiej odporności na pełzanie, pęknięcia naprężeniowe i ścieranie. Łączenie polega na zgrzewaniu polidyfuzyjnym, elektrooporowym lub (jak w przypadku systemu Hep2O) na zastosowaniu specjalnych złączek z elastomerem, jako materiałem uszczelniającym. Istotną zaletą rur z polibutylenu jest ich elastyczność, oraz duża odporność na korozję naprężeniową.

Duża elastyczność polibutylenu to następujące korzyści:

 • łatwość układania rur w obniżonych temperaturach,
 • możliwość układania rur systemem kablowym,
 • graniczenie ilości kształtek (kolan),
 • odporność na skutki zamarzania i odmarzania wody,
 • wysoka udarność (odporność na uderzenia),
 • odporność na korozję naprężeniową,
 • zdolność tłumienia drgań

A to się przekłada na:

 • możliwość pracy w niskich temperaturach,
 • wysoką estetykę wykonanych instalacji,
 • niższy koszt materiału i robocizny,
 • możliwość wykonania próby hydraulicznej zaraz po wykonaniu instalacji,
 • niewielkie ryzyko mechanicznego uszkodzenia rury,
 • wysoką wytrzymałość, żywotność 50 lat, oraz gwarancję 25 lat,
 • ciche działanie instalacji mimo dużych prędkości przepływu.
Autor: Wiktor Greg

wlasnosci rur

Autor: Wiktor Greg

wlasnosci rur

Elastyczność rury i mały ciężar sprawiają, że może być układana jak kabel elektryczny, dzięki czemu unikamy niewygodnego manewrowania jak ma to miejsce w przypadku przewodów z materiałów sztywnych. Elastyczność w połączeniu z długością zwojów pozwala optymalizować jednorodne odcinki instalacji bez zbędnych połączeń (mufy, kolana). Rura polibutylenowa zachowuje elastyczność aż do temperatury –15°C, co pozwala na montaż w warunkach zimowych. W przypadku zamarznięcia objętość wody w rurze rośnie o kilka procent. Rura znosi taką ekspansję i wraca do poprzedniego kształtu po odtajaniu.
Rury z polibutylenu są odporne na chlor, co w przypadku wody pitnej nie jest bez znaczenia – w połączeniu nawet z maksymalną dawką chloru w wodzie pitnej, przekroczoną o 100% nie wydzielają żadnych toksycznych substancji. Na uwagę zasługuje fakt, że polibutylen najmniej wśród tworzyw sztucznych sprzyja rozwojowi mikroorganizmów w instalacjach wody pitnej.

Rury wielowarstwowe

Są one najczęściej złożone z dwóch zewnętrznych warstw polietylenu wysokiej gęstości (PE-HD) lub polietylenu sieciowanego (PE-X i jego odmian) oraz ze środkowej warstwy z aluminium, np. PE-Xa/Al/PE-HD, PE-X/Al/PE-X. Dzięki zawartości aluminium charakteryzują się bardzo małą rozszerzalnością cieplną. Przeznaczone są do pracy przy temperaturze czynnika do +95°C i ciśnieniu roboczym do 1 MPa. Zakres średnic wynosi 10–50 mm. Łączy się je mechanicznie – za pomocą łączników mosiężnych zaciskowych, zaciskowo-gwintowanych lub tzw. zaprasowywanych. Rury wielowarstwowe stosuje się do instalacji zimnej i ciepłej wody oraz centralnego ogrzewania.

Przeczytaj dodatkowo:
Instalacja wodna i elektryczna w podzielonym...

Po podziale nieruchomości instalacja wodna i elektryczna powinny zostać rozdzielone w sposób,...

Jaki brodzik łazienkowy wybrać, aby zapewnić...

Prysznic bez brodzika a może z odpływem liniowym? Trzeba pamiętać, że przede wszystkim jednym z...

WIDEO: Jak wykryć nieszczelność w instalacji...

Co zrobić, jeśli w instalacji centralnego ogrzewania spada ciśnienie? Gdzieś ucieka woda. Podobnie z...

Jak znaleźć wodę na działce? Kiedy możliwa jest...

Budowa studni na działce może być dobrym rozwiązaniem jeżeli chcesz chociaż trochę obniżyć rachunki za...

Budowa własnego ujęcia wody: jaką studnię wybrać?...

Budowa studni nie jest skomplikowana, ale należy pamiętać o wykonaniu odpowiednich badań wody oraz o...