| muratordom.pl » Instalacje » Instalacje kanalizacyjne » System odwodnień liniowych

System odwodnień liniowych

System odwodnień liniowych należy dobrze zaplanować i bezbłędnie wykonać. Dzięki temu unikniemy powstawania kałuż i błota na działce oraz ochronimy fundamenty i ściany domu przed zamakaniem. Sprawdź, z jakich elementów, w jakich miejscach i w jaki sposób ułożyć odwodnienie liniowe, aby spełniało swoje zadanie.

Odwodnienie liniowe to system korytek osłoniętych kratkami. Ich zadaniem jest zbieranie wody deszczowej, która następnie – gdy to możliwe – jest odprowadzana rurami do kanalizacji, a jeśli nie – zagospodarowywana w inny sposób: rozsączana do gruntu, gromadzona w zbiornikach (zakopanych na terenie działki), odprowadzana do studni chłonnych lub rowów melioracyjnych.

Gdzie ułożyć odwodnienie liniowe?

Odwodnienia liniowe układa się na powierzchniach nieprzepuszczalnych, które uniemożliwiają naturalne wchłanianie wody, czyli na działkach z gruntem gliniastym, ilastym oraz skalistym, a także pokrytych szczelną nawierzchnią. Jest ono niezbędne przed drzwiami garażu położonego poniżej poziomu terenu. Dobrze jest zrobić je również przed garażem z płaskim wjazdem czy drzwiami wejściowymi – zapobiegnie zalaniu ich wodą podczas dużych opadów. Odwodnienia pozwalają odprowadzić wodę deszczową z dużych szczelnych powierzchni, na przykład miejsc wokół domu wyłożonych kostką brukową, oraz położonych poniżej terenu, na przykład tarasów wgłębników.

Zobacz także, jak zagospodarować wodę deszczową na działce...

Autor: Agnieszka i Marek Sterniccy

Przykładowe odwodnienie liniowe wokół domu
Aby po deszczu nie brodzić w kałużach i nie grzęznąć w błocie na własnej działce, warto uzbroić ją w system odwodnień liniowych, które zbiorą wodę deszczową i odprowadzą z dala od domu.

Elementy systemu odwodnień liniowych

Odwodnienie liniowe składa się z ciągu korytek, zwanych też kanałami, które są przykryte rusztami (kratkami) i podłączone do skrzynki odpływowej. Pozostałe elementy systemu to zaślepki oraz wycieraczki i wpusty podwórzowe.

Odwodnienia liniowe projektuje się indywidualnie, biorąc pod uwagę wielkość terenu, z jakiego będzie zbierana woda, oraz przewidywane natężenie opadów. Trzeba dobrać wielkość korytek (szerokość i głębokość), ich łączną długość oraz rozmieszczenie pozostałych elementów systemu. Powinno się przy tym uwzględnić elementy infrastruktury – alejki, drogę dojazdową – a także drzewa i krzewy. Konieczne jest też określenie miejsca, w którym będzie gromadzona woda, i sposobu jej dalszego zagospodarowania.

Wytrzymałość elementów systemu odwodnień liniowych musi być odpowiednio dobrana. Inną wytrzymałość będą miały odwodnienia liniowe ułożone na działce przy domu, a inną przy autostradzie czy lotnisku, gdzie jest narażone na intensywny ruch samochodów, również ciężarowych. Kraty i ruszty produkuje się więc w sześciu klasach – od A do F – przystosowanych do różnych obciążeń. Odwodnienia przy domach jednorodzinnych wykonuje się z elementów:

  • klasa A15 – przeznaczonych do stosowania na obszarach, po których się poruszają wyłącznie piesi i rowerzyści, oraz podobnych nienarażonych na obciążenie ruchem kołowym (na przykład na terenach zielonych);
  • klasa B125 – wytrzymałych na obciążenia ruchem samochodowym, czyli nadających się do montowania w chodnikach, ciągach pieszych oraz parkingach.

Pozostałe klasy obciążeń dotyczą nawierzchni jezdni, autostrad, dróg przemysłowych i lotnisk.

Wielkość korytek

Najpopularniejsza długość korytek to 50 i 100 cm, ale w ofercie producentów są też elementy 300-centymetrowe. W systemach przydomowych zazwyczaj stosuje się korytka o wysokości od 5 do 15 cm i szerokości 10-30 cm. Zwykle jest możliwość wybrania spośród kilku długości i szerokości.
Wewnętrzna powierzchnia korytek jest gładka, a ich przekrój ma kształt litery U lub V, co zwiększa prędkość przepływu wody nawet w czasie niewielkich opadów i umożliwia samooczyszczanie się systemu.
Korytka układa się w wierzchniej warstwie gruntu lub w utwardzonej powierzchni. Unika się zatem kosztownych prac związanych z robotami ziemnymi czy głębokimi wykopami. Aby woda deszczowa mogła przepływać grawitacyjnie, korytka z płaskim dnem trzeba ułożyć ze spadkiem albo zastosować korytka, których dno jest ukształtowane ze spadkiem.

Autor: Tomasz Myśluk

Odwodnienia liniowe umożliwiają odprowadzenie wody deszczowej z dużych powierzchni na działce, na przykład pokrytych kostką

Autor: Andrzej Szandomirski

Odwodnienie liniowe jest też konieczne przed drzwiami do garażu położonego poniżej terenu

Z jakich materiałów wykonane są korytka?

Korytka są produkowane z różnych materiałów:

  • z polimerobetonu, czyli betonu z dodatkiem żywicy i ziarnistego kwarcu;
  • betonu włóknistego z dodatkiem włókna szklanego lub polimerowego;
  • ze zwykłego betonu;
  • z tworzyw sztucznych – polietylenu, polipropylenu i polichlorku winylu.

Korytka z kompozytów betonowych są bardzo trwałe, odporne na działanie substancji chemicznych (roztworów kwasów, zasad, soli) i na niską temperaturę, nienasiąkliwe. Mogą mieć krawędzie wzmocnione blachą ze stali ocynkowanej lub nierdzewnej.
Korytka ze zwykłego betonu są bardziej nasiąkliwe i cięższe od polimerobetonowych.
Korytka z tworzyw sztucznych są lekkie, odporne na korozję i środki chemiczne i pewnie dzięki temu coraz bardziej popularne. Materiał do produkcji korytek z tworzywa pochodzi z recyklingu.

Aby otrzymać wymaganą długość odwodnienia liniowego, korytka łączy się na specjalnie wyprofilowane wpusty i wypusty. Niektóre mogą mieć system zatrzaskowy, co skraca i ułatwia montaż. Kształt odwodnienia może być praktycznie dowolny: można użyć korytek przystosowanych do połączeń pod kątem 90° lub skrzyżowanych oraz w kształcie litery T.

Ruszty, kratki. skrzynka odpływowa

Korytka są przykryte rusztami pozwalającymi bezpiecznie użytkować nawierzchnię, w której jest ukryte odwodnienie liniowe. Na powierzchni kratek zatrzymują się większe zanieczyszczenia, na przykład liście czy żwir, które mogłyby zapchać korytka i uniemożliwić odpływ wody. Kratki pozostają widoczne, więc producenci starają się, aby miały atrakcyjny wygląd. Wykonuje się je ze stali ocynkowanej, nierdzewnej, z żeliwa, mosiądzu lub tworzywa.

Autor: 1 i 2 Hauraton , 3 i 4 ACO

Głównym elementem systemu odwodnień są korytka. Mogą być zrobione między innymi z polimerobetonu (zdj. 1) lub tworzywa sztucznego (zdj.2). Korytka przykrywa się rusztem, na przykład ze stali nierdzewnej (zdj.3), na końcu ciągu korytek montuje się skrzynkę odpływową (zdj.4).

Przeczytaj dodatkowo:
Odwodnienie budynku - kiedy i do czego jest...

Wokół domów mamy coraz mniej naturalnych terenów zielonych, a coraz więcej powierzchni,...

10 błędów w kanalizacji w domu jednorodzinnym:...

Instalacja kanalizacyjna nie wymaga zasilania elektrycznego, nie działa pod ciśnieniem, nie ma w niej...

Pomporozdrabniacz - łazienka, kuchnia tam gdzie...

Pomporozdrabniacze i pompy sanitarne otwierają świat pełen nieskończonych możliwości. Dzięki nim można...

Budowa szamba – formalności przed budową i normy,...

Gdy budynku nie można podłączyć do kanalizacji, wówczas jednym możliwym rozwiązaniem jest budowa...

Przydomowe oczyszczalnie ścieków w zarysie

Innym rozwiązaniem dla właściciela domu, który został wybudowany na terenie nie skanalizowanym jest...

Czy budowa przydomowej oczyszczalni ścieków się...

Budowa przydomowej oczyszczalnie ścieków jest idealnym rozwiązaniem dla osób, które nie...