dostępne w wersji mobile muratordom.pl na Facebooku muratordom.pl na Google+
PORADY EKSPERTÓW | muratordom.pl » Bezpłatne porady ekspertów » Prawo - ekspert muratordom.pl » Zadaszenie wjazdu do garażu

Ekspert odpowiada

Zadaszenie wjazdu do garażu

Prowadzę rozmowy z deweloperem w sprawie bardzo stromego wjazdu do podziemnego garażu na swoim osiedlu. Od dewelopera uzyskałem informację, że przepisy dla budownictwa jednorodzinnego szeregowego nie przewidują zadaszenia wjazdu do garażu poniżej 20% oraz ustalają jednocześnie maksymalne nachylenie zjazdu na 25%.

Niestety mam poważny problem ze znalezieniem przepisu mówiącego, jak powinno wyglądać zadaszenie wjazdów przy różnych typach zabudowy. Przepisy omawiają tylko różne rodzaje garaży. Przepisy jakie udało mi się znaleźć to Rozporządzenie Ministra Infrastruktury w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz.U.2015.0.1422 t.j. - Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r.). Według § 70 nie ma rozgraniczenia na rodzaj budownictwa, stąd moim zdaniem należy je stosować do budownictwa zarówno jedno- jak i wielorodzinnego. Udało mi się odnaleźć w swojej umowie zapis mówiący, że „pod wszystkimi (…) budynkami, na pierwszej kondygnacji podziemnej, wybudowany zostanie garaż wielostanowiskowy, w którym znajdować się będzie 78 (siedemdziesiąt osiem) stanowisk postojowych;”.

W takiej sytuacji chciałbym zapytać po czyjej stronie jest racja, jednocześnie doprecyzowując sposób liczenia kąta nachylenia. Dla dewelopera należy przyjąć najbardziej stromy punkt, z mojej wiedzy jest to stosunek długości wjazdu i różnicy wysokości.

Klaudia Łapińska - radca prawny

Doradza ekspert z firmy Prawo - ekspert muratordom.pl

Problematyka garaży uregulowana jest w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. 2015.1422 z dnia 2015.09.18) § 70 w/w rozporządzenia dotyczący garaży, odnosi się do garaży indywidualnych (jednostanowiskowych) oraz wielostanowiskowych. Nie ma tutaj znaczenia rodzaj budynku. Nie jest istotne, czy budynek jest jednorodzinny, wielorodzinny, czy sam w sobie stanowi parking wielopoziomowy.

 

Według w/w rozporządzenia, dla samochodów w garażach wielostanowiskowych, jedno- i dwupoziomowych usytuowanie pochylni bez zadaszenia (na zewnątrz, bez przekrycia) może wynosić maksymalnie 15% kąta nachylenia. W przypadku usytuowania pochylni wewnątrz budynku lub pod dachem, kąt nachylenia może wynosić maksymalnie 20 %.

 

Natomiast w przypadku garaży indywidualnych maksymalny kąt nachylenia pochylni może wynosić 25% nie zależnie czy jest to pochylnia usytuowana pod dachem, wewnątrz budynku, na zewnątrz budynku, czy bez przykrycia.

 

Sposób liczenia kąta nachylenia jest to rzeczywiście stosunek długości wjazdu do różnicy wysokości. Jednakże należy wziąć pod uwagę, że wjazd/zjazd do garażu może mieć różny procent spadku (kąt nachylenia) na różnym odcinku. W praktyce zazwyczaj jest tak, że zjazd do garażu na początkowym odcinku jest dość łagodny, odcinek środkowy jest stromy, a następnie znowu łagodny, aż do wyrównania poziomów. Powyższe rozporządzenie określa maksymalny procent spadku, jaki może wystąpić na najbardziej stromym odcinku. Można więc powiedzieć, że zarówno racja leży po stronie dewelopera jak i Pana.

 

Biorąc pod uwagę zapis umowy, „pod wszystkimi (…) budynkami, na pierwszej kondygnacji podziemnej, wybudowany zostanie garaż wielostanowiskowy, w którym znajdować się będzie 78 (siedemdziesiąt osiem) stanowisk postojowych;” w mojej ocenie, jeśli kąt nachylenia spadku pochylni przekracza 15% koniecznym jest wybudowanie zadaszenia wjazdów do garażu, aby były spełnione warunki techniczne jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie.

 

Data publikacji: 30.08.2016

ZADAJ PYTANIE

PORADY EKSPERTA

Powiadomienie właścicieli sąsiedniej nieruchomości o rozpoczęciu budowy

Doradza ekspert z firmy Prawo - ekspert muratordom.pl

Od 28 czerwca 2015 roku ustawodawca wprowadził znaczne ułatwienie dla inwestorów realizujących budowę domów jednorodzinnych. Od tego czasu do budowy domu co do zasady nie jest konieczne...

Użytkowanie domku letniskowego a ewentualny odbiór techniczny

Doradza ekspert z firmy Prawo - ekspert muratordom.pl

Przepisy prawa polskiego nie określają w sposób precyzyjny co należy rozumieć przez przystąpienie do użytkowania obiektu budowlanego. Za użytkowanie zatem, powinniśmy przyjąć rozpoczęcie...

Podział domu na mieszkania

Doradza ekspert z firmy Prawo - ekspert muratordom.pl

Na początku należałoby określić status domu. Jeśli jest to dom jednorodzinny, to nie będzie możliwe wydzielenie z niego trzech odrębnych lokali. Zgodnie bowiem z art. 3 ustawy z dnia  7 lipca...

Zmiana sposobu użytkowania budynku

Doradza ekspert z firmy Prawo - ekspert muratordom.pl

Jedną z podstawowych zasad wynikających z ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku prawo budowlane (tekst jednolity Dz. U. 2016.290 z dnia 2016.03.08 z późn. zm.) jest obowiązek korzystania z...

Montaż okna połaciowego

Doradza ekspert z firmy Prawo - ekspert muratordom.pl

Podstawową kwestią jest właściwe zaliczenie robót budowlanych polegających na montażu okna połaciowego do określonej kategorii prac. Kluczowe będzie rozróżnienie na czym polega remont i...

Wysokość komina w domu na sąsiedniej działce

Doradza ekspert z firmy Prawo - ekspert muratordom.pl

Przepisy prawa polskiego nie określają minimalnej odległości od sąsiedniej działki, jaka powinna być zachowana przy sytuowaniu komina na sąsiednim budynku. W przepisach nie znajdziemy również...

Dzierżawa działki a zgoda na budowę domku letniskowego

Doradza ekspert z firmy Prawo - ekspert muratordom.pl

Zgodnie z przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku prawo budowlane (tekst jednolity Dz. U. 2016.290 z dnia 2016.03.08 z późn. zm.) jednym z obligatoryjnych dokumentów załączonych do...

Akustyka w mieszkaniach – czy istnieją normy regulujące dopuszczalne natężenie hałasu?

Doradza ekspert z firmy Prawo - ekspert muratordom.pl

Problem akustyki w mieszkaniach występuje bardzo często. Większość mieszkańców skarży się na hałasy dobiegające zza ściany, od sąsiada. Niezależnie czy jest to szum odkręconej wody, szczekanie...

Ubezpieczenie inwestycji

Doradza ekspert z firmy Prawo - ekspert muratordom.pl

Proces inwestycyjny, jak i sama budowa niesie za sobą wiele zagrożeń, pochodzących z rożnych źródeł. Mogą to być zagrożenia w postaci umyślnego/ bądź nie, działania osób trzecich, mogą...

Weryfikacja granic działki

Doradza ekspert z firmy Prawo - ekspert muratordom.pl

Aby ustalić granicę między nieruchomościami, w przypadku gdy jest ona sporna, konieczne będzie przeprowadzenie procesu rozgraniczenia nieruchomości.   Jak stwierdził Wojewódzki Sąd...

1 2 3 » Archiwum
Klaudia Łapińska - radca prawny

Klaudia Łapińska - radca prawny

Ekspert z firmy:

Prawo - ekspert muratordom.pl

Ekspert odpowie na pytania związane z prawem budowlanym

Żaden utwór zamieszczony w serwisie nie może być powielany i rozpowszechniany lub dalej rozpowszechniany w jakikolwiek sposób (w tym także elektroniczny lub mechaniczny) na jakimkolwiek polu eksploatacji w jakiejkolwiek formie, włącznie z umieszczaniem w Internecie - bez pisemnej zgody ZPR Media S.A.. Jakiekolwiek użycie lub wykorzystanie utworów w całości lub w części z naruszeniem prawa tzn. bez zgody ZPR Media S.A. jest zabronione pod groźbą kary i może być ścigane prawnie.