dostępne w wersji mobile muratordom.pl na Facebooku muratordom.pl na Google+

PORADY EKSPERTÓW

| muratordom.pl » Bezpłatne porady ekspertów » Prawo - ekspert muratordom.pl » Zadaszenie wjazdu do garażu

Ekspert odpowiada

Zadaszenie wjazdu do garażu

Prowadzę rozmowy z deweloperem w sprawie bardzo stromego wjazdu do podziemnego garażu na swoim osiedlu. Od dewelopera uzyskałem informację, że przepisy dla budownictwa jednorodzinnego szeregowego nie przewidują zadaszenia wjazdu do garażu poniżej 20% oraz ustalają jednocześnie maksymalne nachylenie zjazdu na 25%.

Niestety mam poważny problem ze znalezieniem przepisu mówiącego, jak powinno wyglądać zadaszenie wjazdów przy różnych typach zabudowy. Przepisy omawiają tylko różne rodzaje garaży. Przepisy jakie udało mi się znaleźć to Rozporządzenie Ministra Infrastruktury w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz.U.2015.0.1422 t.j. - Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r.). Według § 70 nie ma rozgraniczenia na rodzaj budownictwa, stąd moim zdaniem należy je stosować do budownictwa zarówno jedno- jak i wielorodzinnego. Udało mi się odnaleźć w swojej umowie zapis mówiący, że „pod wszystkimi (…) budynkami, na pierwszej kondygnacji podziemnej, wybudowany zostanie garaż wielostanowiskowy, w którym znajdować się będzie 78 (siedemdziesiąt osiem) stanowisk postojowych;”.

W takiej sytuacji chciałbym zapytać po czyjej stronie jest racja, jednocześnie doprecyzowując sposób liczenia kąta nachylenia. Dla dewelopera należy przyjąć najbardziej stromy punkt, z mojej wiedzy jest to stosunek długości wjazdu i różnicy wysokości.

Klaudia Łapińska - radca prawny

Doradza ekspert z firmy Prawo - ekspert muratordom.pl

Problematyka garaży uregulowana jest w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. 2015.1422 z dnia 2015.09.18) § 70 w/w rozporządzenia dotyczący garaży, odnosi się do garaży indywidualnych (jednostanowiskowych) oraz wielostanowiskowych. Nie ma tutaj znaczenia rodzaj budynku. Nie jest istotne, czy budynek jest jednorodzinny, wielorodzinny, czy sam w sobie stanowi parking wielopoziomowy.

 

Według w/w rozporządzenia, dla samochodów w garażach wielostanowiskowych, jedno- i dwupoziomowych usytuowanie pochylni bez zadaszenia (na zewnątrz, bez przekrycia) może wynosić maksymalnie 15% kąta nachylenia. W przypadku usytuowania pochylni wewnątrz budynku lub pod dachem, kąt nachylenia może wynosić maksymalnie 20 %.

 

Natomiast w przypadku garaży indywidualnych maksymalny kąt nachylenia pochylni może wynosić 25% nie zależnie czy jest to pochylnia usytuowana pod dachem, wewnątrz budynku, na zewnątrz budynku, czy bez przykrycia.

 

Sposób liczenia kąta nachylenia jest to rzeczywiście stosunek długości wjazdu do różnicy wysokości. Jednakże należy wziąć pod uwagę, że wjazd/zjazd do garażu może mieć różny procent spadku (kąt nachylenia) na różnym odcinku. W praktyce zazwyczaj jest tak, że zjazd do garażu na początkowym odcinku jest dość łagodny, odcinek środkowy jest stromy, a następnie znowu łagodny, aż do wyrównania poziomów. Powyższe rozporządzenie określa maksymalny procent spadku, jaki może wystąpić na najbardziej stromym odcinku. Można więc powiedzieć, że zarówno racja leży po stronie dewelopera jak i Pana.

 

Biorąc pod uwagę zapis umowy, „pod wszystkimi (…) budynkami, na pierwszej kondygnacji podziemnej, wybudowany zostanie garaż wielostanowiskowy, w którym znajdować się będzie 78 (siedemdziesiąt osiem) stanowisk postojowych;” w mojej ocenie, jeśli kąt nachylenia spadku pochylni przekracza 15% koniecznym jest wybudowanie zadaszenia wjazdów do garażu, aby były spełnione warunki techniczne jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie.

 

Data publikacji: 30.08.2016

ZADAJ PYTANIE

PORADY EKSPERTA

Czy jest możliwy podział działki rolnej?

Doradza ekspert z firmy Prawo - ekspert muratordom.pl

Podstawowe regulacje dotyczące podziału nieruchomości znajdujemy w przepisach ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami ( Dz. U. 2015.1774 z dnia 2015.11.03 ). Przepisy te...

Budowa wiaty – na zgłoszenie czy z pozwoleniem na budowę?

Doradza ekspert z firmy Prawo - ekspert muratordom.pl

W pierwszej kolejności należałoby sprecyzować pojęcie wiata. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 roku prawo budowlane ( tekst jednolity Dz. U. 2016.290 z dnia 2016.03.08 z późn. zm. ) nie określa co...

Wymiana dachu z przedłużeniem krokwi – zgłoszenie czy pozwolenie na budowę?

Doradza ekspert z firmy Prawo - ekspert muratordom.pl

Podstawową kwestią jest właściwe zakwalifikowanie planowanych robót budowlanych. W tym celu należy sięgnąć do słowniczka pojęć znajdujących się w art. 3 ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku prawo...

Czy jest możliwy częściowy odbiór domu?

Doradza ekspert z firmy Prawo - ekspert muratordom.pl

Instytucja pozwolenia na użytkowanie obiektu budowlanego uregulowana jest w art. 54 i następnych ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku prawo budowlane ( tekst jednolity Dz. U. 2016.290 z dnia 2016.03.08 z...

Inspektor PINB – kontrola budowy oddanej do użytkowania

Doradza ekspert z firmy Prawo - ekspert muratordom.pl

Zgodnie z art. 59 ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku prawo budowlane ( tekst jednolity Dz. U. 2016.290 z dnia 2016.03.08 z późn. zm. ) Organ nadzoru budowlanego wydaje decyzję w sprawie...

Dom z kontenera morskiego

Dom z kontenera morskiego

Doradza ekspert z firmy Prawo - ekspert muratordom.pl

Nowelizacja ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku prawo budowlane ( tekst jednolity Dz. U. 2016.290 z dnia 2016.03.08 z późn. zm. ) dokonana z dniem 28 czerwca 2015 roku znacznie ułatwia proces...

Pozwolenie na budowę wydane dla dwóch inwestorów, ale budowę (po odkupieniu drugiej działki) kontynuuje tylko jeden inwestor

Doradza ekspert z firmy Prawo - ekspert muratordom.pl

Art. 40 ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku prawo budowlane ( tekst jednolity Dz. U. 2016.290 z dnia 2016.03.08 z późn. zm. ) reguluje procedurę dotyczącą zmiany inwestora i przeniesienia na niego...

Zmiany w projekcie budowlanym domu - brak kontaktu z projektantem

Doradza ekspert z firmy Prawo - ekspert muratordom.pl

Status prawny wykonanych projektów budowlanych należy rozpatrywać w kilku aspektach. Zastosowanie znajdą tu przepisy ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 roku Kodeks Cywilny ( Dz. U. 2016.380 z dnia...

Czy przepisy określają minimalną wysokość pomieszczeń mieszkalnych?

Doradza ekspert z firmy Prawo - ekspert muratordom.pl

Odpowiedź na to pytanie znajdujemy w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 roku w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie. (...

Zakup domu od dewelopera – przekazanie dokumentacji

Doradza ekspert z firmy Prawo - ekspert muratordom.pl

Zgodnie z art. 60 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane ( Dz. U. 2016.290 z dnia 2016.03.08 ) Inwestor, oddając do użytkowania obiekt budowlany, przekazuje właścicielowi lub zarządcy obiektu...

1 2 3 » Archiwum
Klaudia Łapińska - radca prawny

Klaudia Łapińska - radca prawny

Ekspert z firmy:

Prawo - ekspert muratordom.pl

Ekspert odpowie na pytania związane z prawem budowlanym

Żaden utwór zamieszczony w serwisie nie może być powielany i rozpowszechniany lub dalej rozpowszechniany w jakikolwiek sposób (w tym także elektroniczny lub mechaniczny) na jakimkolwiek polu eksploatacji w jakiejkolwiek formie, włącznie z umieszczaniem w Internecie - bez pisemnej zgody ZPR Media S.A.. Jakiekolwiek użycie lub wykorzystanie utworów w całości lub w części z naruszeniem prawa tzn. bez zgody ZPR Media S.A. jest zabronione pod groźbą kary i może być ścigane prawnie.