12 pytań o kleje do podłóg drewnianych. Jak dobrać klej do drewna

2021-06-01 17:52

Układanie parkietu należy rozpocząć od wyboru odpowiedniego kleju. Dobierając klej do podłogi drewnianej, trzeba wziąć pod uwagę wielkość i budowę elementów posadzki, gatunek drewna oraz rodzaj podłoża. Zdradzamy sekrety klejów jednoskładnikowych i dwuskładnikowych.

Klej do parkietu
Autor: Wiktor Greg

1. Jaki klej jest najlepszy do posadzki z drewna litego?

Drewno lite potrafi znacznie zmieniać wymiary pod wpływem wahań wilgotności powietrza i temperatury w pomieszczeniu. Wielkość odkształceń z reguły jest tym większa, im większe są drewniane elementy, z których ma być ułożona posadzka. Dlatego wybór kleju do drewna litego zależy przede wszystkim od ich wymiarów. Kleje do tych największych powinny być nie tylko elastyczne, ale także wytrzymałe i trwałe. W tej konkurencji wygrywają kleje poliuretanowe i MS polimery. Im mniejsze są wymiary litego drewna, tym elastyczność i wytrzymałość kleju może być słabsza.

2. Jakie kleje zalecane są do elementów warstwowych?

Wprawdzie dzięki krzyżowemu ułożeniu warstw drewna jego praca zostaje w znacznym stopniu ograniczona (nawet o 70%), jednak nie oznacza to dowolności w wyborze kleju. Poszczególne warstwy są ze sobą sklejone – taka budowa znacznie utrudnia odparowanie wilgoci znajdującej się w kleju. Staje się to jeszcze trudniejsze, gdy użytkowa warstwa drewna jest już zabezpieczona, na przykład lakierem. Właśnie dlatego do warstwowych elementów nie można używać klejów dyspersyjnych - zawierających wodę. Należy przyklejać je do podłoża klejami, których producenci w karcie produktu albo na opakowaniu wprost zalecają takie ich zastosowanie.

3. Jak wyczyścić zabrudzoną klejem powierzchnię lakierowanych elementów?

Łatwość usuwania zabrudzeń z przyklejanego drewna jest szczególnie ważna w przypadku elementów gotowych, zabezpieczonych lakierem. Stosując nowej generacji kleje z polimerów modyfikowanych silanem – MS polimerów (nazywanych też klejami hybrydowymi), nie trzeba szlifować przyklejonego drewna. Kleje te można bardzo łatwo usunąć z jego powierzchni ścierką zwilżoną preparatem czyszczącym. Bardzo istotne jest to, że nie musisz robić tego natychmiast, można go zetrzeć nawet do dwóch godzin po zabrudzeniu. Chcąc usunąć ślad kleju dwuskładnikowego poliuretanowego lub poliuretanowo-epoksydowego już po niedługim czasie od zabrudzenia (na przykład godzinie), należałoby wyszlifować drewno.

4. Czy rodzaj łączenia elementów ma znaczenie podczas wyboru kleju?

Wybierając klej do mocowania posadzki z elementów łączonych na wpust-wypust, możesz się zdecydować nawet na ten najbardziej elastyczny – MS polimer. Jednak gdy masz zamiar układać lite elementy łączone na styk, klej nie powinien być bardzo elastyczny. W tej sytuacji potrzebny będzie taki, który ograniczy pracę drewna – może to być klej rozpuszczalnikowy z żywicami syntetycznymi albo dwuskładnikowy poliuretanowo-epoksydowy.

5. Przy jakich klejach ryzyko odkształcenia drewna jest największe?

Takie ryzyko niesie ze sobą stosowanie klejów dyspersyjnych proszkowych. Wiąże się to nie tylko z tym, że zawierają one wodę, ale także z możliwością popełnienia błędu podczas ich przygotowywania – wystarczy dodać trochę więcej wody, niż nakazuje producent, by przyklejane drewno się odkształciło.

6. Czym przyklejać drewno do podłoży ogrzewanych?

Takie warunki dobrze zniosą tylko niektóre kleje – jedno- lub dwuskładnikowe poliuretanowe, dwuskładnikowe  kleje poliuretanowo- epoksydowe lub MS polimery. Jednak wybierając klej do układania posadzki w tak ekstremalnych warunkach, nie wystarczy się kierować tylko rodzajem produktu. Do tego zadania można wykorzystać jedynie taki preparat, którego producent wprost deklaruje możliwość stosowania go na ogrzewanym podkładzie.

7. Czy można przykleić nową drewnianą posadzkę do starej?

Tak. W tym przypadku najważniejszym parametrem kleju będzie jego przyczepność. Największą mają dwuskładnikowe kleje poliuretanowo- epoksydowe. Należy pamiętać, aby na starą posadzkę nanieść grunt do podłoży niechłonnych. Takim klejem przymocujemy drewno nie tylko do parkietu drewnianego czy terakoty, ale nawet do metalowych płytek.

8. Jaki klej zastosować na podłoże gruntowane?

Po zagruntowaniu podłoża wybór kleju jest znacznie zawężony. Decydujące znaczenie ma rodzaj wykorzystanego gruntu. Kleje dyspersyjne będą dobrze współpracowały jedynie z gruntami dyspersyjnymi. Dwuskładnikowe poliuretanowe mogą być stosowane po gruncie epoksydowym, poliuretanowym i lateksowo- epoksydowo-cementowym. Klejów dwuskładnikowych poliuretanowo-epoksydowych oraz jednoskładnikowych poliuretanowych i MS polimerów nie należy nanosić na podłoża zagruntowane preparatem rozpuszczalnikowym. Natomiast kleje rozpuszczalnikowe z żywicami syntetycznymi mogą być użyte jedynie razem z gruntem rozpuszczalnikowym. Najlepszym rozwiązaniem jest stosowanie zestawu idealnie dopasowanych do siebie produktów – gruntu i kleju tego samego producenta.

9. Jak ustalić stopień elastyczności kleju?

Informacja o tym powinna być umieszczona na jego opakowaniu albo w karcie technicznej produktu. Warto ją sprawdzić, bo kleje nazywane elastycznymi mogą się znacznie różnić między sobą. Ich elastyczność bywa przez producentów określona na poziomie 100, a nawet 800%. Cenna jest także informacja, że klej jest trwale elastyczny. To oznacza, że spoina po kilku latach się nie zestarzeje. Najbardziej elastyczne kleje potrzebne są do przyklejania największych elementów drewnianych.

10. Co lepsze – klej jednoskładnikowy czy dwuskładnikowy?

Nieprawdziwa jest opinia, że kleje dwuskładnikowe mają lepsze parametry. Przykładowo, jednoskładnikowe poliuretanowe są bardziej elastyczne niż dwuskładnikowe. Jednak należy pamiętać, że nie zawsze wysoka elastyczność jest wskazana, niekiedy potrzebny okazuje się klej, który ograniczy pracę drewnianej posadzki, na przykład lamparkietu. Wadą klejów dwuskładnikowych jest nastręczanie pewnych trudności podczas stosowania. Po pierwsze, trzeba dokładnie wymieszać oba składniki, a po drugie, tak przygotowany klej musi zostać wykorzystany w czasie ściśle określonym przez producenta. Mogą to być dwie lub zaledwie godzina od wymieszania składników.

11. Czy ważny jest sposób nakładania kleju?

Nawet optymalnie dopasowany klej, jeśli został źle nałożony, nie spełni dobrze swojego zadania. Dlatego tak istotne jest odpowiednie dobranie pacy zębatej do rodzaju posadzki. Wysokość zębów pacy należy dostosowaćdo grubości drewnianych elementów. Jeśli mają one nie więcej niż 1,5 cm grubości, klej powinien być nanoszony pacą o wysokości zębów blisko 4 mm. Gdy grubość drewnianych elementów, na przykład dyli, jest większa, osiąga 2,2 cm, paca musi mieć zęby wysokości 8-10 mm. Na kleju nałożonym na podłoże powinien pozostać wyraźny ślad zębów pacy. Powstałe górki kleju równomiernie się rozłożą pod dociskanym drewnem.

12. Jak długo po nałożeniu kleju można przyklejać drewno?

Czas, w ciągu którego kleje nałożone na podłoże zachowują swoje właściwości i można do nich mocować drewno, jest różny. Może to być 10 albo 140 minut. Wybierając klej, warto sprawdzić, jaki jest jego tak zwany czas otwarty – pozwalający na przyklejanie drewna. Oczywiście im dłuższy, tym lepiej, bo łatwiej będzie przeprowadzić prace. Przykładowo długi czas otwarty z reguły mają MS polimery i jednoskładnikowe kleje poliuretanowe.