Budynek gospodarczy bez pozwolenia 2024. Jakiej wielkości budynek gospodarczy bez zgłoszenia?

2024-04-02 8:51

Budynek gospodarczy do 150 m² powierzchni można budować nie tylko bez pozwolenia, ale także bez zgłoszenia. 3 czerwca 2023 weszły w życie nowe przepisy budowlane. Jaki budynek gospodarczy można postawić bez żadnych formalności? Dla jakiego budynku gospodarczego wymagane jest tylko zgłoszenie?

budynek gospodarczy
Autor: gettyimages Lex zboże - o co tu chodzi? Prawnicy ostrzegają przed luką prawną, która powstała po nowelizacji ustawy o gospodarowaniu nieruchomościami rolnymi i ustawy Prawo budowlane

Spis treści

  1. Budynek gospodarczy bez pozwolenia a co ze zgłoszeniem
  2. Budynek gospodarczy bez pozwolenia: na każdej działce?
  3. Jaki obiekt to budynek gospodarczy?
  4. Budowa silosów bez pozwolenia
  5. Dokumentacja techniczna zamiast projektu budowlanego

Nowelizacja prawa budowlanego w zakresie uproszczenia procedur administracyjnych przy budowie budynków gospodarczych była postulowana tak naprawdę przez rolników. W końcu budynki gospodarcze do 150 m² są zwolnione ze wszystkich procedur budowlanych. 

Budynek gospodarczy bez pozwolenia a co ze zgłoszeniem

Ustawa z dnia 9 maja o gospodarowaniu nieruchomościami rolnymi Skarbu Państwa, ustawy – Prawo budowlane oraz ustawy o transporcie kolejowym zwalnia z wymogu uzyskania decyzji pozwolenia na budowę oraz z dokonania zgłoszenia jednokondygnacyjnych budynków gospodarczych i wiaty o prostej konstrukcji, związanych z produkcją rolną, o powierzchni zabudowy do 150 m², przy rozpiętości konstrukcji nie większej niż 6 m i wysokości nie większej niż 7 m, których obszar oddziaływania mieści się w całości na działce lub działkach, na których zostały zaprojektowane.

Jak tłumaczą eksperci teoretycznie, taki budynek może wznieść każdy posiadacz ziemi. Ustawodawca nie doprecyzował, że uproszczenie dotyczy tylko budownictwa rolnego. Czy to oznacza, że każdy może postawić budynek o przeznaczeniu gospodarczym bez pozwolenia, jeśli jego powierzchni nie przekracza wspomnianych już 150 m2? Ustawa nie przewiduje, aby inwestor był rolnikiem. Wystarczy, aby budynek był związany z produkcją rolną. A ponieważ pojęcie produkcji rolnej też nie jest sprecyzowane, być może wystarczy choćby zwykły ogródek – na tej samej lub innej działce. Nowelizacja ustawy o gospodarowaniu nieruchomościami rolnymi zyskała nazwę lex zboże, a prawnicy ostrzegają przed wykorzystaniem powstałej luki prawnej, bo w grę wchodzą kontrole i kary finansowe za samowolę budowlaną.

Murator Remontuje: Jak samodzielnie zamontować listwy przypodłogowe?
Materiał sponsorowany

Budynek gospodarczy bez pozwolenia: na każdej działce?

W trybie uproszczonym można od 3 czerwca wznieść na działce także większy budynek gospodarczy.

Nowe prawo stanowi bowiem, że nie wymaga decyzji o pozwoleniu na budowę – ale podlega procedurze zgłoszenia budowy – postawienie jednokondygnacyjnych budynków gospodarczych i wiat o prostej konstrukcji, związanych z produkcją rolną, o powierzchni zabudowy do 300 m², przy rozpiętości konstrukcji nie większej niż 7 m i wysokości nie większej niż 7 m, których obszar oddziaływania mieści się w całości na działce lub działkach, na których zostały zaprojektowane.

Jaki obiekt to budynek gospodarczy?

Jak można przeczytać w rozporządzeniu ministra infrastruktury w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie przez budynek gospodarczy należy rozumieć budynek przeznaczony do niezawodowego wykonywania prac warsztatowych oraz do przechowywania materiałów, narzędzi, sprzętu i płodów rolnych służących mieszkańcom budynku mieszkalnego, budynku zamieszkania zbiorowego, budynku rekreacji indywidualnej, a także ich otoczenia, a w zabudowie zagrodowej przeznaczony również do przechowywania środków produkcji rolnej i sprzętu oraz płodów rolnych.

Z definicji tej można wnioskować, że budynek gospodarczy pełni funkcję magazynową. Nie wiadomo jednak jak w  konfrontacji z rzeczywistością powstałą lukę prawną potraktuje nadzór budowlany.

Budowa silosów bez pozwolenia

Zasadniczym celem nowelizacji jest ułatwienie szybkiej budowy prostych silosów zbożowych. Ustawa wprowadza więc także uproszczenie procedur administracyjnych przy bardziej skomplikowanych budowach, w przypadku których rolnicy skarżyli się wcześniej na różne biurokratyczne bariery napotykane w procesie budowlanym.

Ułatwieniu procesu inwestycyjno-budowlanego, prowadzonego już ściśle na terenie gospodarstwa rolnego, w tym zmniejszeniu kosztów ich realizacji, a także ułatwieniu rolnikom indywidualnym pozyskiwanie wsparcia realizowanego w ramach środków Wspólnej Polityki Rolnej służy zbiesienie potrzeby uzyskiwania decyzji o pozwoleniu na budowę naziemnych silosów na materiały sypkie, o pojemności do 250 m³ i wysokości nie większej niż 15 m.

W tym przypadku wymagane jest zgłoszenia budowy.

Podobnie rzecz się ma z obiektami budowlanymi służącymi do przechowywania zboża, o maksymalnej pojemności 5000 t, usytuowanych w całości w granicach administracyjnych portów morskich o podstawowym znaczeniu dla gospodarki narodowej, w rozumieniu art. 2 pkt 3 ustawy z dnia 20 grudnia 1996 r. o portach i przystaniach morskich. Także w tym przypadku nie trzeba czekać na decyzję o pozwoleniu na budowę – wystarczy samo zgłoszenie budowy. 

Dokumentacja techniczna zamiast projektu budowlanego

Obowiązujące od 3 czerwca 2023 nowe przepisy prawa budowlanego stanowią ponadto, że w powyższych trzech przypadkach – tam gdzie zamiast decyzji o pozwoleniu na budowę wymagane jest  zgłoszenie budowy,  zamiast projektu budowlanego była dołączana dokumentacja techniczna.

Ma ona zawierać rozwiązania zapewniające nośność i stateczność konstrukcji, bezpieczeństwo ludzi i mienia oraz bezpieczeństwo pożarowe.

Przy czym zakres i treść tej dokumentacji powinny być dostosowane do specyfiki i charakteru obiektu oraz stopnia skomplikowania robót budowlanych. Ponadto powinna być ona wykonana przez projektanta posiadającego odpowiednie uprawnienia budowlane.

Gotowe projekty budynków gospodarczych do 150 m kw nie wymagające pozwolenia i zgłoszenia.

Murator PROJEKTY – Spełnij marzenie o własnym domu
PWP

Autor: www.muratorprojekty.pl

Dom jako jednorodzinny zmieści się na działce o wymiarach 19,60 x 18,50 m, w wersji zbliźniaczonej – 33,20 x 18,50 m

Ponad 25 lat pomagamy spełniać marzenia o własnym domu Inwestorom z całej Polski – pomożemy i Tobie. W naszej ofercie znajdziesz ponad 6 000 gotowych projektów domów. Doświadczony zespół Doradców i Architektów pomoże w znalezieniu projektu odpowiadającego Twoim oczekiwaniom, dopasowanego do wymiarów. Do zakupionego projektu otrzymasz pakiet DODATKÓW i GRATISÓW, które pozwolą zaoszczędzić nawet kilka tysięcy złotych.

Listen on Spreaker.