We wrześniu 2023 weszła w życie ważna ustawa. To rewolucyjne zmiany dla planujących budowę domu!

2023-09-26 14:31
Rewolucja w planowaniu przestrzennym 2023 - warunki zabudowy plan zagospodarowania przestrzennego pozwolenie na budowę
Autor: Szymon Starnawski / Grupa Murator Nim nowe plany ogólne gminy, bardziej elastyczne od planów zagospodarowania przestrzennego, zastąpią te drugie, w okresie przejściowym w niektórych gminach mogą być problemy z uzyskaniem warunków zabudowy

Planujesz budowę domu, zobacz czy nie powinieneś przyspieszyć planów. Rząd zaplanował prawdziwą rewolucję w planowaniu przestrzennym. Ma być łatwiej uzyskać pozwolenie na budowę domu czy zakładu produkcyjnego, gminy będą mogły szybko i elastycznie zmieniać plany w razie potrzeb. Jednak nim wszystko zacznie funkcjonować, może być problem w okresie przejściowym.

Spis treści

  1. Dlaczego ma być tworzony plan ogólny gminy?
  2. Rewolucyjne zmiany w planowaniu przestrzennym: na czym polegają?
  3. Co trzeba wiedzieć o zmianach w planowaniu przestrzennym?
  4. Skorzystają deweloperzy, a co z budującymi własne domy

Eksperci zalecają pośpiech, zwłaszcza w tych gminach, w których nie ma wciąż miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego. Dlaczego? Nie będą one już procedowane według starych zasad, a nowy system ma zacząć działać – jako kompletny – od 2026 roku. W okresie przejściowym, w takich gminach może być problem z uzyskaniem decyzji o warunkach zabudowy.

Dlaczego ma być tworzony plan ogólny gminy?

Wdrażana uchwaloną ustawą reforma planowania przestrzennego jest jednym z kamieni milowych przewidzianych do realizacji w ramach KPO, wymienionych w części grantowej w komponencie A „Odporność i konkurencyjność gospodarki” jako „A.1.3 Reforma planowania i zagospodarowania przestrzennego”.

Jednym z podstawowych założeń ustawy jest wprowadzenie instytucji planu ogólnego gminy. Plan ogólny będzie aktem prawa miejscowego, który zastąpi studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy. Studia uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gmin zachowają moc do dnia wejścia w życie planu ogólnego gminy w danej gminie, jednak nie dłużej niż do dnia 31 grudnia 2025 r.

Plan ogólny będzie stanowił schemat zagospodarowania przestrzeni, jego ustalenia będą wiążące zarówno dla planów miejscowych, w tym zintegrowanego planu inwestycyjnego, jak i decyzji o warunkach zabudowy. Normy zawarte w planie ogólnym będą miały na celu wskazanie ram, w jakich ma się mieścić docelowe zagospodarowanie przestrzeni. Będą stanowić wytyczne dla szczegółowych działań projektowych na kolejnych etapach procesu planistycznego, niezależnie od formy prawnej, jakie te działania przyjmą.

W planie ogólnym określa się strefy planistyczne i gminne standardy urbanistyczne, a ponadto można określić obszary uzupełnienia zabudowy oraz obszary zabudowy śródmiejskiej.

Rewolucyjne zmiany w planowaniu przestrzennym: na czym polegają?

Ustawa z dnia 7 lipca 2023 r. o zmianie ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym oraz niektórych innych ustaw – została podpisana 24 lipca 2023 r. przez prezydenta i opublikowana w Dzienniku Ustaw 24 sierpnia 2023 r. Ponieważ wchodzi w życie po 30 dniach, od 24 września 2023 jest już prawem obowiązującym.

W sumie jednak zmienia ona ok. 50. aktów prawnych i wymaga szeregu rozporządzeń wykonawczych, które w większości są dopiero w fazie projektowania. To oznacza, że wiele szczegółów dopiero będzie wprowadzanych do obowiązującego prawa.

Co trzeba wiedzieć o zmianach w planowaniu przestrzennym?

Jak już o tym była mowa, nowelizacja ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym wprowadza nowe narzędzie planistyczne – plan ogólny gminy w randze aktu prawa miejscowego, który ma być uchwalany obligatoryjnie dla całego obszaru gminy. Gminy będą miały czas na jego uchwalenie do 1 stycznia 2026 r.

Ponadto przygotowane zostały zmiany w procedurze usprawniające opracowanie planów miejscowych oraz zintegrowany plan inwestycyjny – nowa szczególna forma planu miejscowego pozwalająca na szybkie przygotowanie terenów pod inwestycje.

– To wszystko ma stwarzać szanse na szybsze pozyskiwanie gruntów pod budownictwo mieszkaniowe i tym samym większą podaż mieszkań – wyjaśnia minister rozwoju i technologii Waldemar Buda.

Zobacz polecane projekty domów Muratora:

Skorzystają deweloperzy, a co z budującymi własne domy

Główną ideą, którą kierował się rząd był zamysł, żeby tak zreformować system planowania przestrzennego, by był on bardziej elastyczny i by gminy mogły sprawniej oraz szybciej uchwalać nowe i zmieniać już obowiązujące akty planowania przestrzennego.

Zmiany w planowaniu przestrzennym są również wynikiem prowadzonej integracji systemów planowania społeczno-gospodarczego z planowaniem przestrzennym. Jest to metoda na wzmocnienie roli planowania przestrzennego w procesie realizacji polityki rozwoju.

W wyniku integracji systemów planowania plan ogólny gminy, w zakresie ustalenia kierunków zagospodarowania przestrzennego, zastąpi dotychczasowe studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy, podczas gdy polityka przestrzenna gminy stanie się elementem strategii rozwoju gminy.

Plan ogólny gminy będzie dokumentem zawierającym wyłącznie podstawowe ustalenia, które pozwolą gminie zaplanować zrównoważony i harmonijny rozwój. Co ważne, jego ustalenia będą podstawą nie tylko do uchwalania planów miejscowych, ale także do wydawania decyzji o warunkach zabudowy.

Nową formą planu miejscowego będzie zintegrowany plan inwestycyjny sporządzany na wniosek inwestora, który docelowo zastąpi uchwałę o ustaleniu lokalizacji inwestycji mieszkaniowej, wydawaną dotychczas na podstawie tzw. specustawy mieszkaniowej. Jednak narzędzie będzie można wykorzystać do ustalenia przeznaczenia terenu również dla wszystkich rodzajów inwestycji.

W trakcie negocjacji z gminą inwestor będzie mógł się zobowiązać np. do budowy szkoły, wsparcia takiej inwestycji lub rozbudowy infrastruktury technicznej, co zostanie potwierdzone podpisaniem umowy urbanistycznej. Umowa urbanistyczna będzie jawna i będzie podlegała publikacji na stronie BIP, a w przyszłości w Rejestrze Urbanistycznym.

W projekcie doprecyzowano przepisy dotyczące decyzji o warunkach zabudowy, m.in. przez możliwość określenia przez gminę w planie ogólnym gminy obszaru, na którym będzie można wydać taką decyzję. Ograniczono też maksymalny zasięg obszaru analizowanego do 200 m.

Ustawa przewiduje też uruchomienie nieodpłatnego i dostępnego dla wszystkich zainteresowanych Rejestru Urbanistycznego prowadzonego on-line, który będzie wiarygodnym źródłem informacji o przestrzeni i wszystkich prowadzonych procedurach administracyjnych.

Jednak nim te wszystkie nowe procedury zadziałają, w gminach, w których plany zagospodarowania przestrzennego nie działają, bo ich nie ma lub są w trakcie tworzenia albo zmiany, będą problemy z uzyskaniem warunków zabudowy. Zdaniem ekspertów, kłopoty w okresie przejściowym dotkną wszystkich inwestorów, w tym budujących własne domy.

Kto więc planuje w najbliższym czasie taką inwestycję, powinien sprawdzić jak jest z planem zagospodarowania przestrzennego w określonej gminie i w razie potrzeby przyspieszyć swoje plany.

Murator PROJEKTY – Spełnij marzenie o własnym domu
PWP

Autor: www.muratorprojekty.pl

Dom jako jednorodzinny zmieści się na działce o wymiarach 19,60 x 18,50 m, w wersji zbliźniaczonej – 33,20 x 18,50 m

Ponad 25 lat pomagamy spełniać marzenia o własnym domu Inwestorom z całej Polski – pomożemy i Tobie. W naszej ofercie znajdziesz ponad 6 000 gotowych projektów domów. Doświadczony zespół Doradców i Architektów pomoże w znalezieniu projektu odpowiadającego Twoim oczekiwaniom, dopasowanego do wymiarów. Do zakupionego projektu otrzymasz pakiet DODATKÓW i GRATISÓW, które pozwolą zaoszczędzić nawet kilka tysięcy złotych.

Czy artykuł był przydatny?
Przykro nam, że artykuł nie spełnił twoich oczekiwań.
Nasi Partnerzy polecają
Podziel się opinią
Grupa ZPR Media sprzeciwia się głoszeniu opinii noszących znamiona mowy nienawiści przepełnionych pogardą czy agresją. Jeśli widzisz komentarz, który jest hejtem, powiadom nas o tym, klikając zgłoś. Więcej w REGULAMINIE