Jak kupić działkę budowlaną. Wybór posesji

2014-08-27 17:17

Działka budowlana jest ważna nie tylko jako teren rekreacyjny wokół budynku. Wybór posesji często ma wpływ na wygląd oraz rozwiązania funkcjonalne bryły, a zawsze – na komfort życia domowników. Zanim zaczniesz szukać ziemi na sprzedaż, dowiedz się, jak ocenić położenie działki i inne jej walory.

Test działki budowlanej
Autor: Andrzej Szandomirski Okres przedwiosennych roztopów to najlepszy test dla działki budowlanej. Bezodpływowe obniżenia terenu, w których zbiera się woda, powinny być dla przyszłych inwestorów sygnałem ostrzegawczym

Otoczenie działki

Dostęp do infrastruktury technicznej decyduje o atrakcyjności działki budowlanej, a co za tym idzie – również o jej cenie. W sytuacji gdy plan miejscowy przewiduje poszerzenie terenów mieszkaniowych, cała infrastruktura może być dopiero projektowana, co w konsekwencji utrudni inwestycję. Wybierając działkę, warto sprawdzić, czy w sąsiedztwie nie ma obiektów infrastruktury, które wpłyną na wygląd otoczenia lub warunki życia. Widoczne z daleka elementy takie jak linie przesyłowe wysokiego napięcia, stacje transformatorowe, wiatraki czy nawet ujęcia wody mogą odczuwalnie popsuć krajobraz.

Uwaga na linie wysokiego napięcia

Nawet pomimo zachowania wymaganych odległości i zlokalizowania zabudowy w pewnym oddaleniu sąsiedztwo linii wysokiego napięcia może być uciążliwe. W mroźne dni linia mruczy, niezależnie od pogody nie wygląda dobrze, a opinie specjalistów na temat jej wpływu na zdrowie człowieka nie są jednoznaczne. Napowietrzne linie energetyczne niskiego napięcia nie tylko psują najbliższe otoczenie domu, ale dodatkowo wymagają zachowania stref ochronnych, niedopuszczenia do kolizji z zielenią. Ciągle problematyczne jest sąsiedztwo masztów telefonii komórkowej – te wolno stojące, lokalizowane najczęściej w najwyższych punktach okolicy, obniżają wartość sąsiedztwa.

Działka nad wodą

Atrakcyjne otoczenie jest bardzo pożądaną przez inwestorów cechą okolicy. Działki budowlane powinno się oglądać przy możliwie jak najbrzydszej pogodzie, o najbardziej nieatrakcyjnej porze roku, czyli na przedwiośniu. Są obszary, które ze względów przyrodniczych nie nadają się pod zabudowę mieszkaniową, a jednak są sprzedawane jako działki budowlane. Kupując działkę, trzeba zwrócić szczególną uwagę na to, czy występują na niej lokalne bezodpływowe obniżenia gruntu, na których zalega wiosną śnieg i gdzie po ulewnych deszczach robią się zastoiska wody. Latem tego zjawiska nawet nie zauważysz. W takim miejscu nie ma właściwie żadnych szans na zapewnienie skutecznej poziomej i pionowej izolacji przeciwwilgociowej, a w piwnicach zawsze będzie się zbierać woda.

Odrolnienie działki, a poziom wód gruntowych

Gdy kupujesz działkę rolną przeznaczoną do odrolnienia, występowanie takich miejsc jest zazwyczaj zaznaczone odpowiednią klasą bonitacyjną gruntów (czyli klasą jakości gleby). Na tych terenach jest również utrudnione prowadzenie gospodarki rolnej lub założenie ogrodu, bo uprawy giną od nadmiaru wody.

Nasłonecznienie

Główną rolę dla zabudowy mieszkaniowej odgrywa nasłonecznienie. Inwestorzy najczęściej szukają działek płaskich, ewentualnie ze wzniesieniem w tej części, na której będzie lokalizowany dom. Idealna sytuacja ma miejsce wówczas, gdy wjazd na działkę jest możliwy od strony północnej, na południowej zaś rozpościera się niczym niezmącony daleki widok na przykład na południowy stok albo duży ogród. Takich idealnych działek nie ma zbyt wiele. Orientacja względem stron świata jest szczególnie ważna w przypadku niewielkich działek oraz miejsc, gdzie przy wąskiej linii zabudowy wynikającej z zapisu w planie miejscowym nie ma dużej możliwości manewrowania ustawieniem budynku.

Blisko rodziców

Młodzi ludzie często wchodzą w posiadanie swojego pierwszego domu na zasadzie wiązanych transakcji szczególnego rodzaju. Na przykład rodzice lub rodzina jednego z nich podarowują działkę, na której ma powstać wymarzony dom. Taka sytuacja ma dobre i złe strony. Często działka znajduje się w bliskim sąsiedztwie domu rodziców lub teściów albo też projektowany dom ma być bliźniakiem. Pod względem architektonicznym zobowiązuje to do odniesienia się do budynków, z których właścicielami inwestorzy są spokrewnieni.

Czynnik ludzki, czyli sąsiedzi

Relacje z sąsiadami to ciągły kontakt z użytkowaną przez nich przestrzenią i z architekturą budynków na pobliskich działkach. Prawie zawsze dom sąsiada wkomponowuje się (lepiej lub gorzej) w widok z okna czy tarasu. Przed zakupem działki warto zwrócić uwagę również na porządek w otoczeniu budynku sąsiada. Nie ma co liczyć na to, że „pielęgnowany” od kilkudziesięciu lat bałagan zostanie nagle posprzątany albo że pieczołowicie gromadzone stare sprzęty znikną. Jeżeli ten widok będzie przykry, jedyne wyjście to posadzenie zieleni na tyle wysokiej, by go przesłoniła. Jednak samo sadzenie zieleni tuż przy granicy działki też może budzić sąsiedzkie spory. Kupując działkę, warto porozmawiać z właścicielami okolicznych posesji, poinformować ich o planowanej inwestycji i zapytać, jak się żyje w okolicy. O dobre stosunki z sąsiadami warto zadbać najwcześniej, jak to tylko możliwe