Zwrot VAT za materiały budowlane. Przy budowie domu odzyskasz nawet 35 tys. zł

2010-12-16 12:59

Jeżeli budujesz dom, zbieraj skrupulatnie wszystkie faktury. Możesz odzyskać około 12% ceny brutto niektórych materiałów budowlanych. Zwrot VAT przysługuje ci, jeśli ponosisz wydatki na budowę lub remont budynku albo lokalu mieszkalnego w Polsce. Pieniędzy nie otrzymasz, jeżeli budujesz lub remontujesz w ramach działalności gospodarczej albo jeśli dom jest budowany za granicą.

Zwrot VAT za materiały budowlane. Przy budowie domu możesz odzyskać nawet 38 tys. zł
Autor: Jupiterimages

Ustawa o zwrocie osobom fizycznym niektórych wydatków związanych z budownictwem mieszkaniowym jest skierowana do osób fizycznych, które poniosły wydatki na zakup materiałów budowlanych w związku z budową i remontem budynku lub lokalu mieszkalnego.

Przedsiębiorca nie dostanie zwrotu VAT

Prawo do zwrotu części tych wydatków przysługuje jednak pod warunkiem, że są to inwestycje prywatne, to znaczy ani budowa, ani remont nie są wykonywane w ramach działalności gospodarczej obciążonej podatkiem od towarów i usług. O zwrot nie mogą się ubiegać przedsiębiorcy; w ich przypadku funkcjonuje inny mechanizm rozliczenia VAT.

Sprawdź! Zwrot VAT krok po kroku. Darmowy PORADNIK z kalkulatorem

O zwrot VAT może ubiegać się nawet obcokrajowiec

O zwrot może wystąpić każdy, niezależnie od tego, czy płaci jakiś podatek – na przykład dochodowy lub od nieruchomości – czy też nie. Może go otrzymać obcokrajowiec lub Polak mieszkający na stałe za granicą, jeżeli ponosi wydatki wymienione w ustawie na budowę lub remont budynku albo lokalu mieszkalnego w Polsce.

Gdy budujesz lub remontujesz za granicą

Budowa za granicą, nawet z materiałów kupowanych w Polsce, nie jest objęta systemem zwrotu z uwagi na to, że składając wniosek, należy jednocześnie dołączyć do niego pozwolenie na prace budowlane w rozumieniu przepisów polskiego prawa budowlanego.

Zastrzeżenie to nie dotyczy jednak remontu lokalu lub budynku mieszkalnego położonych za granicą. Ustawa o zwrocie wydatków nie określa, że chodzi wyłącznie o budynki położone w Polsce. Ponieważ remont nie wymaga pozwolenia na budowę, a jednocześnie przepisy o zwrocie VAT nie wymagają udokumentowania zgłoszenia remontu, zakup materiałów budowlanych wykorzystanych do remontu lokalu położonego za granicą umożliwia wystąpienie o zwrot wydatków.

Jaką kwotę możesz maksymalnie otrzymać

Limit zwrotu jest zmienny i zawsze zależy od ceny 1 m² mieszkania. Informacja o cenie stosowanej w danym kwartale jest dostępna na stronach internetowych GUS (www.stat.gov.pl), Ministerstwa Infrastruktury (www.mi.gov.pl) lub Ministerstwa Finansów (www.mf.gov.pl).

W trzecim kwartale 2012 r. wynosiła ona 4 104 zł. Limity zwrotu w czwartym kwartale 2012 r. wynoszą zatem 35 025 i 15 010 zł odpowiednio dla budowy i remontu domu (pod warunkiem, że nie korzystano z ulgi mieszkaniowej).

Jeśli limit zwrotu w dniu składania pierwszego wniosku był niższy niż w dniu składania drugiego, to maksymalna kwota zwrotu, o jaką osoba fizyczna może się ubiegać, składając drugi wniosek, jest wyższa niż w pierwszym dniu pięcioletniego okresu. Jeżeli pierwszy wniosek wyczerpał przysługujący wówczas limit, inwestor może otrzymać zwrot w wysokości różnicy między wyższym limitem a kwotą otrzymaną wcześniej.

Dowiedz się

Jak samemu wyliczyć limit zwrotu VAT

Ważne

W latach 2011-13 podstawowa stawka VAT wynosi 23%. Kwoty zwrotu będą jednak takie jak przy stawce 22%. W rezultacie budowa domu będzie nas kosztować nieco więcej.

Więcej informacji nt. zwrotu VAT za materiały budowlane znajdziesz w miesięczniku Murator 1/2011

Czy artykuł był przydatny?
Przykro nam, że artykuł nie spełnił twoich oczekiwań.