Zasiłek celowy MOPS 2024 - ile wynosi? Dla kogo zasiłek celowy? Czy jest jednorazowy czy wypłacany co miesiąc? Gdzie złożyć wniosek?

2024-02-15 13:48
Zasiłek celowy MOPS 2023
Autor: Szymon Starnawski Jak złożyć wniosek o zasiłek celowy z MOPS w 2023

Zasiłek celowy to wsparcie przyznawane na zaspokojenie niezbędnych potrzeb bytowych. Przeznaczony jest przede wszystkim na pokrycie części lub całości kosztów zakupu np. żywności, leków i leczenia. Sprawdź, jak i gdzie złożyć wniosek o zasiłek celowy i ile możesz otrzymać. Kto może dostać zapomogę z MOPS?

Spis treści

  1. Komu przysługuje zasiłek celowy 2023?
  2. Na co można przeznaczyć zasiłek celowy?
  3. Ile wynosi zasiłek celowy 2023?
  4. Czy zasiłek celowy jest wypłacany co miesiąc?
  5. Gdzie i jak złożyć wniosek o zasiłek celowy 2023?
  6. Zasiłek celowy a wywiad środowiskowy
Na co warto zwrócić uwagę przed rozpoczęciem budowy domu? POGAD@NE. ZBUDOWANE #35

Komu przysługuje zasiłek celowy 2023?

Zasiłek celowy 2023 przysługuje jeśli dochód jest niższy od:

  • 776 zł - w przypadku osoby samotnie gospodarującej,
  • 600 zł - w przypadku gospodarstwa domowego wieloosobowego.

Ponadto, w uzasadnionych przypadkach, kiedy dochód przekracza powyższe stawki, dodatek celowy nadal może zostać przyznany. Jest to:

  • specjalny zasiłek celowy nie podlegający zwrotowi,
  • specjalny zasiłek celowy pod warunkiem zwrotu części lub całości kwoty zasiłku lub wydatków na pomoc rzeczową.

Zasiłek celowy może też zostać przyznany osobom bezdomnym i innym, nie posiadającym dochodu oraz możliwości uzyskania świadczeń zdrowotnych oraz osobom lub rodzinom, które poniosły straty w wyniku zdarzenia losowego, klęski żywiołowej lub ekologicznej.

Na co można przeznaczyć zasiłek celowy?

Zasiłek celowy można przeznaczyć na pokrycie części lub całości kosztów zakupu żywności, leków i leczenia, ogrzewania, w tym opału, odzieży, niezbędnych przedmiotów użytku domowego, drobnych remontów i napraw w mieszkaniu, a także kosztów pogrzebu. Osobom bezdomnym i innym osobom nie posiadającym dochodu zasiłek może być przyznany na pokrycie części lub całości wydatków na świadczenia zdrowotne.

Ile wynosi zasiłek celowy 2023?

Wysokość zasiłku celowego uwarunkowana jest od możliwości finansowych Ośrodka Pomocy Społecznej oraz potrzeb klienta. Kwota zasiłku celowego nie została określona w ustawie, dlatego może on mieć dowolną wysokość.

Czy zasiłek celowy jest wypłacany co miesiąc?

Zasiłek celowy to jednorazowe wsparcie finansowe.

Gdzie i jak złożyć wniosek o zasiłek celowy 2023?

Wniosek o zasiłek celowy należy złożyć w lokalnym ośrodku pomocy społecznej (MOPS, GOPS), osobiście lub drogą pocztową.

Wzory wniosków powinny być dostępne w ośrodku pomocy lub w urzędzie gminy (również na stronach internetowych). Wniosek można również napisać samodzielnie. W szczególnych przypadkach potrzebę skorzystania z zasiłku celowego można złożyć w MOPS ustnie.

Zasiłek celowy a wywiad środowiskowy

W ciągu 14 dni od daty złożenia wniosku o wypłatę zasiłku celowego pracownik socjalny przeprowadzi wywiad środowiskowy. Wywiad przeprowadzany jest miejscu zamieszkania lub pobytu osoby starającej się o zasiłek.

W sprawach pilnych pracownik socjalny musi przeprowadzić wywiad w ciągu 2 dni. To właśnie wywiad środowiskowy stanowi podstawę do przyznania zasiłku celowego. Z tego też powodu wnioskodawca nie może odmówić wywiadu. Osoby i rodziny korzystające z pomocy społecznej są zobowiązane do współpracy z pracownikiem socjalnym w rozwiązaniu ich trudnej sytuacji życiowej.

Czas rozpatrywania wniosku nie jest narzucony z góry, każdy przypadek rozpatrywany jest indywidualnie.

źródło: gov.pl

Listen on Spreaker.
Czy artykuł był przydatny?
Przykro nam, że artykuł nie spełnił twoich oczekiwań.
Nasi Partnerzy polecają