Pieniądze na remont

2009-06-25 2:00
Pieniądze na remont
Autor: archiwum muratordom Pieniądze na remont

Najlepiej mieć tyle pieniędzy, by zmodernizować dom z własnych środków. Jeśli jest to niemożliwe, trzeba sięgnąć po kredyt.

W marcu 2009 r. weszła w życie nowelizacja Ustawy o wspieraniu termomodernizacji i remontów. W świetle nowych przepisów właściciele domów jednorodzinnych, którzy zdecydują się na termomodernizację, mogą dostać kredyt z premią w wysokości 1/5 kwoty kredytu. Nie może być jednak ona wyższa niż 16 proc. kosztów poniesionych na realizację przedsięwzięcia i przekraczać dwukrotność przewidywanych rocznych oszczędności kosztów energii, ustalonych na podstawie audytu energetycznego. Premia wypłacana jest (bankowi udzielającemu kredytu) dopiero po zakończeniu inwestycji i nie otrzymają jej osoby modernizujące dom za własne pieniądze. Nowelizacja znosi również dotychczasowe ograniczenia dotyczące maksymalnej kwoty kredytu (wcześniej było to 80 proc. kosztów przedsięwzięcia). Teraz inwestorzy będą mogli zaciągnąć kredyt w wysokości odpowiadającej całkowitym kosztom przedsięwzięcia. W nowych przepisach nie ma również ograniczenia dotyczącego okresu spałaty zadłużenia (do tej pory było to 10 lat).

Dla kogo i na co kredyt?

Najważniejsze jest spełnienie warunku: pieniądze zaoszczędzone na ogrzewaniu zmodernizowanego budynku muszą wystarczyć na spłatę zadłużenia. Kredyt dostaną ci, którzy wykażą, że są w stanie go spłacić. W tym celu bank odejmie od miesięcznych dochodów netto rodziny wszystkie stałe koszty związane z jej utrzymaniem i obciążeniami finansowymi, np. spłatą kredytu. Kredyt można dostać m.in. na ulepszenia, które sprawią, że zmniejszy się zapotrzebowanie na energię potrzebną do ogrzania domu i podgrzania wody.
Ulepszenia mogą polegać na:

  • modernizacji instalacji centralnego ogrzewania,
  • ociepleniu dachu, podłogi oraz ścian zewnętrznych,
  • wymianie okien i drzwi zewnętrznych.

Powinny się również przyczynić do zmniejszenia rocznego zużycia energii o:

  • 10% – gdy modernizuje się system grzewczy,
  • 15% – gdy po roku 1984 zmodernizowano system ogrzewania, a teraz dokonuje się kolejnych ulepszeń,
  • 25% – w pozostałych przypadach
Warto wiedzieć

Co to jest audyt energetyczny?
To ekspertyza określająca zakres i parametry techniczne możliwych wariantów termomodernizacji. Powinna wskazywać najlepsze rozwiązanie – takie, które przyniesie największe oszczędności energii, a jego realizacja będzie najmniej kosztowała – i określać, po jakim czasie się zwróci. Audyt musi być przeprowadzony zgodnie z wymogami rozporządzenia ministra infrastruktury z 17 marca 2009 r. i trzeba go zlecić audytorowi z certyfikatem. Koszt audytu domu jednorodzinnego to ok. 1000 zł. Listę audytorów można otrzymać w bankach udzielających kredytów lub znaleźć na stronach internetowych: www.kape.gov.pl; www.zae.org.pl; www.mi.gov.pl; www.bgk.com.pl.

Warunki

Poza spełnieniem wspomnianych już warunków konieczne jest zaświadczenie o zatrudnieniu i wysokości wynagrodzenia (banki preferują osoby zatrudnione na stałą umowę o pracę). Od osób zatrudnionych na czas okreslony może być wymagane zaświadczenie pracodawcy, że zamierza przedłużyć taką umowę. W przypadku zatrudnionych na umowę-zlecenie i umowę o dzieło istotna będzie również regularność otrzymywania świadczeń. Wymagane jest także zabezpieczenie kredytu, którym może być np. hipoteka na nieruchomości, poręczenie, blokada lokaty terminowej, zastaw na wkładach oszczędnościowych, zastaw na majątku, zastaw rejestrowy na pojazdach, przewłaszczenie na zabezpieczenie, czy weksel in blanco z klauzulą bez protesu. Każdy z banków udzielających kredytu podejmuje decyzję o jego udzieleniu zgodnie z własnymi procedurami oraz pobiera prowizję od 0,5 do 4%. Do wniosku o kredyt trzeba dołączyć wniosek o premię termomodernizacyjną i audyt energetyczny. Po podpisaniu wstępnej warunkowej umowy kredytowej bank przesyła dokumenty do Banku Gospodarstwa Krajowego, który maksymalnie w ciągu 30 dni weryfikuje audyt i sprawdza, czy są spełnione warunki przyznania premii, np. czy został zamówiony projekt budowlany zgodny z zaleceniami audytu. Jeśli tak – zawiadamia inwestora i bank kredytujący o wysokości przyznanej premii. W tym momencie wypłacany jest kredyt (pomniejszony o 0,6% premii jako prowizja dla BGK). Kredyt spłaca się tak, jak każdy inny.

Co z premią?

 Bank, który udzielił kredytu, informuje BGK o zakończeniu inwestycji, a ten ma siedem dni na wypłatę premii. Inwestycja (bez względu na zakres) musi być wykonana zgodnie z audytem oraz projektem budowlanym i w terminie określonym w umowie kredytowej. Premii nie dostaniemy do ręki. Zostanie ona przekazana bankowi na spłatę zadłużenia.

Pamiętaj

Większość prac związanych z termomodernizacją trzeba uzgodnić w starostwie powiatowym.
Zgłoszenia wymagają: ocieplenie ścian zewnętrzych (jeśli budynek jest nie wyższych niż 12 m), docieplenie dachu, wymiana okien, instalacji grzewczej i ciepłej wody, remont lub wymiana instalacji gazowych, montaż na budynku urządzeń (kolektorów słonecznych) o wysokości ponad 3 m.
Pozwolenia na budowę wymaga natomiast ocieplenie budynku wyższego niż 12 m.
Bez formalności zamontujemy np. wolno stojące kolektory.

Od ekologów

Osoby dokonujące termomodernizacji  mogą również skorzystać z preferencyjnych kredytów udzielonych we współpracy z Wojewódzkimi Funduszami Ochrony Środowiska. Takich kredytów udziela np. BOŚ.  W poszczególnych województwach różne są warunki kredytowania, gdyż zależą one od umowy podpisanej z każdym funduszem. Zazwyczaj współfinansują one jednak:

  • docieplenie istniejących budynków,
  • wymianę stolarki okiennej i drzwiowej,
  • modernizację oraz budowę systemów grzewczych opartych o niskoemisyjne źródła ciepła, także z wykorzystaniem odnawialnych źródeł energii (kotłów opalanych biomasą, pomp ciepła, kolektorów słonecznych),
  • w wielu przypadkach można też połączyć prace termomodernizacyjne z usunięciem azbestu z pokryć dachowych bądź elewacyjnych.

W zależności od regionu można otrzymać kredyt w wysokości od 39 tys. do 1 mln zł. Sfinansuje on od 60 do 100 proc. przedsięwzięcia. Maksymalny okres kredytowania wynosi od 3 do 8 lat, a w niektórych przypadkach można uzyskać karencję. Kredyty udzielane we współpracy z WFOŚiGW są zwykle nisko oprocentowane, nawet 1 proc. w skali roku.

Zdaniem specjalisty

Jakie formalności?

Dokumenty wymagane przy składaniu wniosku o kredyt, to zwyczajowe dokumenty pozwalające bankom określić zdolność kredytową i jakość zabezpieczenia. Audyt energetyczny nie zawsze jest wymagany, chociaż zachęcamy do korzystania z usług audytorów energetycznych ze względu na racjonalizację kosztów inwestycji. Audyt określa też precyzyjnie efekt ekologiczny, jaki zostanie osiągnięty w wyniku przeprowadzonej termomodernizacji, co jest z kolei wymagane przez fundusze przy udzielaniu preferencyjnego finansowania. Jeśli jednak kredytobiorca nie ma audytu, wielkość efektu ekologicznego pomoże mu obliczyć Ekolog Oddziału.

Iwetta Markiewicz, Główny Specjalista w Departamencie Projektów Ekologicznych BOŚ S.A.

Jak znaleźć dobry kredyt?

Szukając najlepszego kredytu, warto najpierw udać się do banku, który prowadzi nasz rachunek osobisty (ROR). Zazwyczaj stali klienci mogą otrzymać korzystniejsze warunki, należą do nich np. niższe oprocentowanie, zwolnienie z niektórych prowizji czy mniej rygorystyczne wymogi przy ustanawianiu zabezpieczenia. Warto również dowiedzieć się, czy są udzielane dotacje lub pożyczki z gminnego (miejskiego) funduszu ochrony środowiska. Warunki i zasady tej pomocy są ustalane odrębnie w lokalnych funduszach. Powszechnie wymagany jest jednak audyt energetyczny.

Czy artykuł był przydatny?
Przykro nam, że artykuł nie spełnił twoich oczekiwań.
Nasi Partnerzy polecają
Podziel się opinią
Grupa ZPR Media sprzeciwia się głoszeniu opinii noszących znamiona mowy nienawiści przepełnionych pogardą czy agresją. Jeśli widzisz komentarz, który jest hejtem, powiadom nas o tym, klikając zgłoś. Więcej w REGULAMINIE