MIESZKANIE DLA MŁODYCH - warunki i zasady programu 2014. PYTANIA I ODPOWIEDZI

2013-10-18 18:55
Program mieszkania dla młodych
Autor: PHOTOS.COM Z programu będą mogły skorzystać osoby, które nie do 35. roku życia

Wyjaśniamy zasady programu Mieszkania dla Młodych. Zobacz, jakie będą w 2014 roku warunki udzielania przez państwo wsparcia w związku z kupnem mieszkania albo domu. Na jakie mieszkanie otrzymasz dofinansowanie i ile ono wyniesie?

Z programu Mieszkanie dla młodych skorzystają małżonkowie, osoby samotnie wychowujące dziecko i single. Ustawa o pomocy państwa w nabyciu pierwszego mieszkania przez młodych ludzi (dalej: ustawa) przewiduje, że dofinansowanie będzie można uzyskać w związku z zakupem nowo wybudowanego mieszkania lub domu.

Kto otrzyma wsparcie w ramach programu Mieszkanie dla młodych

Dofinansowanie wkładu własnego będzie przysługiwało, jeżeli kupujący złoży wniosek w tej sprawie najpóźniej do końca roku kalendarzowego, w którym ukończył 35 lat. Kolejnym wymogiem jest to, aby beneficjent wsparcia do dnia nabycia mieszkania nie był:

  • właścicielem domu jednorodzinnego lub mieszkania,
  • osobą, której przysługuje spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu, którego przedmiotem jest mieszkanie lub dom jednorodzinny,
  • właścicielem lub współwłaścicielem budynku, jeżeli jego udział w przypadku zniesienia współwłasności obejmowałby co najmniej jedno mieszkanie.

Jeżeli kupującymi mieszkanie będą małżonkowie, warunek wieku, o którym mowa wyżej będzie dotyczył młodszego małżonka. Natomiast wymienione wyżej wymogi dotyczące posiadania prawa własności do innego mieszkania lub domu będą dotyczyły obojga małżonków.

Jeżeli natomiast o dofinansowanie będzie ubiegał się najemca, to będzie on musiał rozwiązać umowę najmu lub zrzec się spółdzielczego lokatorskiego prawa do lokalu mieszkalnego na rzecz spółdzielni mieszkaniowej i opuścić mieszkanie w terminie 6 miesięcy od dnia zawarcia umowy o ustanowieniu lub przeniesieniu własności mieszkania.

Dofinansowanie nie będzie wykluczone również w sytuacji, jeżeli umowę najmu mieszkania zawarł jeden z małżonków przed dniem zawarcia małżeństwa albo były małżonek lub małżonek osoby samotnie wychowującej dziecko – w przypadku gdy nabywcą jest osoba samotnie wychowująca dziecko lub osoba niepozostająca w związku małżeńskim.

Od kiedy i do kiedy składać wniosek na dofinansowanie?

Wniosek o dofinansowanie wkładu własnego trzeba będzie złożyć do 30 września 2018 r. do Banku Gospodarstwa Krajowego (BGK) za pośrednictwem banku, wraz z wnioskiem o udzielenie kredytu. Następnie BGK przekaże na rachunek banku pieniądze z przeznaczeniem na dofinansowanie wkładu własnego.

Wnioski o dofinansowanie wkładu własnego będzie można składać w bankach nie wcześniej niż od 1 stycznia 2014 r.

Jak duże mieszkania?

Dofinansowanie wkładu własnego obejmie mieszkania o powierzchni, która nie przekracza:

  • 75 m2 dla mieszkania i 100 m2 dla domu jednorodzinnego,
  • 85 m2 dla mieszkania i 110 m2 dla domu jednorodzinnego – w przypadku gdy w dniu złożenia wniosku o dofinansowanie wkładu własnego nabywca wychowuje przynajmniej troje dzieci, które spełniają warunki określone w ustawie.

Czy cena mieszkania ma znaczenie?

Tak. Cena mieszkania nie będzie mogła przekroczyć kwoty stanowiącej iloczyn współczynnika 1,1 oraz powierzchni użytkowej mieszkania i średniego wskaźnika przeliczeniowego kosztu odtworzenia 1 m2 powierzchni użytkowej budynków mieszkalnych, obowiązującego w gminie, na terenie której jest położone mieszkanie. 

Czy trzeba brać kredyt?

Finansowe wsparcie będzie udzielał Bank Gospodarstwa Krajowego ze środków Funduszu Dopłat na wniosek kupującego mieszkanie.

Dofinansowanie wkładu własnego będzie możliwe, jeżeli bank udzieli kredytu na okres co najmniej 15 lat, w złotówkach oraz na kupno mieszkania w kwocie stanowiącej co najmniej 50 proc. ceny mieszkania.

Co ważne, jeżeli okaże się, że kupujący mieszkanie, zdaniem banku, nie będzie posiadał zdolności kredytowej do umowy kredytu będą mogły przystąpić jego zstępni (dzieci), wstępni (rodzice), rodzeństwo, małżonkowie rodzeństwa, ojczym, macocha lub teściowie.

Ile wynosi dofinansowanie?

Dofinansowanie wkładu własnego wyniesie 10% kwoty określonej jako iloczyn średniego wskaźnika przeliczeniowego kosztu odtworzenia 1 m2 powierzchni użytkowej budynków mieszkalnych obowiązującego w dniu złożenia wniosku o dofinansowanie wkładu własnego w gminie, na terenie której położone jest mieszkanie oraz:

  • powierzchni użytkowej mieszkania – dla mieszkania o powierzchni użytkowej nie większej niż 50 m2;
  • 50 m2 – dla mieszkania o powierzchni użytkowej większej niż 50 m2.

Jakie są preferencje dla wychowujących dzieci?

Jeżeli w dniu złożenia wniosku kupujący wychowuje własne lub adoptowane małoletnie dziecko (lub dziecko do ukończenia przez nie 25. roku życia uczące się w szkołach) kwota dofinansowania ulegnie zwiększeniu do 150 proc. kwoty obliczonej według ww. zasad. Małżonkowie będą mogli ubiegać się o dofinansowanie także w sytuacji, gdy dziecko adoptuje tylko jedno z nich.

Na dodatkowe wsparcie będą mógł liczyć kupujący w razie urodzenia trzeciego i kolejnego dziecka lub adoptowania dziecka będącego trzecim lub kolejnym dzieckiem w okresie 5 lat od podpisania umowy przeniesienia własności mieszkania.

Kiedy trzeba będzie zwrócić dofinansowanie?

W niektórych wypadkach kupujący będzie musiał zwrócić dofinansowanie. Nastąpi to, jeżeli w okresie 5 lat od dnia zawarcia umowy ustanowienia lub przeniesienia własności mieszkania m.in. sprzeda mieszkanie lub je wynajmie. W takiej sytuacji kupujący będzie musiał zwrócić pieniądze w kwocie równej iloczynowi kwoty uzyskanego dofinansowania wkładu własnego oraz wskaźnika równego ilorazowi liczby pełnych miesięcy pozostających do zakończenia okresu 5 lat i liczby 60. W razie opóźnienia w zwrocie ww. kwoty, będą naliczane odsetki ustawowe.

Ustawa, wprowadzająca program Mieszkanie dla młodych wejdzie częściowo w życie po upływie 14 dni od jej opublikowania w Dzienniku Ustaw, a w części 1 stycznia 2014 r. Program będzie obowiązywał w latach 2014-2018. Ustawa trafiła teraz na biurko prezydenta do podpisu.

Czy artykuł był przydatny?
Przykro nam, że artykuł nie spełnił twoich oczekiwań.
Nasi Partnerzy polecają
Podziel się opinią
Grupa ZPR Media sprzeciwia się głoszeniu opinii noszących znamiona mowy nienawiści przepełnionych pogardą czy agresją. Jeśli widzisz komentarz, który jest hejtem, powiadom nas o tym, klikając zgłoś. Więcej w REGULAMINIE